Summary Leerboek psychiatrie

-
ISBN-10 9058981614 ISBN-13 9789058981615
1195 Flashcards & Notes
56 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leerboek psychiatrie". The author(s) of the book is/are M W Hengeveld A J L M van Balkom mede onder van C van Heeringen B G C Sabbe. The ISBN of the book is 9789058981615 or 9058981614. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek psychiatrie

 • 1 Psychiatrie in de eerste lijn

 • Speelt de huisarts een belangrijke rol bij psychische klachten?
  Ja. De huisarts speelt de centrale persoon in de eerstelijn en is de poortwachter naar de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (ggz). 
  De huisarts is de enige die dagelijks zowel somatische als pychische problemen behandelt.

 • Welke andere twee professies zijn ook van belang bij de behandeling van psychopathologie in de eerste lijn?
  - Eerstelijnspsycholoog --> houden zich bezig met relationele en emotionele problematiek
  - Maatschappelijk werkster --> sociaal en maatschappelijke problematiek (huisvesting en werk)
 • Hoe komt het dat er verschillende opvattingen over diagnostiek en behandeling zijn tussen psychiaters en huisartsen?
  De patienten met licht psychiatrische stoornissen blijven vrijwel altijd buiten het gezichtsveld van de ggz, omdat ze al geholpen worden in de eerste lijn.
  Daarnaast is alle evidence based materiaal gebaseerd op de tweede en derde lijn. 
 • Hoe hebben ze de samenwerking tussen huisartsen en psychiaters proberen te verbeteren de afgelopen jaren?
  Nascholingscursussen met oefeningen, casusbesprekingen en rollenspellen bleek wel effectief voor de kennis van de artsen, maar niet voor een verbetering te zorgen van het dagelijks functioneren van de patient.

  Samenwerking tussen huisarts en psychiater intensiever maken. Dit leidde wel tot betere diagnostiek en adequate farmacotherapie, maar ook nog niet veel winst. Dan moet er worden gekeken naar het kostenplaatje en dan is er een tussenoplossing met case managers. 

  Stepped care blijkt de oplossing. Hierbij wordt er stapsgewijs overgegaan van acute klachten naar chronische klachten en vice versa. 
 • 1.1 Spoedeisende psychiatrie

 • Hoe is de eerste inventarisatie als psychiater bij crisis patient komt?
  De psychiater maakt eerst contact met patient.
  Het is van belang dat hij/zij een zelfbewuste, duidelijke houding van een ervaren psychiater heeft. 
  Hierna probeert de psychiater een algemene indruk te krijgen van patient. met daarin de reden van crisis, wat er allemaal aan de hand is etc . De psychiater stelt vragen, vat samen en probeert zo de chaos terug te brengen naar een meer overzichtelijk probleem. 
 • Hoe voert de psychiater de diagnostiek uit bij een crisis patient?
  Vaak moeilijk om geheel psychiatrisch onderzoek te doen, omdat de omstandigheden dit vaak niet toelaten. Patient is onrustig en werkt vaak niet goed mee.
  Daarom snelle screening van functies. als patient adequaat antwoord geeft, is zijn bewustzijn helder. 
 • Wat zijn de criteria voor een gedwongen opname?
  - Betrokkene is twaalf jaar of ouder en geeft geen blijk van de nodige bereidheid tot een opname
  - Vermoeden van stoornis van de geestvermogens, die gevaar voor patient is
  - Het gevaar kan niet worden afgewend door personen of instanties buiten een Bopz-instelling


 • Waar hangt het risico op gewelddadig gedrag vanaf?
  Van het psychiatrische ziektebeeld met een organische etiologie (inclusief intoxicaties) en met een manie. 
  Beste indicator is of patient in het verleden al eens agressief is geweest. 
 • 1.1.1 Wat zijn psychiatrische ziekten?

 • Wat is een psychiatrische ziekte?
  Een ziekte met psychische symptomen en/of door psychische oorzaken, die gepaard gaat met lijden en/of sociaal disfunctioneren.
 • 1.1.2 Psychische functies

 • Noem een aantal psychische symptomen
  • hallucinaties
  • waandenkbeelden
  • dwanggedachten
  • depressieve stemming
 • In welke 3 hoofdgroepen worden de psychische functies in de Europese filosofische traditie ingedeeld?
  • denken
  • voelen
  • willen
 • Trias psychica?
  Indeling voor psychische functies in 3 hoofdgroepen (status mentalis): 
  • cognitieve  (denken)
  • affectieve (voelen) 
  • conatieve (willen)
 • Wat valt onder cognitieve functies?
  • bewustzijn
  • aandacht
  • oriëntatie
  • waarneming
  • denken
  • geheugen
 • Wat valt onder affectieve functies?
  emoties
 • Wat valt onder conatieve functies?
  • psychomotoriek
  • motivatie
  • gerichte gedrag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.