Summary Leerjaar 1, OWE 4

271 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Leerjaar 1, OWE 4

 • 1.1 Het beenderstelsel

 • Wat zijn de 5 primaire functies van het beenderstelsel?
  - ondersteuning
  - opslag 
  - hematopoëse
  - bescherming
  - beweging
 • Hoeveel beenderen bevat het menselijk lichaam?
  206
 • In hoeveel type beenderen kunnen alle botten worden verdeeld?
  5 verschillende typen.
 • Benoem de 5 verschillende typen waarin de beenderen kunnen worden verdeeld.
  - lange beenderen
  - korte beenderen
  - platte beenderen
  - onregelmatige beenderen
  - sesam beenderen
 • Wat is kenmerkend voor lange beenderen en geef 2 voorbeelden.
  De botten zijn langer als ze breed zijn. 

  Opperarmbeen / dijbeen
  Humerus / Femur
 • Wat is kenmerkend voor korte beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Het zijn korte beenderen. 

  hand- en voetwortelbeentjes
  carpale beenderen / tarsale beenderen
 • Wat is kenmerkend voor platte beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zijn dun en in verhouding breed. 

  schedel / ribben / schouderbladen
 • Wat is kenmerkend voor onregelmatige beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zijn ingewikkeld van vorm. 

  wervels / schedel
 • Wat is kenmerkend voor sesam beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zitten niet aan ander bot vast, maar aan pezen. Hierdoor lijken ze te 'zweven'. 

  knieschijf / tongbeen
  patella / os hyoïdeum
 • Wat is een ander woord voor de centrale schacht van het bot?
  Diafyse
 • Hoe heten de verbrede uiteinden van een bot? Wat is de aanvulling hierop?
  Epifyse

  proximale epifyse / distale epifyse
 • Wat is beenmerg?
  Een zacht en vettig weefsel.
 • Welke 2 soorten beenweefsel zijn er? Geef ook de latijnse benaming.
  Compact beenweefsel -> substantia compacta
  spongieus beenweefsel -> substantia spongiosa
 • Wat is de latijnse benaming voor mergholte?
  Cavum medullare
 • Wat is de latijnse benaming voor botvlies? Wat is hiervan een variant?
  Periost / periosteum.
 • Waarmee is de mergholte (cavum medullare) bekleed?
  Endost.
 • Hoe heet de buitenste laag van het periost?
  Fibreuze laag.
 • Hoe heet de binnenste laag van het periost?
  Cambium.
 • In het centrale kanaal liggen bloedvaten. Hoe word dit kanaal ook genoemd?
  Kanaal van Havers.
 • De bloedvaten van de kanalen van Havers zijn met elkaar verbonden door verbindingskanalen. Hoe worden deze kanalen ook genoemd?
  Volkmann kanalen.
 • Hoe worden de lamellen in het substantia spongiosa genoemd?
  Trabecula.
 • Wat zijn trabecula?
  Lamellen die staafjes of plaaten vormen, in het substantia spongiosa. Ook botbalkjes genoemd.
 • Welke 3 botcellen zijn er?
  - osteocyten
  - osteoclasten
  - osteoblasten
 • Wat zijn osteocyten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn volwassen botcellen, voor de normale botstructuur.
 • Wat zijn osteoclasten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn afbraakcellen, voor de afbraak van botcellen.
 • Wat zijn osteoblasten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn onvolwassen botcellen, dit worden osteocyten. Ze zorgen voor de nieuwvorming van beenweefsel.
 • Hoe heet het proces van nieuwvorming van beenweefsel?
  Ossificatie.
 • De groei van het lichaam en de lichaamsbouw worden bepaalt door?
  Het skelet.
 • Vanaf welke week na de bevruchting begint het benige skelet zich te vormen en wat is hier opvallend aan?
  Vanaf 6 weken na de bevruchting, het is nu nog geheel kraakbeen.
 • Hoe heet het proces waarbij kraakbeen of andere type bindweefsel word vervangen door beenweefsel?
  Verbening.
 • Hoe heet het proces waarbij calciumzouten worden afgezet? Dit proces helpt ook bij?
  Het heet calcificatie, en het helpt bij de verbening.
 • Wat is intramembraneuze verbening?
  Het ontstaan van bindweefsel binnen bladen of vliezen van bindweefsel.
 • Wat is enchondrale verbening?
  Het vervangen van bestaand kraakbeen door beenweefsel.
 • Wat is de latijnse benaming voor sleutelbeenderen?
  Claviculae.
 • Wat is de latijnse benaming voor onderkaak?
  Mandibula.
 • Welke vitamine zijn noodzakelijk bij een normale botgroei?
  Vitamine D3
  Vitamine A
  Vitamine C
 • Wat kan er gebeuren bij een tekort aan vitamine D3?
  De aandoening Rachitis, de beenderen van kinderen in de groei worden zacht en buigen door. Ze krijgen vaak o-benen.
 • Wat kan er gebeuren bij een tekort aan vitamine C?
  Er kan scheurbuik ontstaan.
 • Welke hormonen hebben een verhogend effect op de calciumconcentratie?
  Parathyroïdhormoon (PTH) en calcitriol.
 • Welk hormoon heeft een verlagend effect op de calciumconcentratie?
  Calcitonine.
 • Wat is een ander woord voor botbreuk?
  Fractuur.
 •  Wat betekend een gesloten fractuur?
  Een volledig inwendig fractuur waarbij de huid intact blijft.
 • Wat betekend een open fractuur?
  Een fractuur waarbij botfragmenten door de huid naar buiten steken.
 • Wat is er gevaarlijk aan een open fractuur?
  Er is meer kans op infectie of ongeremde bloedingen.
 • Wat is een Pott-fractuur?
  Een fractuur van de enkel waarbij beide beenderen (Tibia en Fibula) van het onderbeen betrokken zijn.
 • Wat is een Colles-fractuur?
  Een breuk in het distalen gedeelte van de radius (dunne bot in de onderarm)

  pols
 • Wat zijn transversale fracturen?
  Waarbij de schacht loodrecht op de lengte as gebroken is.
 • Wat is een andere benaming voor transversale fracturen?
  Dwarse fracturen.
 • Waardoor ontstaan spiraalvormige fracturen?
  Door draaiende krachten in de lengte richting van het bot.
 • Wat zijn comminutieve fracturen?
  Vele kleine losse fragmenten bot, versplinterd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.