Summary Leerjaar 1, OWE 4

567 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Leerjaar 1, OWE 4

 • 1.1 Het beenderstelsel

 • Wat zijn de 5 primaire functies van het beenderstelsel?
  - ondersteuning
  - opslag 
  - hematopoëse
  - bescherming
  - beweging
 • Hoeveel beenderen bevat het menselijk lichaam?
  206
 • In hoeveel type beenderen kunnen alle botten worden verdeeld?
  5 verschillende typen.
 • Benoem de 5 verschillende typen waarin de beenderen kunnen worden verdeeld.
  - lange beenderen
  - korte beenderen
  - platte beenderen
  - onregelmatige beenderen
  - sesam beenderen
 • Wat is kenmerkend voor lange beenderen en geef 2 voorbeelden.
  De botten zijn langer als ze breed zijn. 

  Opperarmbeen / dijbeen
  Humerus / Femur
 • Wat is kenmerkend voor korte beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Het zijn korte beenderen. 

  hand- en voetwortelbeentjes
  carpale beenderen / tarsale beenderen
 • Wat is kenmerkend voor platte beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zijn dun en in verhouding breed. 

  schedel / ribben / schouderbladen
 • Wat is kenmerkend voor onregelmatige beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zijn ingewikkeld van vorm. 

  wervels / schedel
 • Wat is kenmerkend voor sesam beenderen en geef 2 voorbeelden.
  Ze zitten niet aan ander bot vast, maar aan pezen. Hierdoor lijken ze te 'zweven'. 

  knieschijf / tongbeen
  patella / os hyoïdeum
 • Wat is een ander woord voor de centrale schacht van het bot?
  Diafyse
 • Hoe heten de verbrede uiteinden van een bot? Wat is de aanvulling hierop?
  Epifyse

  proximale epifyse / distale epifyse
 • Wat is beenmerg?
  Een zacht en vettig weefsel.
 • Welke 2 soorten beenweefsel zijn er? Geef ook de latijnse benaming.
  Compact beenweefsel -> substantia compacta
  spongieus beenweefsel -> substantia spongiosa
 • Wat is de latijnse benaming voor mergholte?
  Cavum medullare
 • Wat is de latijnse benaming voor botvlies? Wat is hiervan een variant?
  Periost / periosteum.
 • Waarmee is de mergholte (cavum medullare) bekleed?
  Endost.
 • Hoe heet de buitenste laag van het periost?
  Fibreuze laag.
 • Hoe heet de binnenste laag van het periost?
  Cambium.
 • In het centrale kanaal liggen bloedvaten. Hoe word dit kanaal ook genoemd?
  Kanaal van Havers.
 • De bloedvaten van de kanalen van Havers zijn met elkaar verbonden door verbindingskanalen. Hoe worden deze kanalen ook genoemd?
  Volkmann kanalen.
 • Hoe worden de lamellen in het substantia spongiosa genoemd?
  Trabecula.
 • Wat zijn trabecula?
  Lamellen die staafjes of plaaten vormen, in het substantia spongiosa. Ook botbalkjes genoemd.
 • Welke 3 botcellen zijn er?
  - osteocyten
  - osteoclasten
  - osteoblasten
 • Wat zijn osteocyten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn volwassen botcellen, voor de normale botstructuur.
 • Wat zijn osteoclasten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn afbraakcellen, voor de afbraak van botcellen.
 • Wat zijn osteoblasten en waar voor zorgen ze?
  Dit zijn onvolwassen botcellen, dit worden osteocyten. Ze zorgen voor de nieuwvorming van beenweefsel.
 • Hoe heet het proces van nieuwvorming van beenweefsel?
  Ossificatie.
 • De groei van het lichaam en de lichaamsbouw worden bepaalt door?
  Het skelet.
 • Vanaf welke week na de bevruchting begint het benige skelet zich te vormen en wat is hier opvallend aan?
  Vanaf 6 weken na de bevruchting, het is nu nog geheel kraakbeen.
 • Hoe heet het proces waarbij kraakbeen of andere type bindweefsel word vervangen door beenweefsel?
  Verbening.
 • Hoe heet het proces waarbij calciumzouten worden afgezet? Dit proces helpt ook bij?
  Het heet calcificatie, en het helpt bij de verbening.
 • Wat is intramembraneuze verbening?
  Het ontstaan van bindweefsel binnen bladen of vliezen van bindweefsel.
 • Wat is enchondrale verbening?
  Het vervangen van bestaand kraakbeen door beenweefsel.
 • Wat is de latijnse benaming voor sleutelbeenderen?
  Claviculae.
 • Wat is de latijnse benaming voor onderkaak?
  Mandibula.
 • Welke vitamine zijn noodzakelijk bij een normale botgroei?
  Vitamine D3
  Vitamine A
  Vitamine C
 • Wat kan er gebeuren bij een tekort aan vitamine D3?
  De aandoening Rachitis, de beenderen van kinderen in de groei worden zacht en buigen door. Ze krijgen vaak o-benen.
 • Wat kan er gebeuren bij een tekort aan vitamine C?
  Er kan scheurbuik ontstaan.
 • Welke hormonen hebben een verhogend effect op de calciumconcentratie?
  Parathyroïdhormoon (PTH) en calcitriol.
 • Welk hormoon heeft een verlagend effect op de calciumconcentratie?
  Calcitonine.
 • Wat is een ander woord voor botbreuk?
  Fractuur.
 •  Wat betekend een gesloten fractuur?
  Een volledig inwendig fractuur waarbij de huid intact blijft.
 • Wat betekend een open fractuur?
  Een fractuur waarbij botfragmenten door de huid naar buiten steken.
 • Wat is er gevaarlijk aan een open fractuur?
  Er is meer kans op infectie of ongeremde bloedingen.
 • Wat is een Pott-fractuur?
  Een fractuur van de enkel waarbij beide beenderen (Tibia en Fibula) van het onderbeen betrokken zijn.
 • Wat is een Colles-fractuur?
  Een breuk in het distalen gedeelte van de radius (dunne bot in de onderarm)

  pols
 • Wat zijn transversale fracturen?
  Waarbij de schacht loodrecht op de lengte as gebroken is.
 • Wat is een andere benaming voor transversale fracturen?
  Dwarse fracturen.
 • Waardoor ontstaan spiraalvormige fracturen?
  Door draaiende krachten in de lengte richting van het bot.
 • Wat zijn comminutieve fracturen?
  Vele kleine losse fragmenten bot, versplinterd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de latijnse benaming voor kniegewricht?
Articulus genus
Wat is de latijnse benaming voor schoudergewricht?
Articulatio humeri
Wat is een stressfractuur?
Een fractuur ontstaan als gevolg van ontkalking of overbelasting van gezond bot.
Wat voor soort fractuur is hier te zien?
Avulsie fractuur
Wat voor soort fractuur is hier te zien?
Compressie fractuur
Hoeveel ml bloed kan er verloren gaan bij bij een femurfractuur?
1000 - 2000 ml.
Hoeveel ml bloed kan er verloren gaat via een bekkenringfractuur?
1000 - 1500 ml.
Welke twee bekkenringen zijn er voor het immobiliseren van de bekken?
T-pod
Slam-sling
Wat is de benaming voor bloedende bloedvaten dichtklippen in de borstkas?
Thoracotomie.
Welke 4 B's worden gecontroleerd in de C (van ABCDE) om shock te voorkomen?
Borst
Buik
Bekken
Bovenbenen