Summary Leerboek spoedeisende hulp verpleegkunde

-
113 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leerboek spoedeisende hulp verpleegkunde

 • 1.3 Basale onderzoekstechnieken

 • In welke volgorde wordt het onderzoek van de patiënt verricht?
  - inspectie
  - auscultatie
  - percussie
  - palpatie of functieonderzoek

  onderzoeken worden verricht op volgorde van minst tot meest vervelend voor de patiënt.
 • Op welke 8 punten let je bij inspectie van de patiënt?
  1. Is er sprake van acuut levensgevaar?
  2. Heeft de patiënt pijn, en dan waar?
  3. Wat is de kleur van de patiënt?
  4. Hoe is de AF, diepte etc.?
  5. Hoe is de houding van de patiënt?
  6. Hoe beweeglijk is de patiënt?
  7. Zijn er afwijkende standen van de extremiteiten?
  8. Hoe is de voedingstoestand van de patiënt?
 • Welke kleur kan de patiënt hebben?
  - normaal
  - grauw
  - cyanotisch
  - hoog rood
  - appel rode wangen
 • Wat kun je beluisteren met een stethoscoop?
  - longen
  - hart
  - vaten
  - darmen
 • De aard van de percussietonen word veroorzaakt door?
  - de onderliggende weefsels
 • Hoe komt de percussie aan verschillende tonen?
  - door het luchtgehalte in verschillende weefsels
  - toestand van omliggende weefsels
 • Welke drie vormen van een percussie toon zijn er?
  - sonoor
  - mat
  - tympanitisch
 • Wat betekend sonore percussietoon?
  Het is een vrij lage, sterke weerkaatsende toon die men hoort pij percussie van de luchthoudende longen. Is de weerkaatsing (echo) meer als normaal dan kan er bijvoorbeeld van en pneumothorax gesproken worden.
 • Wat betekend de matte percussietoon?
  Het is een korte, afgesneden geluid van geringe intensiteit. De matte percussietoon kan worden gehoord als lichaamsdelen die geen lucht bevatten gepercuteerd worden. Denk bijv. Aan het bovenbeen.
 • Wat betekend de tympanitische percussietoon?
  De tympanitische percussietoon klinkt hoger en bevat meer klank dan de senore percussietoon. Dit word gehoord bij percussie van de kleinere luchthoudende holten. Bijvoorbeeld de maag.
 • Waar word altijd op gelet bij percussie van de thorax?
  Links en rechts verschil
 • Palpatie is er voor om:
  - pulsaties te beoordelen
  - onderzoek naar fractruren
  - onderzoek naar afwijkende onderhuidse weefsels
 • Waar let je op bij palpatie? Benoem de 5 algemene.
  - pijn
  - asdrukpijn
  - zwelling
  - crepitaties
  - deformaties
 • Waar let je op bij palpaties van het abdomen?
  - soepelheid
  - loslaat pijn
  - défense musculaire zwelling
  - pulserende zwelling
 • Op welke plaatsen kun je de hartslag pulsaties voelen?
  - arteria carotis (hals)
  - arteria radialis (pols) 
  - arteria femoralis (lies)
 • Wat is de normale hartslagfrequentie?
  60 - 100 slagen per minuut
 • Hoe word het genoemd als iemand meer dan 100 hartslagen per minuut maakt?
  Tachycardie
 • Hoe word het genoemd als iemand minder dan 60 hartslagen per minuut maakt?
  Bradycardie
 • Waar let je op bij het voelen van de pols?
  - frecuentie
  - vulling
  - regelmaat
 • Bij het meten van de bloeddruk is de eerste toon?
  Systolisch
 • Bij het meten van de bloeddruk is de tweede toon?
  Diastolisch
 • Wat betekend défense musculaire?
  Wanneer de spieren bij het inademen gespannen blijven terwijl deze normaal bij inademing ontspannen zijn.
 • Hoe worden de tonen van de hartslag genoemd die je hoort tijdens het meten van de bloeddruk? Deze zijn vernoemd naar de ontdekker ervan.
  Korotkovtonen
 • Functie onderzoek betekend dat er gekeken word naar de functie van:
  - hersenzenuwen
  - bewegingsapparaat
  - longen
  - buik
 • Wat word er onderzocht bij het beweginsapparaat?
  - flexie (buiging)
  - extensie (strekking)
  - abductie (van de middenlijn af bewegen )
  - adductie (naar de middenlijn toe bewegen)
  - endorotatie (draaiingen naar binnen)
  - exorotatie (draaiingen naar buiten)
  - supinatie (hand of voet naar buiten draaien)
  - pronatie (hand of voet naar binnen draaien )
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.