Summary Leren filosoferen : havo/vwo : filosofie voor de tweede fase.

-
ISBN-10 9006480606 ISBN-13 9789006480603
378 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Leren filosoferen : havo/vwo : filosofie voor de tweede fase.". The author(s) of the book is/are Martin Slagter, Sjoerd Slagter m m v Martijn Pieterse Martin Slagter. The ISBN of the book is 9789006480603 or 9006480606. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Leren filosoferen : havo/vwo : filosofie voor de tweede fase.

 • 2.1 De mens als redelijk wezen

 • Wat is antropologie?

  Wat is de mens? Wat is de mens niet?

 • Wat heeft Aristoteles te zeggen over de mens?

  'De mens is een met rede begiftigd wezen.'

 • Wat bepaalt de uniekheid van de mens? Waardoor onderscheiden ze zich van dieren?

  -rationaliteit (verstand, rede)

  -vermogen van taalgebruik

  -besef van goed en kwaad

 • Wat zijn de verschillen tussen mens en dier?

  -Mensen zijn instinctzwak

  -Mensen zijn ongespecialiseerd

  -Mensen zijn langer behoeftig

  -Mensen hebben betere geestelijke vermogens

  -Mensen kunnen nee zeggen tegen behoeftes (seks, monniken)

  -Mensen zijn bewust van hun plaats in de wereld (zelfbewustzijn)

 • Wat zijn overeenkomsten tussen mens en dier?

  We willen allebei:

  -Voedsel

  -Bescherming

  -Onderdak

  -Voortplanten

  -zorgen voor jongen

 • Wat zet ons aan tot keuzes?

  Redenen

 • 2.3.1 Monisme versus dualisme

 • Waar gaat de discussie van het monisme en het dualisme over?
  Of wij mensen een lichaam en een geest hebben, of alleen uit materie bestaan.
 • Wat is de definitie van dualisme?
  De mens heeft een lichaam én een geest (of ziel)
 • Wat houdt het dualisme in?
  Er is iets wat niet opgebouwd is uit moleculen en atomen. Iets wat wij dus niet kunnen verklaren
 • Wat is de definitie van het monisme?
  De mens bestaat slechts uit één substantie, materie
 • Wat is een materialist?
  Iemand die gelooft dat de ene substantie waar wij uit bestaan materie is, we bestaan uit niets anders dan vlees, botten, spieren en zenuwen. Wij zijn materie waarin zich allerlei fysische en chemische processen afspelen
 • Wat zeggen een aanhanger van het dualisme en een aanhanger van het monisme over verliefd zijn?
  Monisme = Het is een toestand van de hersenen, slechts een chemische reactie die zintuigelijk waarneembaar is ----- Dualisme = De geest beïnvloedt het lichaam en andersom. Er is iets wat ons verliefd maakt
 • Hoe kijkt een monist/materialist naar de wereld?
  Wij zijn allemaal delen van een geheel, alles (natuur, mensen, denken, dromen, etc.) is opgebouwd uit steeds dezelfde moleculen in verschillende combinaties.
 • Waardoor worden wij bepaald volgens een materialist?
  Door onze lichamelijkheid. De mens is zijn lichaam
 • 2.3.2 Twee aspecten van hetzelfde

 • Wat is het probleem van het dualisme?
  Hoe kan iets immaterieels inwerken op een lichaam van vlees en bloed? En hoe kan een materiaal lichaam een onstoffelijke geest beïnvloeden?
 • Wat is het probleem van het monisme?
  Het doet geen recht aan onze innerlijke ervaringen: gevoelens en gedachten bestaan volgens het materialisme niet 'werkelijk'
 • Wat is een tertium datur?
  Een derde mogelijkheid, die beide eerste mogelijkheden vangt
 • Wat is de tertium datur van het monisme vs dualisme?
  De twee aspecten theorie - Dual Aspects Theory
 • Wat houdt de Dual Aspect Theory in?
  Lichamelijke en geestelijke verschijnselen zijn twee aspecten van 'hetzelfde'. Wat 'hetzelfde' is, wordt niet verteld. Er is dus één leven wat naar binnen toe gezien wordt als geestelijk en naar buiten toe als lichamelijk. Al onze innerlijke ervaringen, gedachten en gevoelens worden niet als lichamelijke processen gezien en er wordt niet gezegd dat er een zelfstandige ziel geest.
 • Noem een voorbeeld van de Dual Aspect Theory
  Jij ruikt een bloem, je lichaam geeft signaaltjes. Dat zijn dus golfjes, en dus fysisch. Maar je ervaart ook iets van binnen, je vindt de geur aangenaam. Het is persoonlijk, en dat zie je niet in de golfjes terug.
 • Hoe kan je een schilderij beschrijven?
  Objectief (je beschrijft verf, kleur, afmetingen, etc.) en subjectief/ artistiek (Wat zie je, wat betekent het voor jou)
 • Kun je een wereld alleen objectief zien?
  Nee, er zit altijd iets subjectiefs in, iets wat van jou is. Wetenschappers proberen de wereld wel zo objectief mogelijk te krijgen. Dat helpt met begrijpen. Maar ze kunnen nooit niet ergens staan en niet persoon zijn.
 • Noem een voorbeeld van subjectiviteit en objectiviteit
  Iemand met winterjas aan in zomer zegt: Het is bloedheet. Dit is subjectief, hij heeft het zelf heet omdat hij een dikke jas aanheeft, misschien heeft iemand anders het wel koud.

  Kijkt hij eerst op de thermometer is het al een stuk objectiever, want hij ondersteunt zijn stelling met feiten.
 • Wat is intersubjectiviteit?
  Een door alle subjecten van een bepaalde gemeenschap gedeelde mening. Dit wordt dan dus aangenomen binnen die groep, en is dus het dichtste wat wij bij objectiviteit kunnen komen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom zou je kunnen stellen dat iedereen iets anders ziet in hetzelfde flesje cola
Het roept bij iedereen andere gevoelens op, de een krijgt trek de ander helemaal niks.
Wat gebeurt er bij een dialectisch verloop?
Iets wordt eerst gesteld (these), daarna ontkend (anti-these), om tot slot tot een hogere waarheid te komen (synthese)
Aan welke 4 dingen denk je bij het woord natuur?
 1. Ongerepte natuur (onaangeraakt)
 2. Flora/fauna
 3. Natuurlijke oorsprong (begin Nijl)
 4. Menselijke natuur (kern)
Waarom heeft de mens zich 'losgemaakt' van de natuur?
De mens is minder afhankelijk van de natuur en is er ook minder bang voor.
(Overstromingen, misoogsten en epidemieën)
Wat houdt de reparatie van trauma's in?
Je beleeft je trauma opnieuw en gooit het eruit
Welke drie dingen kun je doen aan trauma's ?
 1. Verdringen (gebeurt automatisch)
 2. Onder hypnose brengen
 3. Dromen vertellen
Waar werd de ziekte hysterie door veroorzaakt? En waar komt het woord hysterie vandaan?
Hysterie werd veroorzaakt door trauma's
Het woord kwam van hustera (=baarmoeder)
Hoe noemde Sigmund Freud de ziekte die hij bij veel vrouwen tegenkwam? En wat waren de 4 kenmerken van deze ziekte?
Hysterie

 1. Verlamming
 2. Afkeer voor eten
 3. Angst
 4. Spraakstoornissen
Wie schreef er als eerste over de rol van het onbewuste?
Sigmund Freud (1856-1939)
Wat is de moderne visie op het verstand?
Verstand is een instrument om ons doel te bereiken.
(Wij gebruiken ons verstand om de meest efficiënte middelen te kiezen om ons doel te bereiken)