Summary Lesbrief Werk & werkloosheid

-
ISBN-10 9461100892 ISBN-13 9789461100894
271 Flashcards & Notes
118 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Lesbrief Werk & werkloosheid". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461100894 or 9461100892. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Lesbrief Werk & werkloosheid

 • 1 Werken of vrije tijd?

 • Samenvatting hoofdstuk 1 'Werken of vrije tijd'?

  Welvaart is de mate waarin je in je behoeften kan voorzien met middelen die je tot je beschikking hebt. Om in je behoeften te kunnen voorzien is een inkomen en dus werk nodig. Vrije tijd is echter ook belangrijk om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten. Er moet dus een afweging worden gemaakt in de verhouding werk en vrije tijd. In Nederland werken relatief veel mensen in deeltijd. Dit komt onder andere omdat er in Nederland meer mogelijkheden zijn om in deeltijd te werken.

  De werkgelegenheid wordt berekend in arbeidsjaren. Een arbeidsjaar is een volledige baan. De werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we ook wel het arbeidsvolume. De participatiegraad is een percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking kan verdeeld worden in werkenden en werklozen.
 • 1.1 Meedoen of niet?

 • Welvaart: werken voor een inkomen en vrije tijd
  Welvaart is de mate waarin je in je behoeften kunt worden voorzien met de beschikbare middelen. Welvaart wordt bepaald door:
  1. Inkomen: door te werken verdien je een inkomen waarmee je de goederen en diensten kan aanschaffen die je nodig hebt om in je behoeften te voorzien.
  2. Vrije tijd: je hebt ook vrije tijd nodig om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten.

  Nederlandse werknemers werken gemiddeld minder uren in vergelijking met werknemers andere landen. De belangrijkste reden is het grote aantal deeltijdwerkers in Nederland: veel werknemers hebben geen baan van vijf dagen per week, maar werken bijvoorbeeld drie of vier dagen per week.

  Drie redenen waarom Nederland het grootste aantal deeltijdwerkers heeft:
  1. In Nederland zijn er meer mogelijkheden om in deeltijd te werken.
  2. Nederlanders geven in vergelijking met buitenlanders een grotere voorkeur aan vrije tijd boven werk.
  3. Veel Nederlanders verdelen de zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen, tussen beide partners, die dan beiden in deeltijd werken.
 • Arbeidsjaren: werkgelegenheid, arbeidsvolume en p/a-ratio
  De werkgelegenheid wordt gemeten in voltijdbanen van 38 uur. Deeltijdbanen worden dus omgerekend naar volledige banen. Een volledige baan wordt ook wel een arbeidsjaar genoemd. De werkgelegenheid in arbeidsjaren is het arbeidsvolume.

  De p/a-ratio is de verhouding personen/arbeidsjaren. Als in een land 10 miljoen personen in totaal 9 miljoen arbeidsjaren vullen, dan is de p/a-ratio = 10/9 = 1,1. De werkgelegenheid van 1,1 persoon is dan gelijk aan 1 arbeidsjaar. Naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt, zal de p/a-ratio stijgen.
 • Participatiegraad
  Een statistische grootheid om de deelname op de arbeidsmarkt te onderzoeken is de participatiegraad of het deelnemingspercentage. De participatiegraad is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking bestaat uit de werkenden en de werklozen.

  De totale bevolking kan zo onderverdeeld worden in drie groepen:
  1. Jongeren onder de 15 jaar.
  2. Mensen van 15 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: de potentiële beroepsbevolking.
  3. Mensen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

  De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd. Het is dus een optelling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
  - Beroepsbevolking: kan onderverdeeld worden in de werkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking. Zowel werkzamen als werklozen bieden arbeid aan. Werkzamen kunnen onderverdeeld worden in zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen hebben een eigen bedrijf, werknemers werken in loondienst.
  - Niet-beroepsbevolking: de niet-beroepsbevolking bestaat uit de mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd die niet werken en niet op zoek zijn naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, arbeidsongeschikten, huisvrouwen en huismannen.

  De participatiegraad kan met de volgende formule berekend worden:
 • Wat is welvaart?
  Welvaart is de mate waarin je behoeften kunnen worden bevredigd met de beschikbare middelen.
 • Waardoor wordt welvaart bepaald?
  1. Door inkomen: door te werken verdien je een inkomen waarmee je de goederen en diensten kan aanschaffen die je nodig hebt om je behoeften te bevredigen.
  2. Door vrije tijd: je hebt ook vrije tijd nodig om van de gekochte goederen en diensten te kunnen genieten.
 • Nederlandse werknemers werken gemiddeld minder uren in vergelijking met werknemers andere landen. Wat is de belangrijkste reden hiervoor?
  De belangrijkste reden is het grote aantal deeltijdwerkers in Nederland: veel werknemers hebben geen baan van vijf dagen per week, maar werken bijvoorbeeld drie of vier dagen per week.
 • Wat zijn drie redenen waarom Nederland het grootste aantal deeltijdwerkers heeft?
  1. In Nederland zijn er meer mogelijkheden om in deeltijd te werken.
  2. Nederlanders geven in vergelijking met buitenlanders een grotere voorkeur aan vrije tijd boven werk.
  3. Veel Nederlanders verdelen de zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen, tussen beide partners, die dan beiden in deeltijd werken.
 • Hoe wordt de werkgelegenheid gemeten?
  De werkgelegenheid wordt gemeten in voltijdbanen van 38 uur. Deeltijdbanen worden dus omgerekend naar volledige banen.
 • Wat is een arbeidsjaar?
  Een volledige baan wordt ook wel een arbeidsjaar genoemd.
 • Wat is het arbeidsvolume?
  De werkgelegenheid in arbeidsjaren is het arbeidsvolume.
 • Wat is de p/a-ratio?
  De p/a-ratio is de verhouding personen/arbeidsjaren. Als in een land 10 miljoen personen in totaal 9 miljoen arbeidsjaren vullen, dan is de p/a-ratio = 10/9 = 1,1. De werkgelegenheid van 1,1 persoon is dan gelijk aan 1 arbeidsjaar. Naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt, zal de p/a-ratio stijgen.
 • Wat is een statistische grootheid om de deelname op de arbeidsmarkt te onderzoeken?
  De participatiegraad of het deelnemingspercentage.
 • Wat is de participatiegraad?
  De participatiegraad is het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot de AOW gerechtigde leeftijd tot de beroepsbevolking hoort. De beroepsbevolking bestaat uit de werkenden en de werklozen.
 • In welke drie groepen kunnen we de totale bevolking verdelen?
  1. Jongeren onder de 15 jaar.
  2. Mensen van 15 tot de AOW-gerechtigde leeftijd: de potentiële beroepsbevolking.
  3. Mensen ouder dan de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • In welke twee groepen kan de Nederlandse bevolking van 15 jaar tot de AOW gerechtigde leeftijd worden onderverdeeld?
  In de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
 • In welke twee groepen kan de beroepsbevolking worden onderverdeeld?
  In de werkzame beroepsbevolking en werkloze beroepsbevolking. Zowel werkzamen als werklozen bieden arbeid aan.
 • Waaruit bestaat de niet-beroepsbevolking?
  De niet-beroepsbevolking bestaat uit de mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd die niet werken en niet op zoek zijn naar werk. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, arbeidsongeschikten, huisvrouwen en huismannen.
 • Wat is de potentiële beroepsbevolking of de beroepsgeschikte bevolking?
  De potentiële beroepsbevolking bestaat uit alle mensen tussen de 15 jaar en de AOW gerechtigde leeftijd. Het is dus een optelling van de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking.
 • In welke twee groepen kan de werkzame beroepsbevolking worden onderverdeeld?
  In zelfstandigen en werknemers. Zelfstandigen hebben een eigen bedrijf, werknemers werken in loondienst.
 • Hoe kunnen we de participatiegraad berekenen?
  De participatiegraad kan met de volgende formule berekend worden:
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Zelfstandige
Iemand die een eigen onderneming heeft en dus niet in dienst is van een werkgever
Werkzame beroepsbevolking
Zelfstandigen en werknemers
Werknemer
Iemand in loondienst van bedrijf, organisatie, instelling of overheid.
Werkloze beroepsbevolking
Personen die ouder zijn dan  15 jaar en jonger dan 75 jaar, minder dan 1 uur per week werken, actief op zoek zijn naar betaald werk voor 1 uur of meer en daarvoor direct beschikbaar zijn
Welvaart
De mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien
Potentiele beroepsbevolking
De totale bevolking in  de leeftijd van 15 jaar tot 75 jaar
Participatiegraad
Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot pensioenleeftijd werkt of wil werken
P/a-ratio
De verhouding personen/arbeidsjaren
Opofferingskosten
De gederfde opbrengsten van het beste, niet gekozen, alternatief
Niet-beroepsbevolking
Alle personen van 15 tot 75 jaar die niet willen of kunnen werken.