Summary Leerboek keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie

ISBN-10 9031398063 ISBN-13 9789031398065
260 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789031398065 or 9031398063. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Hoe kan een niet werkende pancreas zorgen voor malabsorptie in de darmen?
De pancreas (alvleesklier) zorgt dat er enzymen in de darmen komen die zorgen dat voedsel verteerd kan worden. Wanneer deze enzymen niet aanwezig zijn, kan het voedsel niet worden afgebroken en dus niet worden opgenomen.
Door welk pathogeen wordt een peptic ulcer vaak veroorzaakt? En waar in de maag komen deze het meest voor?
Deze wordt vaak veroorzaakt door de Helicobacter pylori (H. pylori). Meest voorkomend zijn ulcus onder in de maag (overgang duodenum), in het laagste deel van de maag (marginal) en bovenin (overgang slokdarm).
Bij wie komt gastritis vaak voor?
Bij mensen die veel aspirine of alcohol gebruiken.
Welke diagnostische technieken zijn er bij een vermoeden van een slokdarmaandoening?
 • barium drinken --> echo
 • oesofagoscopie
 • Manometrie: wordt druk gemeten. Wanneer geen peristaltiek, hierop te zien
 • pH monitoring over 24h (reflux is zuur!)
Hoe kenmerkt benigne oesofagusstenose zich?
Bij benigne esophagus stenose ontstaan de volgende symptomen:
 • Moeilijk of pijnlijk slikken;
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies;
 • Oprispingen voedsel, vloeistoffen;
 • Frequent de hik;
 • Last van brandend maagzuur.
Welke carcinomen komen het meest voor in de proximale en distale oesofagus?
Proximaal komen voornamelijk plaveiselcelcarcinomen voor, distaal adenocarcinomen.
Wanneer wordt de prognose van een larynxcarcinoom verslechterd?
Wanneer het larynxcarcinoom subglottisch is; er is grotere kans op metastasen.
Hoe worden de verschillende T-stadia laryncarcinomen behandeld?
Kleine carcinomen (T1)
Deze kleine carcinomen worden behandeld door middel van microscopische chirurgie met een CO2-laser of bestraald in 25-30 sessies in 5-6 weken. Beide behandelingen hebben een genezingspercentage van 85-90%.
Echter is bestraling van de larynx maar eenmalig mogelijk. Wanneer dus bij de eerste behandeling voor bestraling wordt gekozen, kan bij een recidief niet opnieuw bestraald worden. Microscopische chirurgie met CO2 laser kan zo nodig enkele malen worden uitgevoerd.

Middelgrote carcinomen (T2, T3)
Deze middelgrote larynxcarcinomen worden behandeld met voornamelijk radiotherapie, soms voor een partiële larynxdissectie.

Grote carcinomen (grote T3, T4)
Deze grote carcinomen worden behandeld met een combinatie van behandelingen omdat een enkele behandeling een gering resultaat zal hebben. Vaak wordt gekozen voor een totale laryngectomie, veelal gevolgd door bestraling. Wanneer er sprake is van geen of minimale kraakbeeninvasie, kan worden gekozen voor een larynx-sparende behandeling met (chemo)radiotherapie.
Na hoeveel weken heesheid wordt een laryngoscopie uitgevoerd? En na hoeveel weken persisterende keel- of slikpijn?
Na 4 weken heesheid of na 6 weken persisterende keel- of slikpijn wordt een laryngoscopie uitgevoerd.
Wat is de meest voorkomende hoofd-halskanker in Nederland?
In Nederland komen jaarlijks 600 nieuw-gediagnostiseerde patiënten met een larynxcarcinoom voor. Hiermee is de laryncarcinoom de meest voorkomende hoofd-halskanker van Nederland.