Summary Leisure periode 2

-
243 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leisure periode 2". The author(s) of the book is/are Jeanne Gaethofs. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Leisure periode 2

 • 1 Hoorcollege 1

 • Objectieve definitie vrijetijd:
  De tijd die resteert na aftrek van de tijd benodigd voor arbeid, scholingen de tijd nodig voor verzorging van jezelf en van andere gezinsleden.
 • Subjectieve definitie vrijetijd:
  De tijd waarin je gevoelens van vrijheid ervaart.
 • Consument:
  De klant heeft een beleving van iets, hij beleeft het op een bepaalde manier. Belevenis.
 • Producent:
  Het bedrijf biedt een belevenis aan om zich te onderscheiden van de concurrent. Beleving.
 • Soorten beleving:
  Basale beleving
  Memorabele beleving
  Transformerende beleving
 • Basale beleving:
  Maak je meerdere malen per dag mee maar blijft niet echt hangen, maakt geen grote indruk.
 • Memorabele beleving:
  Beleving die je jezelf later nog herinnert, die je kan terug halen.
 • Transformerende beleving:
  Beleving die een verandering teweeg brengt in de manier waarop je leeft hoe je over iets denkt of hoe je jezelf gedraagt.
 • Vrijetijdsbeleving:
  De emotie tijdens de consumptie van het vrijetijdsproduct.
 • Wanneer bereik je de optimale vrijetijdsbeleving, oftewel flow volgens Csikzentmihaly?
  1. Hoe groot is de uitdaging?
  2. Hoe groot zijn mijn vaardigheden?
 • Wat is segmentatie?
  Marktsegmentatie is het opdelen van een markt in verschillende homogene groepen afnemers segmenten, waarvoor het wenselijk kan zijn voor elk segment een aparte marketingstrategie of marketingmix toe te passen.
 • Waarden:
  Waarden zijn belangrijke interne motivaties voor mensen om iets te doen of juist iets na te laten. Inzicht in het belang van waarden, de typen waarden zijn gekoppeld aan modellen die waarden als uitgangspunt hebben, is belangrijk om uiteindelijk inzicht te krijgen in je doelgroep.
 • Cool involvement:
  We want to virtually involve others and we want to get virtually involved by others.
 • Marketing:
  Het bevredigen van de wensen en behoeften van afnemers.
 • De uitspraak: je kiest toch voor kwaliteit, hoort vooral bij het?
  Productconcept
 • Afzetmarkt:
  Alle afnemers van een bedrijf bij elkaar + potentiele afnemers.
 • Fietsenfabriek Batavus besteld bij Corus ijzeren frames voor de productie van haar fietsen. Voor Corus is Batavus een?
  Industriele afnemer
 • The marketing mix:
  Price
  Place 
  Promotion
  Product
 • Marketinginstrumenten die steeds in een bepaalde combinatie worden gebruikt:
  Product
  Prijs
  Plaats
  Promotie
  Personeel
  Presentatie
  People, planet, profit

 • Micro-niveau:
  Interne omgevingsfactoren
 • Meso/macro niveau:
  Externe omgevingsfactoren
 • Micro- interne omgevingsfactoren:
  - Productiecapaciteit
  - Financiering
  - Marketingmix
  - Personeel
 • Macro- externe, niet beheersbare invloeden uit de maatschappij:
  - Demografisch
  - Economisch
  - Sociaal-cultureel
  - Technologisch
  - Ecologisch/ maatschappelijk
  - Politiek-juridisch
 • Impressieve waarden:
  Deze waarden zijn gericht op onze zelfperceptie. Het zijn de waarden die de consument heeft na de aankoop van een bepaald product of dienst.
 • Expressieve waarden:
  Hoe we door andere willen worden gezien.
 • Verschillende manieren om naar trends te kijken:
  Marktniveau
  Consumentniveau
  Maatschappelijkniveau
 • Conceptdragers:
  Manifistaties waarbij de consument in aanraking komt met de organisatie.
 • Topische structuur:
  Nieuws
 • Pot ti spiego:
  Hoofdlijnen uitschrijven
 • Narratieve structuur:
  Verhalen
 • Associatieve structuur:
  Elektronische media, volgbaarheid
 • Asyndetische schrijfstijl:
  Weinig signaalwoorden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Terminal Values
refer to desirable end-states of existence. These are the goals that a person would like to achieve during his or her lifetime. These values vary among different groups of people in different cultures
Instrumental Values

refer to preferable modes of behavior. These are preferable modes of behavior, or means of achieving the terminal values.

  Trendslator:

Micro: 0 tot 5 jaar: social networks

Maxi: 5 tot 10 jaar: geborgenheid, betrokkenheid

Mega: 10 tot 30 jaar: vergrijzing, socialisering

Boswijk en Peelen:
Entertainment en theater vallen onder een noemer.
Problemen CBS:
Het CBS vraagt de consument naar zijn of haar activiteiten gedurende de vrije uren, zonder een specifiek onderscheid te maken in vormen van commerciel aanbod.
Wat is het probleem met de indeling van het MKB?

Zwembaden worden tot entertainment gerekend en niet tot sport enz...

4 ministeries die bezig zijn met 1 of meer aspecten van de leisure sector:

- economische zaken

- landbouw, natuur, voedselkwaliteit

- verkeer en waterstaat

- volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, milieubeheer

Waarom voldoet de indeling van het SCP niet?

- Het vraagmodel is vooral gericht op private vrijetijdsbesteding.

- Deze indeling geeft nauwelijks inzicht in de besteding en verdeling van onze vrijetijd in publieke domeinen.

- De economische impact van ons vrijetijdsgedrag is veruit het grootst bij de activiteiten die we buitenshuis ondernemen.

- Dit is in het SCP model niet terug te vinden.

Physical virtuality:
Fysieke virtualiteit, 3D printen
Warped virtuality:
Scheef getrokken werkelijkheid.
Virtueel kleding aanpassen