Summary lesboek 1 de geo vmbo-t/havo

-
263 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "lesboek 1 de geo vmbo-t/havo". The author(s) of the book is/are B J Maatman. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - lesboek 1 de geo vmbo-t/havo

 • 2.1 Het tropisch regenwoud in Zuid-Amerika

 • Het Amazonegebied is het grootste tropisch regenwoud ter wereld. Het grootste deel ligt in Brazilië in Zuid-Amerika.
 • Wat is een tropisch regenwoud?
  Een tropisch regenwoud is een dichtbegroeid, bijna ondoordringbaar bosgebied.
 • Noem de 4 kenmerken van een tropisch regenwoud.
  1. Het ligt in de tropen, dat is het gebied aan weerszijden van de evenaar. Het is er altijd warm (tussen 25 en 30 graden C). Behalve warm is het ook nat (ong. 2000 mm regen per jaar)
  2. Er groeien veel soorten planten en bomen. Er zijn heterogene bossen (=bos met veel verschillende soorten door elkaar heen)
  3. Bomen verschillen in grootte. Bos lijkt uit verdiepingen te bestaan. Zo'n verdieping van bomen noem je een etage. Door die etage is er veel schaduw en is het altijd schemerig in het bos.
  4. De bomen zijn het hele jaar groen. Bladeren vallen wel af, maar niet allemaal tegelijk zoals bij ons in de herfst.
 • Wat is een heterogeen bos?
  Een bos met verschillende soorten door elkaar.
 • Wat is een etage?
  Een verdieping van bomen die dezelfde lengte hebben.
 • 2.4 Leven in een koud gebied.

 • Waarom is de bevolkingsdichtheid in het noorden van Canada (waar de Inuit wonen) laag?
  Het gebied waar de Inuit wonen heet Nunavut. Nunavut ligt in het hoge noorden, op hoge breedte. Nunavut is meer dan 60 keer zo groot als Nederland. Toch wonen er maar 28.000 mensen. Het is koud in Nunavut. 
  Het is in Nunavut te koud voor landbouw. 
 • Waarom groeien er in Nunavut geen bomen?
  In Nunavut groeien geen bomen omdat het er te koud is. De gemiddelde temperatuur is lager dan 10ºC. Er groeien alleen grassen, mossen en lage struikjes. Voor bomen is het te koud op de toendra.
 • In Nunavut ben je ten noorden van de boomgrens
 • Tot ver in de zomer gaan de Inuit nu nog met hondensleeën het ijs op om te jagen op walrussen en zeehonden. Maar de temperatuur is de laatste 100 jaar gestegen. Hoe passen de Inuit zich aan aan de opwarming van het klimaat?
  1. Ze gebruiken steeds vaker sneeuwscooters bij de jacht.
  2. Steeds vaker wordt voedsel aangevoerd met kleine vliegtuigen
 • Als de opwarming van de aarde zo doorgaat kunnen de Inuit niet meer jagen en niet meer reizen.
 • Wat zijn toendra's?
  Toendra's zijn boomloze vlakten in de poolstreken. Er groeien alleen wat gras, mos en dwergstruikjes. De temperatuur is laag door schuine zonnestralen. Schuine zonnestralen geven minde warmte doordat ze een groter oppervlakte moeten verwarmen en een langere weg afleggen door de dampkring. 
 • Hoe zijn de winters in de toendra?
  In de toendra zijn de winters lang. De bodem is 9 maanden bevroren en met sneeuw bedekt. Iets dieper in de grond blijft de vorst het hele jaar zitten. Die bevroren ondergrond noem je permafrost.
 • Hoe zijn de zomers in de toendra?
  Als in de korte zomer de sneeuw smelt, kan het smeltwater door de permafrost bijna niet wegzakken. Ook verdampt het smeltwater nauwelijks. In de zomer is de toendra daardoor heel moerassig. Het stikt er dan van de muggen. 
 • Helemaal in het noorden van Nunavut is het nóg kouder. Daar is temperatuur zelfs in de zomer onder 0. Er groeien geen planten en neerslag valt er in de vorm van sneeuw. Die sneeuw smelt nooit weg. De laag met eeuwige sneeuw wordt steeds dikker en wordt samengeperst tot ijs. Zo ontstaat op het land een dikke laag landijs. Ook de zee is meestal bevroren. In de zomer breekt de ijslaag. Grote platen ijs drijven weg. Dit noem je drijfijs.
 • Door welke vier landschappen kom je als je van de noordpool naar het zuiden reist?
  1. poolgebied
  2. toendra
  3. taiga (naaldbossen)
  4. loofbossen (gematigde zone)
 • Hoe komt het dat tijdens de reis het landschap verandert?
  Verschillen tussen natuurlijke zones van noord naar zuid ontstaan door verschillen in klimaat, zowel neerslag als temperatuur. 
 • Waarom is het op de toendra zo moerassig en zijn er zoveel muggen?
  Op de toendra is het in de zomer moerassig en zijn er veel muggen. In de korte zomer smelt de sneeuw. Dit smeltwater kan door de permafrost bijna niet wegzakken. Ook verdampt het smeltwater nauwelijks. 
 • Wat zijn luchtstreken?
  Luchtstreken zijn temperatuurzones. Op de aarde liggen onder elkaar 3 zones die te maken hebben met de temperatuur: de poolstreken, de gematigde zone en de tropen. 
 • Je kunt de luchtstreken begrenzen met breedtecirkels. Dit noem je de wiskundige berekening. Bij de evenaar is het 12 maanden per jaar warm. Je bent daar in de tropen. Als je in de richting van de polen reist (naar het noorden of naar het zuiden) - dan wordt het langzaam kouder. Bij de breedtegraad van 23,5º NB en 23,5º ZB houden de tropen op. Daar begint de gematigde zone. Nog verder naar de polen en je komt in de poolstreken. Die beginnen bij 66,5 NB en 66,5 ZB. 
 • Hoe noem je de breedtecirkels van 66,5 º?
  Breedtecirkels van 66,5º noem je de poolcirkels
 • Leg uit hoe de breedteligging van een plaats van invloed is op de temperatuur.
  Op hoge breedte, dus in de poolstreken, is het koud.
  Op lage breedte, dus in de tropen, is het warm.
  Die temperatuurverschillen hebben te maken met de hoogte van de zon.
 • Hoe komt het dat schuine zonnestralen minder warmte geven dan loodrechte zonnestralen?
  Schuine zonnestralen geven minder warmte dan loodrechte zonnestralen omdat ze een groter oppervlakte  moeten verwarmen dan loodrechte zonnestralen. 
 • De aarde is een bol. De zonnestralen vallen in de poolstreken daardoor schuin op het aardoppervlak. De zon staat hier laag aan de horizon en de schaduwen zijn lang. 
 • Noem 2 oorzaken waardoor loodrechte zonnestralen meer warmte afgeven dan schuine. 
  1. Loodrechte zonnestralen hoeven maar een klein oppervlakte te verwarmen
  2. In de lucht bevinden zich stofdeeltjes en wolken. een deel van de zonnestralen botst daar tegenaan en kaatst terug het heelal in. Schuine stralen moeten een langere weg afleggen door de dampkring dan rechte. Ze komen dus meer wolken en stofdeeltjes tegen om tegenaan te botsen. 
 • Beschrijf de temperatuur van de vier natuurlijke zones.
  1. Poolgebied: zomertemperatuur is minder dan 0º
  2. Toendra: zomertemperatuur lager dan 10º
  3. Naaldbossen (taiga): zomertemperatuur tussen 10º en 15º
  4. Loofbossen (gematigde zone): zomertemperatuur boven 15º
 • Hoe is de begroeiing in de grensstreek tussen toendra en taiga?
  Er is geen scherpe grens tussen taiga en toendra. In de richting van de polen wordt het naaldbos steeds minder dicht. Op de grens van de toendra staan de bomen heel ver uit elkaar. Juist in dit grensgebied groeit toch één soort loofboom die goed tegen de kou kan. Dat is de berk.
 • Hoe is de begroeiing in de grensstreek tussen taiga en de loofboomgordel? 
  Er is geen scherpe grens tussen taiga en de loofboomgordel. Er is een overgangsgebied waar loof- en naaldbomen door elkaar groeien. Dat is de gordel van het gemengde bos.
 • Wat is een ander woord voor temperatuurzones?
  Een ander woord voor temperatuurzones zijn luchtstreken.
 • Op 23,5º NB en ZB bevindt zich de grens tussen de gematigde zone en de tropen.
  Op 66,5º NB en ZB bevindt zich de grens tussen de gematigde zone en de poolstreken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem enkele voordelen van vulkanisme:
 1. In lava zitten veel voedingsstoffen. Uit vulkanisch gesteente ontstaat daarom na jaren een vruchtbare bodem. 
 2. In vulkanisch as zit ook veel voedingsstoffen. Veel akkers op java zijn daarom aangelegd op de vruchtbare vulkaanhellingen
 3. Vulkanen, zoals de Merapi, zijn toeristische trekpleisters. Dit toerisme levert geld en werk op voor de inwoners van vulkaangebieden. 
Leer de doorsnede van een vulkaan:magma, kraterpijp, krater, zijspleet, lava, stoom, giftig gas, vulkanische bommen, aswolk
Magma komt door een kraterpijp (en zijspleten) naar boven en via de krater naar buiten. Soms worden klonten lava (vulkanische bommen), as, giftig gas en stoom hoog de lucht in geslingerd. Er zijn vulkanen die tientallen kraters hebben.
Hoe heet een gebied met vulkanen op de zeebodem?
Een midoceanische rug
Hoe kun je merken dat een vulkaan gaat uitbarsten?
Een vulkaan is dan onrustig: kleine explosies en grote gaswolken kondigen een uitbarsting aan.
Hoe is de vulkaan Merapi op Java ontstaan?
De vulkaan Merapi is ontstaan door de botsing van de Indisch-Australische plaat met de Euraziatische plaat. De Indisch-Australische plaat duikt hieronder het zuidelijke deel van de Euraziatische plaat. 
Bestudeer figuur 4.4. pag. 50 in het basisboek
Bovenstaande afbeelding gaat over de platentektoniek
Wat zijn de gevolgen van de aardbeving in Kashmir?
 • Het epicentrum lag bij Muzzafaraba. De helft van alle huizen en gebouwen stortten in. Er was veel schade. Ruim 2.5 miljoen mensen verloren alles wat ze bezaten. 
 • Er waren duizenden doden. Waterleidingen en rioleringen waren kapot met als gevolg dat het drinkwater besmet raakte en een ziektes uitbraken. 
 • In december begon het te vriezen. De tenten waren ongeschikt voor de winter. Veel mensen stierven van de kou. 
 • Door sneeuwval werden de wegen onbegaanbaar waardoor de slachtoffers onbereikbaar werden voor hulpverleners. 
Waar ligt Kashmir?
Kashmir ligt in een bergachtig gebied in de Himalaya. Kashmir hoort bij India maar Pakistan heeft een groot deel ervan bezet.
Wat is de oorzaak van de aardbeving in Kashmir in 2005?
Langs Kashmir schuiven twee grote aardplaten langs elkaar. De Indisch-Australische plaat botst tegen de Euraziatische plaat. 
Wat is de schaal van Richter?
Met de schaal van Richter wordt de kracht van aardbevingen aangegeven.