Summary Levensfasen

ISBN-10 9462365083 ISBN-13 9789462365087
315 Flashcards & Notes
46 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Levensfasen". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789462365087 or 9462365083. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Levensfasen

 • 1 samenvatting

 • In welke fase van Freud ziten baby's? (0-1 jaar)
  Orale fase
 • In welke fase van Freud zitten kinderen tussen de 3-6 jaar?
  Oedipale of de fallische fase
 • In welke fase van Freud zitten kinderen na 12 jaar?
  Genitale fase
 • In welke fase van Freud zitten kinderen van 1-3 jaar?
  Anale fase
 • In welke fase van Freud zitten kinderen tussen de 6-12 jaar?
  latentie fase
 • In welke fase van Piaget neemt het probleem oplossend vermogen toe?
  Concreet operationeel
 • In welke fase van Piaget ontstaat het vermogen om abstract te denken?
  Formeel operationeel
 • Wat is animisme?
  Animisme betekent dat kinderen denken dat alles leeft, ook de tafel etc.
 • "De tafel is boos op me! ". Dit is een voorbeeld van animisme. Bij welke fase van Piaget is dit?
  pre operationeel
 • Bij welke fase van Piaget hoort object permanentie?
  Bij de sensomotorische fase
 • Welk vermogen ontwikkelt een oudere? Welk 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: integriteit vs wanhoop. Vermogen: wijsheid.
 • Welk vermogen ontwikkelt een volwassene? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: Generaliteit vs stagnatie. Vermogen: zorg
 • Welk vermogen ontwikkelt een jong volwassene? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: intimiteit vs isolement. Vermogen: liefde
 • Welk vermogen ontwikkelt een puber (11-22 jaar)? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: identiteit vs identiteitsverwarring. Vermogen: Trouw
 • Welk vermogen ontwikkelt een peuter (1,5-2 jaar)? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: autonomie vs schaamte. Vermogen: wilskracht.
 • Welk vermogen ontwikkelt een kleuter (4-6 jaar)? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: initiatief vs schuldgevoel. Vermogen: doelgericht
 • Welk vermogen ontwikkelt iemand van schoolleeftijd (6-11 jaar)? Welke 2 componenten horen hierbij?
  Componenten: handvaardigheid vs minderwaardigheid. Vermogen: bekwaamheid.
 • Welk vermogen ontwikkelt een baby? Welke 2 componenten horen daarbij?
  Componenten: vertrouwen vs wantrouwen. Vermogen: hoop.
 • Wat is het gevolg als een schoolkind niet slaagt in zijn taak qua ontwikkeling?
  minderwaardigheidsgevoel
 • In welk psycho-seksueel ontwikkelingsstaduim zitten kinderen van 11 volgens Freud?
  De latentie fase
 • Een kind pakt geen koekje omdat hij weet dat hij hier straf voor krijgt. Op welk niveau van moreel handelen bevindt dit kind zich?
  Pre conventioneel
 • Bij 3-jarigen ligt de focus van vriendschap op samen spelen. Waar of niet waar?
  Waar
 • Met welk soort conflict wordt een kind geconfronteerd tijdens de kleuterfase?
  Initiatief tegenover schuldgevoel
 • Kleuters van 4 kunnen zich in de gedachten van een ander verplaatsen. Waar of niet waar?
  Waar
 • Rond welke leeftijd kunnen kinderen hun sluitspieren onder controle houden?
  24 maanden
 • Welk stadium, volgens Erikson, past bij de babyfase?
  vertrouwen vs wantrouwen
 • Hoe verlopen de seperatie fase en de individuatie fase?
  1. differentie fase; 2. oefen fase; 3. toenaderingsfase; 4. consolidatie fase.
 • Wat is objectpermanentie en wanneer ontwikkelt een kind dit?
  Rond 9 maanden. Dit betekent dat kinderen weten dat objecten altijd aanwezig zijn, ook wanneer ze niet te zien zijn.
 • Op welke ontwikkelingsaspecten heeft het goed doorlopen van de koppigheidsfase directe invloed?
  Het inleven in andere mensen en daar rekening mee houden.
 • Benoem de ontwikkelingsstadia volgens Piaget:
  Sensomotorisch, pre-operationeel, concreet-operationeel, formeel-operationeel
 • Wat is secundaire circulaire reactie? En bij welke leeftijd hoort dit?
  4-8 maanden. Baby herhaalt een handeling omdat het een prettig effect heeft.
 • Wat is secundaire circulaire reactie? En bij welke leeftijd hoort dit?
  Baby (4-8 maanden) schopt tegen een mobile en krijgt hierdoor een onbedoelde reactie. De baby vindt de onbedoelde reactie leuk en herhaalt de handeling.
 • Wat is tertiaire circulaire reactie? Bij welke leeftijd hoort dit?
  Baby (12-18 maanden) begrijpt dat het bij sommige handelingen een hulpmiddel nodig heeft. Om eten in zijn of haar mondje te kunnen stoppen heeft het een lepel nodig.
 • Onder welk stadium vallen de secundaire en de tertiaire curculaire reacties?
  Het sensomotorische stadium
 • Wat betekenen de woorden animisme, artificialisme en transductie? Bij welk stadium van Piaget horen deze woorden?
  Pre operationele fase. Animisme: dode materie hebben een ziel. Artificialisme: de nacht is er om ons te laten slapen. Transductie: Als ik mijn pyjama aan heb begint sesamstraat.
 • Wat is probleem oplossend vermogen en bij welk stadium van Piaget hoort dit?
  Het vermogen om problemen om te kunnen lossen. Hoort bij de concreet operationele fase.
 • Wat is abstractie vermogen en bij welk stadium van Piaget hoort dit?
  Abstractie vermogen is het vermogen om ideeën te begrijpen. Hoort bij de formeel operationele fase.
 • Wat is niveau 2 van de morele ontwikkeling van Kolhberg en wat betekent dit?
  concentionele moraliteit; sociale wetten leveren waardering op
 • Wat is niveau 1 van de morele ontwikkeling van Kolhberg en wat betekent dit?
  Preconventionele moraliteit; gehoorzaamheid om straf te vermijden
 • Wat is niveau 3 van de morele ontwikkeling van Kolhberg en wat betekent dit?
  postconcentionele moraliteit; rechten en plichten van de mens staan voorop
 • Wat doet een baby tijdens de orale fase?
  Wereld ontdekken met zjn mond
 • Wat doet een peuter tijdens de anale fase?
  Hij wordt zindelijk
 • Wat doet een peuter tijdens de fallische of oedipale fase?
  gewetensvorming
 • Wat doet een schoolkind in de latentie fase?
  Sociale en cognitieve groei
 • Wat gebeurt er in de genitale fase (na 12 jaar)?
  libido ontwikkelt
 • Noem de fases van Bowbly:
  1. differentiatie fase; 2. oefenfase; 3. toenaderingsfase; 4. consolidatiefase.
 • Wat gebeurt er in de differentiatie fase?
  onderscheid maken tussen bekende en onbekende mensen.
 • Wat gebeurt er in de oefenfase?
  Verbreken van een band. Kind richt zich meer naar buiten.
 • Wat gebeurt er in de toenaderingsfase?
  Afhankelijkheid vs onafhankelijkheid neemt toe. De band met volwassenen herstelt.
 • Wat gebeurt er in de consolidatie fase?
  Er ontstaat evenwicht en autonomie. Het kind leert zelf keuzes maken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is metamemory?
Capaciteiten van geheugen in te schatten en beschikken over kennis om geheugenprestaties te verbeteren.
Wat is neurogenese?
Het bijkomen van steeds nieuwe hersencellen, in mindere mate
Wat is de hartminuutvolume?
De hoeveelheid bloed die door de hartkamers wordt gepompt per minuut.
Wat is cascade breakdown?
Kettingreacties van stoornissen in orgaansystemen
Wat noem je secundary aging?
Wanneer je door ziekte, stress of trauma een versneld verouderingsproces hebt
Wat is primary aging?
Het normale verouderingsproces
6 criteria die van invloed zijn bi een gezonde ontwikkeling en levensstijl op hogere leeftijd;
 1. Zelfacceptatie
 2. Autonomie
 3. Omgevingsbeheersing
 4. Persoonlijke groei
 5. Doelgerichtheid
 6. Positieve relaties met anderen. 
Wanneer spreek je van het lege nest syndroom?
Aanpassingen maken wanneer kinderen uit huis zijn gegaan
Wat is een andropauze of penopauze?
De overgang van de mannen
Wanneer zijn vrouwen postmenopauzaal?
Na 12 maanden niet gemenstrueerd te hebben is de menopauze ten einde. De periode waar vrouwen dan in zitten is postmenopauzaal