Summary Leisure! inleiding in de vrije tijd

-
ISBN-10 9046902404 ISBN-13 9789046902400
447 Flashcards & Notes
49 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leisure! inleiding in de vrije tijd". The author(s) of the book is/are Martijn Mulder. The ISBN of the book is 9789046902400 or 9046902404. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Leisure! inleiding in de vrije tijd

 • 1.1 Wat is vrije tijd?

 • de objectieve benadering van vrije tijd

  vrije tijd = alle tijd - arbeid - onderwijs - zorgtaken - persoonlijke verzorging

   

  zorgtaken zijn alle taken die te maken hebben met de zorg voor andere bv opvoeding van kinderen

  persoonlijke verzorging is slapen, eten, drinken, douchen en aankleden bv

 • de subjectieve benadering van vrije tijd

  De subjectieve benadering hangt af van de persoonlijke zienswijze.

  Hoe ervaart iemand vrije tijd?

  Als je uit eten gaat, en je hebt geen zin, moet je dit dan zien als vrije tijd of niet? want eten kan ook persoonlijke verzorging zijn, dus gezien worden als geen vrije tijd.  Maar als je uit eten wel beschouwt als iets leuks, dan kan je het wel weer zien als vrije tijd.

 • wat is objectief
  Gebaseerd op feiten

 • Wat is subjectief
  iets is afhankelijk van de persoonlijke zienswijze
 • Wat is een residu
  Een overblijfsel
 • Wat is een beleving
  De klant(consument) heeft een beleving van iets
 • Wat is een belevenis
  De producent biedt een belevenis aan om zich te onderscheiden van de concurrent
 •  Basale beleving
  maak je meerdere keren per dag mee, maakt geen grote indruk
 • memorable beleving
  Beleving die je je later nog herinnerd
 • Transformerende beleving
  Beleving die een verandering teweeg brengt in de manier waarop je leeft
 • Wat is Flow?
  De optimale vrijetijdsbesteding
  volgens Csikszentmihaly als de uitdaging en vaardigheden in evenwicht zijn
 • Wat is het belevingsmodel van Goossens en mazursky
  Pre exposure --> direct exposure--> post exposure
 • Wat is de subjectieve benadering van vrije tijd?
  De tijd waarin je gevoelens van vrijheid ervaart
 • Extra: Wat is positieve confirmatie
  hoge verwachtingen, komen ook uit
 • Extra: Wat is negatieve confirmatie
  lage verwachtingen, komen ook uit
 • Positieve disconfirmatie
  Lage verwachtingen, komen niet uit
 • negatieve disconfirmatie
  Hoge verwachtingen, komen niet uit
 • Hoeveel uur vrije tijd houden wij nederlanders per dag over?
  5,5 uur
 • Waaraan besteden wij nederlanders de meeste vrije tijd?
  media, en sociale contacten
 • 2 Een korte geschiedenis van vrije tijd

 • Tot wanneer was het vrijtijdsloze tijdperk?
  Tot 1850
 • Wat is een standenmaatschappij?
  maatschappelijke groepen met al hun eigen rechten en plichten
 • Waarom duurde het bij Nederland tot in het tweede deel van de 19e eeuw?
  Omdat Nederland een succesvolle handelsnatie was

 • Wanneer was de uitvinding van de vrije tijd?
  1850 tot 1920
 • Wat was er in 1870?
  Nederland was een geïndustrialiseerde, kapitalistische samenleving
 • Wat deed karl marx vanaf 1845?
  Hij zorgde voor een grote opstand onder arbeiders om een sociale revolutie te ondertekenen, deze kwam er niet maar leverde wel op dat arbeiders opkwamen voor hun rechten
 • Wat waren de eerste vormen van vrije tijd?
  Alcohol gebruik, gokken en prostitutie. 
 • Wat waren de eerste echte vrijetijdsbestedingen?
  Sport en cultuur
 • Hoe begon het kapitalisme?
  Door het onderdrukken van de werknemers
 • Na de eerste wereldoorlog werd nederland een verzuilde samenleving die bestond uit:
  - Rooms katholieken
  - Protestanten
  -Socialisten
  - liberalen
 • Sinds wanneer is de arbeidswet er, en wat hield die in?
  1919, werkdagen van 8 uur
 • Wanneer was de invoering van de vrije zaterdag?
  1960, vrijetijdsindustrie kwam toen echt van de grond
 • Wat waren de oorzaken dat de vrijetijdsindustrie echt van de grond kwam?
  - Er was meer arbeid dan arbeiderskracht
  - Opkomst van de personenauto
  - Introductie van de tv

 • Wanneer ging het economisch slecht met nederland?
  In de jaren 80
 • Wat is neoliberalisme?
  De overheid ging zich steeds minder bezig houden met taken die ook door commerciële bedrijven uitgevoerd konden worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

waarom vonden in 1848 veel opstanden en revoluties plaats?
om de macht van de heersers te beperken e
n het instellen van een liberaal politiek systeem met een grondwet en een regering
wat is de verzorgingspositie?
De manier waarop die persoon in  zijn of haar levensonderhoud voorziet
Microniveau
individu
Mesoniveau
Referentiegroepen en subculturen
Macroniveau
maatschappelijk niveau
Nieuwe ordening van de samenleving, verzuild, in 4 groepen?
Katholieken, protestanten, socialisten en liberalen.
Wat voor vrije tijd activiteiten kwamen er eind 19e en begin 20e eeuw
Sportbonden, bioscopen en omroepverenigingen. 
Hoe werden werknemers onderdrukt?
Slechte arbeidsomstandigheden, lange dagen en lage lonen. 
Nederlandse industrialisatie had vooral betrekking op Textielindustrie, in welk deel van Nederland voor al?
Oosten en zuiden, omdat daar de meeste textielfabrieken zaten. 
Waar was de industrialisatie aan gekoppeld in Nederland? 
Landbouw en nijverheid.