Summary Leerboek kindergeneeskunde : een interactieve benadering in woord en beeld

-
ISBN-10 9058980790 ISBN-13 9789058980793
121 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek kindergeneeskunde : een interactieve benadering in woord en beeld". The author(s) of the book is/are J L Van den Brande ( ) Johan Kongs. The ISBN of the book is 9789058980793 or 9058980790. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek kindergeneeskunde : een interactieve benadering in woord en beeld

 • 9.3.1 Inleiding

 • Wat bereikt als eerste de uiteindelijke grootte?
  De hersenen.
 • Wat is 'failure to thrive'?
  Een afname van het gewicht naar leeftijd, eventueel later gevolgd door een afname van de lengte naar leeftijd. Hiervan zijn veel oorzaken bekend, waaronder voedingsstoornissen.
 • Waarmee kan het beste worden geobjectiveerd of iemand dik of mager is?

  Berekening van de body mass index (BMI), ook wel queteletindex genoemd.

 • Hoe bereken je de BMI?

  Het gewicht (in kg) delen door het kwadraat van de lengte (in meter):

  kg/m2

 • Wat zijn andere methoden om een indruk te krijgen van de lichaamssamenstelling?
  Metingen van het onderhuidse vetweefsel (de huidplooidikte) of de taille- en heupomvang.
 • Welke drie parameters worden gebruikt als maat voor de lichamelijke ontwikkeling (maturatie)?

  - tandontwikkeling

  - puberteitsontwikkeling

  - botrijping (skeletrijping)

 • 9.3.2 Afwijkende groei

 • Wat is 'secular trend'?
  Letterlijk: eeuwtrend
  De verandering van de gemiddelde lengte van een populatie in de tijd, al of niet gecombineerd met een verschuiving van de puberteitsleeftijd.
 • Wat houdt een positieve 'secular trend' in?
  Een positieve 'secular trend' wordt beschouwd als graadmeter van de algemene gezondheid van een populatie en wordt gewoonlijk gezien als een gevolg van gunstige omgevingsfactoren, met name een betere voeding en minder ziekten.
 • Hoeveel neemt de lengte in het eerste levensjaar toe?
  Met 50%
 • Hoeveel neemt het gewicht in het eerste levensjaar toe?
  Het gewicht wordt drie keer zo hoog.
 • Waarvan is de intra-uteriene groei afhankelijk?
  • lengte moeder
  • etniciteit (Indiase en Chinese baby's zijn lichter)
  • hoogte (baby's geboren in Andesgebergte 500 gram lichter dan baby's geboren op zeeniveau)
  • pariteit (eerstgeborenen 160 gram lichter dan latergeborenen)
  • geslacht (jongens 130-150 gram zwaarder)
  • leeftijd moeder
 • Met welke parameters word getoetst of de lengtegroei al of niet afwijkend is?
  • lengtepositie in vergelijking met recente leeftijdsreferentiediagrammen van een vergelijkbare populatie dmv standaarddeviatiescore (SDS)
  • lengtepositie in vergelijking met lengte die kan worden verwacht op basis van lengtes van ouders: target height
  • afbuiging (omlaag of omhoog) van lengtegroeicurve in vergelijking met helling van leeftijdsreferenties, mn bij kinderen ouder dan 3 jaar, afbuiging wordt vaak uitgedrukt als SDS/jaar
 • 9.3.3 Regulering van de lengtegroei

 • Welke drie factoren bepalen of de groei goed verloopt?
  • de input en output van substraat (bv. voedingsstoffen en zuurstof)
  • het systeem van metabole en endocriene processen: de traditionele hormonen (GH-IGF-I-as, schildklierhormoon, geslachtshormonen) en allerlei groeifactoren
  • de intactheid van de kraakbenige groeischijven in de lange pijpbeenderen en wervellichamen
 • Waardoor wordt de groei in de foetale periode vooral gereguleerd?
  De beschikbaarheid van voedingsstofeen, insuline en IGF-I.
  Groeihormoon en de ouderlijke genetische aanleg wat betreft de lengte spelen nog een geringe rol.
 • Vanaf wanneer gaan de GH-secretie en genetische factoren een centrale rol spelen?
  Vanaf het eerste levensjaar.
 • Waarin is het probleem bij de primaire groeistoornissen gelegen?
  In het vermogen van de chondrocyten in de groeischijven om te delen en te differentiëren.
 • Wanneer treden secundaire groeistoornissen op?
  Als het omringende netwerk van beïnvloedende factoren is verstoord, binnen het lichaam (zoals bij metabole stoornissen, endocriene ziekten, malabsorptie, hart- en longaandoeningen, depressie) of van buitenaf (voedingstekort, psychosociale deprivatie, iatrogene ziekten).
 • Wat is de oorzaak van primaire groeistoornissen?
  Congenitaal
 • Wat is de oorzaak van secundaire groeistoornissen?
  Deels congenitaal, deels verworven.
 • Wanneer wordt de hoogste piek van groeihormoon (GH) gezien?
  In de nacht, enige uren na het inslapen.
 • Onder controle van welke twee hypothalame hormonen staat GH?
  GH-releasing hormone (GHRH) (stimulerend) en somatostatine (remmend)
 • Hoe vaak komt GH-deficiëntie voor?
  Naar schatting bij 1 per 5000 kinderen.
 • Welke hormonen remen de groei indien zij in overmaat aanwezig zijn?
  Glucocorticoïden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.