Summary Leren communiceren : handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie

-
ISBN-10 9001547028 ISBN-13 9789001547028
134 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leren communiceren : handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie". The author(s) of the book is/are Michaël Steehouder. The ISBN of the book is 9789001547028 or 9001547028. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Leren communiceren : handboek voor mondelinge en schriftelijke communicatie

 • 1 Doelgericht Communiceren

 • Wat is een communicatie model

  Moet ik nog uitzoeken

 • Welke drie essentiele elementen bevat commuciantieve competenties
  een breed Communciacatiereportoire
  vaardigheid juise keuze uit reportoire te maken
  motiviate om goed de communiceren
 • Stukje overnemen

 • communicatierepertoire: kennis en beheersing van allerlei vaardigheden om beter te communiceren.
 • wat is communicatie?
  Iemand wisselt uitingen, ook wel bootschappen uit met iemand anders. een uiting kan een schriftelijke tekst zijn, maar ook een mondelinge uiteenzetting, een foto, een fimpje enz.
 • 1.1 Communicatiemodel

 • wat is communicatiemodel
  communicatie is een proces waarin uitingen, ook wel bootschapen, worden uitgewisseld tussen tweeparijten: zenders en ontvangers. Uitingen hebben altijd vier aspecten : reflectieel, appellerend, relationeel en expressief.
 • wat is verbale communicatie?
  een verbale communicatie is een mondelinge of schriftelijke uiting in woorden. Dit kan uit een of meerder zinnen bestaan.
 • wat is non- verbale communicatie
  Dan maak je gebruik van gebaren, gezichtsuitdrukkingen, houding/lichaamstaal. tekens en afbeeldingen.
 • commuicatie is niet alleen uitwisselen van uitingen => het gebeurt altijd met een doel. => wie communiceert, wil daar iets mee bereiken
 • Welke vier Aspecten heb je?
  Het appellerende  aspect: het doel van de uiting: datgene wat de zender wil bereiken.
  Het referentiele aspect: het onder werp van de uiting
  HEt expressieve aspect: het beeld van de uitng geeft van de zender, normen en waarden.hoe we willen overkomen op de ander.
  het relationele aspect: hoe kijk je tegen iemand aan.
 • 1.2 De appelerende boodschap: communicatiedoelen

 • er zijn altijd achterlinggende doelen dan alleen infomrmatie en mening van zender over te brengen
 • via communicatie wil een zender kennis, vaardigheden, opvatingen , gedragsintenties of emoties van de ontvanger beinvloeden.
 • welke soorten communicatie doelen zijn er?
  informatief: zender wil kennis overdragen
  instructief: de zender wil ondersteunen uitleggen
  persuastief: de zender wil de opvatting of de houding van de ontvanger beinvloeden.
  moitverend: De zender wil de ontvanger niet alleen overtuigen van een stampunt maar ook dat er iets gebeurt
  affectief:  De zender wil bij de ontvanger bepaalde emoties opwekken.
 • informatief => informeren => kennis over feiten
  instructief => instrueren => vaardigheden
  persuasief => overtuigen => opvattingen, houding
  motiverend => aanzetten => gedragsintenties
  affectief => gevoelens opwekken => emoties
 • in praktijk vaak combinatie van doelen: bv bij overtuigen van kwaliteit product, geef je vaak ook informatie ( persuasief en informatief )
 • informatie over risco's => overtuigen van de ernst => motiveren voor veilig gedrag => instrueren voor veilig gedrag
 • Doelen van ontvangers
  - kennis verwerven, iest weten => informatief
  - vaardigheid verweven, iets kunnen => instrctief 
  - standpunt bepalen, iets vinden => persuasief
  - beslissinen nemen, iets doen => beslissingen nemen, iets doen
  - geemtioneerd raken, iets voelen  => geëmotioneerd raken, iets voelen
 • als zenderdoelen en ontvangerdoelen gelijk aan elkaar zijn hoefd dat nog niet te berken dat de doelen bereik worden.
 • Effectiviteit van communicatie
  Informatief- aansluiten  bij de voorkennnis ontvanger
  - aansluiten bij de behoefden ontvanger
  - gestructureerd 'goede kop en staart'
  - aansluiten bij de taalvaardigheid ontvanger
  - voldoende aandacht krijgen ( informatie jasjes geven, leuk maken)
 • wat is belangrijk bij effectieve informatieve communicatie
  - aansluiten bij de behoefden ontvanger
  - gestructureerd 'goede kop en staart'
  - aansluiten bij de taalvaardigheid ontvanger
  - voldoende aandacht krijgen ( informatie jasjes geven, leuk maken)
 • effectief instructieve communicatie
  - efficient ( zo makelijk mogelijk uit tevoeren)
  - inzicht ( logisch, inzicht krijgen, begrijpen wat je doet)
  - leerbaar 
  - motiveren om uit te voeren
  om dit te halen moet instructie 
  - voledig zijn ( alles stappen)
  - detail ( iederee moet kunnen uitvoeren)
  - uitleggen in juiste volgorde
  - logische structuur
  - taalgebruik moet goed zijn aangepast op lezer.
 • Wat zijn de eisen voor effectieve instructie
  effectief instructieve communicatie
  - efficient ( zo makelijk mogelijk uit tevoeren)
  - inzicht ( logisch, inzicht krijgen, begrijpen wat je doet)
  - leerbaar 
  - motiveren om uit te voeren
  om dit te halen moet instructie 
  - voledig zijn ( alles stappen)
  - detail ( iederee moet kunnen uitvoeren)
  - uitleggen in juiste volgorde
  - logische structuur
  - taalgebruik moet goed zijn aangepast op lezer.
 • Effectiteit van persuasieve en motiverende communicatie

  verzetten ontvanger
  - vermijden
  -negeren
  - tegeargumeten
  - realiteveren

  de verzender moet meeleven/meedenken met de ontvanger. de ruimte geven.

  ontvanger overtuigen:
  -voordelen
  -nadelen
  - normen en waarden
  - ethos ( hoe hij tegen aan kijkt)
  - wij-gevoel ( alle slimmen mensen zij daar lid van )
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Welke drie essentiele elementen bevat commuciantieve competenties
3
wat is communicatie?
3
wat is communicatiemodel
3
wat is verbale communicatie?
3
Page 1 of 18