Summary Lesmap medische basiskennis Pathologie

-
740 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Lesmap medische basiskennis Pathologie

 • 1.3 Algemene oorzaken en gevolgen pathologie

 • Wat is het verschil tussen een lokale en systemische beschadiging?
  Bij een lokale beschadiging treft de beschadiging een klein plekje. Het blijft bij het kleine plekje en kan hier opgeruimd worden.
  Bij een systemische beschadiging komt het lichaam in een algemene ziektetoestand.
 • Wat is het effect van een lokale beschadiging?
  Geen, tot weinig. Het is dat je de "beschadiging" kon zien (bv een puistje) want anders had je het niet geweten.
 • Wat is het effect van een systemische reactie?
  Je voelt je ziek of zwak
  mogelijk koorts en rillerig
  bleek of juist vurige blosjes
  eventueel verminder bewustzijn
 • Wat is het verschil tussen oppervlakkige en diepe beschadiging?
  Een oppervlakkige beschadiging bevindt zich aan de oppervlakte of buitenkant van het lichaam
  Een diepe beschadiging bevindt zich diep of binnenin het lichaam.
 • Wat is het effect van een oppervlakkige wond.
  Een oppervlakkige wond is doorgaans minder bedreigend maar met meer kans op besmetting met vuil en dus infecties
 • Wat is het effect van een diepe beschadiging?
  Er kan bloedverlies of weefselschade ontstaan
 • Wat is het verschil tussen exogene en endogene beschadigingen?
  Een exogene beschadiging wordt veroorzaakt door schadelijke factoren van buitenaf. Een endogene beschadiging wordt veroorzaakt door schadelijke factoren van binnenuit.
 • Wat is zijn exogene factoren?
  bacterien, schimmels, virussen, parasietem
  vuur, giftige gassen, straling
  roken, slechte voeding
 • Wat zijn endogene factoren?
  erfelijke aanleg
  auto immuunziekte
  allergie
  kanker
 • Wat houdt het begrip constitutie/aanleg in?
  Je constitutie is het geheel van jouw lichamelijke en geestelijke eigenschappen. bv: de mogelijkheid om ziek te worden ligt zo sterk in je genen vastgelegd dat wat je ook doet je altijd ziek zal worden. Je aanleg is je "standaard" gezondheid. bv: Je hebt aanleg om snel verkouden te worden. Je kunt dit verbeteren door te zorgen dat je je altijd warm aankleed, niet op te tocht gaat staan en veel gezonde voeding en daarmee je weerstand op pijl houdt. 
 • Wat zijn de effecten van mechanisch letsel?
  Bij mechanisch letsel kan de platte kant van de huid op een klein of groot oppervlakte beschadigd raken waardoor kneuzing van onderliggend weefsel optreedt. Ook kan het de huid doorboren met kans op schade aan dieper gelegen organen en/of weefsel. Mechanisch letsel wordt veroorzaakt door exogene oorzaken zoals struikelen, vallen, auto ongeluk door materiele krachten zoals rek, duw, trek, valkrachten enz.
 • Wat zijn de effecten van thermisch letsel?
  Thermische letsels is een verzamelnaam voor verwondingen ontstaan door de inwerking van temperatuur, wrijving of de inwerking van een chemische stof op de huid. Hieronder vallen zowel letsels ontstaan door (extreme) koude, als door warmte zoals bv huidverbranding door zon, of bevriezing van ledematen door koude
 • Wat is een infectieuze beschadiging?
  Beschadigingen die veroorzaakt worden door: bacterien, parasieten, virussen en/of schimmels
 • Benoem de algemene ziekteoorzaken
  - mechanisch, termisch, chemisch- en/of stralings letsel
  - infectieuze beschadigingen
  - erfelijkheid
  - aangeboren aandoeningen die niet berusten op erfelijkheid
  - letsel als gevolg van medische behandeling
  - schade door verkeerde voeding
  - geografische- en milieu invloeden
  - levensstijl invloeden
  - gevolgen van degeneratieve ziekten
  - gevolgen van stofwisselings factoren
  - verstoorde afweer
  - gevolgen van circulatiestoornissen
  - gevolgen van sociale en culturele situaties
  - gevolgen van psychische constitutie, problemen of aandoeningen
  - schade door tumoren/ ruimte innemende processen
 • Wat is de definitie van erfelijkheid?
  Het van generatie op generatie doorgeven van lichamelijke en geestelijke eigenschappen
 • Wat is de definitie van genotype?
  erfelijke aanleg
 • Wat is de definitie van fenotype?
  Verzameling van alle waarneembare kenmerken van een individu. De uiteindelijke verschijningsvorm
 • Wat is de definitie van dominant gen?
  Het gen dat overheersend is over de andere genen
 • Wat is de definitie van recessief gen?
  Het gen dat ondergeschikt is aan de dominante genen. Dit gen komt dus alleen tot uiting onder bepaalde omstandigheden.
 • Wat is geslachtsgebonden overerving?
  Geslachtsgebonden overerving houdt in dat de erfelijke ziekte zich op de geslachtsgebonden chromosomen bevindt. Het Y- chromosoom is vrij klein, met een beperkte hoeveelheid genetische codes. Het X chromosoom is veel groter met meer genetische informatie en hierdoor bevinden zich meer erfelijke ziektes zich op het X chromosoom.
 • Wat houdt oncologie is?
  Oncologie is de leer van de kwaadaardige tumoren of kankers. Bij tumoren en of kankers groeien weefsels anders dan normaal
 • Wat kunnen oorzaken zijn van kanker?
  - opdracht van hormonen
  - veel arbeid leveren door een weefsel
  - erfelijke factoren
  - chemische factoren zoals roken
  -bestraling
  - een andere ziekte kan kanker doen laten ontstaan
  - virussen

  Bij alle kankers is er sprake van schade aan het DNA
 • Noem de behandel methode bij kanker
  Eerst moet er een goede diagnose gesteld worden, om welk type kanker gaat het en zijn er uitzaaiingen?

  Chirurgie:
  - in principe eerste keus
  - combi: rontgen en chirurgie
  - gevolgd door rontgen en chemo
  - palliatief

  radiotherapie:
  - vaak tweede keus
  - het beschadigde DNA: na 1-2 celdelingen dood
  - deels genezend+ palliatief
  - rontgen
  - brachytherapie

  Chemotherapie:
  - cytotoxische stoffen
  - hormonen
  - tumor communicatie verstorende stoffen
  - immuuntherapie
 • Wat zijn de kenmerken van een goedaardige tumor?
  de begrenzing is scherp en vaak is de tumor ingekapseld. De tumor wordt groter binnen de weefsel begrenzing en groeit langzaam. 
 • Wat zijn de kenmerken van een kwaadaardige tumor?
  de begrenzing is vaak onscherp en/of rafelig en er is geen inkapseling. De tumor groeit door in andere weefsels en laat los waardoor het zich kan verspreiden in het lichaam. De tumor groeit snel en er vindt necrose plaats.
 • Wat is necrose?
  Necrose is het eindstadium van de celdood. Het is standaard de laatste fase van oncose en kan in sommige gevallen ook bij apoptose optreden. Necrose is vaak schadelijk voor het organisme aangezien de celinhoud niet meteen verwijderd wordt, en zo omliggende cellen kan aantasten. Eerst zwelt de cel en daarna barst de cel open (cytolyse). Immuuncellen worden ingeschakeld om de boel op te ruimen, maar ook die kunnen de omgeving aantasten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

10) Impulsbeheersingsstoornissen
.
9) Slaap- en waakstoornissen
Symptomen bij:
 • Insomniastoornis - uitzonderlijke slapeloosheid
         Problemen met in- en/of doorslapen, te vroeg wakker worden           (maanden lang) en hierdoor problemen thuis en op het werk             ervaren

 • Nachtmerriestoornis - onderbroken slaappatroon met vooral angstige dromen in het 2de deel van de nacht

 • Slaapapneu - onderbroken slaappatroon door ademhalingsproblemen

 • Non-REM-arousalstoornis - onderbroken slaappatroon gedurende de non-REM-fase (meestal in 1ste deel van de nacht) waarvan men zich 's ochtends niets meer herinnert
     - met pavor nocturnus - ontwaken met angstschreeuw
     - met slaapwandelen - opstaan en rondlopen in slaap

 • Circadianeritme slaap-waakstoornis - ontregeld slaappatroon door verstoring van het 24-uursritme

 • Hypersomnolentiestoornis - uitzonderlijke slaperigheid

 • Narcolepsie - onbedwingbare slaapaanvallen overdag   
8) Benoem de belangrijkste wetten binnen de gezondheidszorg, waar staan deze voor
BIG
Klachtenwet Cliënten Zorgsector
WBP/AVG
WGBO
WKKGZ
7) Benoem de verschillende beroepsverenigingen, koepels, klacht- en tuchtrecht
.
6) Benoem de algemene kenmerken van de psychopathologie
.
5) Risicodragende situaties zoals misbruik, verwaarlozing, mishandeling, onderdrukking, drugsgebruik, werken met gevaarlijke stoffen kunnen evalueren
.
4) De volgende psychologische benaderingen: biologische, humanistische, Leer theoretische en systeemtheoretische
biologische,
humanistische,
Leer theoretische
systeemtheoretische
3) Het diagnostisch proces binnen de psychiatrie
.
2) De rol van de maatschappij binnen de psychopathologie
.
1) Persoonsontwikkeling binnen klinische psychologie
- verstandelijke ontwikkelingsstoornis
- intelligentie
- zelfredzaamheid
- bijkomende psychische stoornis (adhd, angst, voeding etc)

Oorzaken: genetisch erfelijk, infecties tijdens zwangerschap, alcohol of drugs misbruik tijdens zwangerschap, complicaties tijdens geboorte (zuurstofgebrek), te weinig voeding in de baarmoeder

Symptomen bij kinderen:
 • concentratie en/of hyperactiviteit
 • ongewilde snelle en herhaalde bewegingen of verbale uitingen
 • achterstanden in de ontwikkeling (omgang met anderen, taal, coördinatie)
 • eet- slaapproblemen
 • hechtingsproblemen
 • groeiachterstand
 • schuld- minderwaardigheidsgevoelens