Summary Leiderschap in ontwikkeling

-
ISBN-13 9789001819668
117 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leiderschap in ontwikkeling". The author(s) of the book is/are Thecla Goossens. The ISBN of the book is 9789001819668. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leiderschap in ontwikkeling

 • 1 Wat is leiderschap

 • De Haan en Kasozi onderscheiden 3 soorten leiders
  1. Een leider die zorgt voor veiligheid en bescherming
  2. Een leider die zorgt voor zingeving en inspiratie
  3. Een leider die ondersteuning met faciliteiten biedt
 • Welke elementen zitten er in de definities van leiderschap?
  1. De persoon van een leider
  2. Een groep volgers/ een volger
  3. De relatie tussen een leider en volger
  4. Gezamenlijke doel of motivatie om dat doel te bereiken
  5. Gedrag van alle betrokkene
 • Wat is de definitie van Ken Blanchard over leiderschap?
  Leiderschap is het vermogen mensen zodanig te beïnvloeden dat hun capaciteten ten goede komen aan het algemeen belang
 • Wat is de definitie van Peter Drucker over leiderschap?
  Drucker zegt dat leiderschap gaat over het verheffen van iemands visie tot grotere hoogte, het verbeteren van zijn prestaties en het uitbouwen van iemands persoonlijkheid door grenzen te verleggen.
 • Wat is de definitie over leiderschap volgens Alex Haslam?
  Er is sprake van leiderschap als de leider je wilt volgen
 • Wat is de definitie van Janka Stoker over leiderschap?
  Leiderschap is het beïnvloeden van gedrag van mensen, door een persoon die ten opzichte van de medewerkers een formele positie in neemt. Het beïnvloeden gebeurd door gebruik te maken van verschillende leiderschapsstijlen, eigenschappen en motieven en door het uitvoeren van verschillende activiteiten
 • Wat is horizontale arbeidsdeling?
  Dit betekent dat de verschillende stappen in het productieproces door verschillende mensen worden uitgevoerd.
 • Wat is verticale arbeidsdeling?
  Verschillende stappen in het proces moeten worden gepland en op elkaar worden afgesteld. De kwaliteit moet worden gecontroleerd door een manager.
 • Wat is de definitie van management?
  Zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Doelen halen tegen zo laag mogelijk kosten
 • Wat doen managers?
  Managers sturen mensen en processen aan. Ze zien erop toe dat afspraken worden nagekomen, doelen worden gehaald en sturing geven
 • Wat doen leiders?
  Leiders zorgen dat je naar het doel wilt. Leiders houden zich bezig met vragen die antwoord geven op betekenis en motivatie
 • Wat betekent de waarom, hoe en wat van Simon Sinek?

  Waarom: Waarom die je wat je doet?
  Hoe: Hoe doe je het?
  Wat: War doe je?
 • Welke 3 soorten macht zijn er?

  1. Formele macht
  2. Referentiemacht
  3. Expertisemacht
 • Wat is formele macht?
  Dit is de macht dat je hebt op basis van je functie. Je kan met je functie bepalen over straffen of beloningen
 • Wat is Referentiemacht?
  Invloed op basis van eigenschappen die door volgers gewaardeerd worden
 • Wat is expertisemacht?
  Gebaseerd op iemands ervaring of kennis. Iemand heeft invloed omdat anderen zijn of haar kennis erkennen en waarderen
 • Is leiderschap aangeboren of aangeleerd?
  Aangeboren. Leiderschap kan je niet leren, je kan het versterken. Leiderschap leer je door ervaring in de praktijk.
 • 2 Wie is de leider

 • Wat zijn eigenschappen van leiders?
  Fysieke kracht, uithoudingsvermogen, kennis, moed, overtuigingskracht, overwicht en onbaatzuchtigheid.
 • Wat zijn eigenschappen van leiders volgens Kirkpatrick & Locke?
  1. Gedrevenheid
  2. Leiderschapsmotivatie
  3. Eerlijkheid en integer
  4. zelfvertrouwen
  5. Cognitieve vermogen (intelligent)
  6. Kennis van het bedrijf
  7. Overige kenmerken (charisma, flexibel)
 • Wat zijn de 5 schalen van de Big Five?
  1. Extravert; makkelijk het woord nemen
  2. vriendelijk-ontbaatzuchtig: bereid anderen te helpen
  3. Zorgvuldig en gewentensvol: ordelijke en gedisciplineerd
  4. Emotioneel stabiel en onbekommerd: tegenslagen en zelfvertrouwen
  5. Open en orgineel: autonoom
 • Wat zijn de 2 fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen?

  1. Sekse
  2. Gender
 • Wat zijn de eigenschappen van mannelijke leiders?
  Daadkrachtig, hierarchisch, zakelijk, rationeel denken en risico's durven nemen
 • Wat zijn de eigenschappen van vrouwelijke leiders?
  Samenwerken, empathisch, ondersteunen en gelijkwaardigheid
 • Wat zijn de 4 belangrijke onderdelen van integriteitsbeleid?

  1. Aandacht voor integriteit bij werving en selectie
  2. Correctiemechanismen inbouwen
  3. Verkleinen van machtsverschillen
  4. Ontwikkelen van een respectvolle cultuur
 • Wat zijn de 5 mindsets van Gosling en Mintzberg?
  1. Reflectie
  2. Analyse
  3. Context
  4. Relaties
  5. Actie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.