Summary Leren communiceren

-
ISBN-10 9001788920 ISBN-13 9789001788926
680 Flashcards & Notes
143 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leren communiceren". The author(s) of the book is/are Michaël Steehouder. The ISBN of the book is 9789001788926 or 9001788920. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leren communiceren

 • 1.1 Een communicatiemodel

 • Wat verstaan we onder het communicatiemodel?
  Communicatie is een proces waarin uitingen, ook wel boodschappen genoemd, worden uitgewisseld tussen twee partijen : de zender en de ontvanger.
 • Wie is de zender?
  Degene die een uiting tot iemand anders richt noemen we op dat moment de zender.
 • Wie is ontvanger?
  Degene die de uiting waarneemt, noemen we op dat moment de ontvanger.
 • Welke vier verschillende aspecten kunnen in een uiting worden onderscheiden?
  1. Het referentiële aspect 
  2. Het appellerende aspect
  3. Het expressieve aspect
  4. Het relationele aspect
 • Leg uit wat het referentiële aspect inhoudt.
  Het referentiële aspect betreft het feitelijke onderwerp van de uiting en wat daarover wordt gezegd.
 • Leg uit wat het appellerende aspect inhoudt.
  Het appellerende aspect betreft het doel van de uiting: datgene wat de zender wil bereiken.
 • Leg uit wat het expressieve aspect inhoudt.
  Het expressieve aspect betreft het beeld dat de uiting geeft van de zender, zijn persoon, zijn normen en waarden.
 • Leg uit wat het relationele aspect inhoudt.
  Het relationele aspect betreft de manier waarop de zender blijkens de uiting aankijkt tegen de ontvanger en tegen de onderlinge relatie.
 • 1.2 Het appellerende aspect: Communicatiedoelen

 • Noem de communicatiedoelen van zenders.
  1. Informatief
  2. Instructief
  3. Persuasief
  4. Motiverend
  5. Affectief
 • Waar zijn uitingen voor bedoeld?
  Uitingen zijn bedoeld om te informeren, te instrueren, te overtuigen, aan te zetten tot gedrag en/of gevoelens op te wekken.
 • Hoe verhouden de verschillende communicatiedoelen zich tot elkaar?
  De communicatiedoelen zijn hiërarchisch te ordenen, waarbij sommige doelen andere doelen ondersteunen.
 • Is er altijd sprake van symmetrie tussen de doelen van de zender en ontvanger?
  De doelen van zenders en ontvangers sluiten niet altijd goed op elkaar aan.
 • 1.2.1 Communicatiedoelen van zenders

 • Leg uit wat een informatief communicatiedoel inhoudt.
  De zender wil informeren om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens kennis over feiten.
 • Leg uit wat een instructief communicatiedoel inhoudt.
  De zender wil instrueren/ondersteunen om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens vaardigheden
 • Leg uit wat een persuasief communicatiedoel inhoudt.
  De zender wil overtuigen om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens opvatting, houding.
 • Leg uit wat een motiverend communicatiedoel inhoudt.
  De zender wil aanzetten om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens gedragsintenties.
 • Leg uit wat een affectief communicatiedoel inhoudt.
  De zender wil gevoelens opwekken om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens emoties.
 • 1.2.2 Achterliggende doelen

 • Waardoor worden de communicatiedoelen in een concreet geval door bepaald?
  De communicatiedoelen worden mede bepaald door de achterliggende doelen van een persoon of organisatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt de SAR-formule in?
 • Structuur, zodat de toehoorders de lijn kunnen volgen;
 • Aandachttrekkende elementen, zodat de toehoorders niet afdwalen;
 • Ritme (afwisseling tussen zware en lichte momenten), zodat rekening wordt gehouden met de beperkte spanningsboog van de toehoorders.
Leg uit wat een informatief communicatiedoel inhoudt.
De zender wil informeren om bij de ontvanger invloed uit te oefenen op diens kennis over feiten.
dadlfkajs
asdfs
Leg uit wat het relationeel aspect inhoud
Wat zegt de zender over de ontvanger
Leg uit wat het appellerend aspect inhoud
Welk effect wil de zender bereiken bij de ontvanger
Leg uit wat het expressieve aspect inhoud
Wat zegt de zender over hoe hij zichzelf ziet
Leg uit wat het zakelijke aspect inhoud
Zakelijk aspect = inhoud van de boodschap, wat zegt de zender over de werkelijkheid
Welke 4 aspecten van het communicatie proces van Schulz van Thun kunnen we uiten?
- Zakelijk aspect
- Expressief aspect
- Appellerend aspect
- Relationeel aspect
Wat is de hoofdcompetentie van een SPH'er?
Student toont zich nieuwsgierig, bewust, kritisch ten aanzien van zijn communicatieve vaardigheden/gedrag en dat van anderen. Ook gebruikt de student relevante vaardigheden op een adequate manier om dat gedrag te optimaliseren in:
- Duidelijkheid
- Efficientie
- Gepastheid
- Aantrekkelijkheid
- Correctheid
Wat is communicatie?
Bedoeld/onbedoeld een bepaalde boodschap overbrengen op iemand anders