Summary Levensloop

-
ISBN-10 9461102186 ISBN-13 9789461102188
210 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Levensloop". The author(s) of the book is/are LWEO. The ISBN of the book is 9789461102188 or 9461102186. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Levensloop

 • 1 Kiezen

 • wat is een bedrijfstak
  Bedrijven die eenzelfde of vergelijkbaar product aanbieden
 • Consumeren
  Een product wordt gekocht om er van te genieten.
 • wat is een bedrijfskolom?
  bij een product betrokken bedrijven vanaf de grondstof tot de detailhandel
 • Investeren
  Kapitiaalgoederen worden gekochten door een bedrijf om er geld mee te verdienen.
 • wat is recycling
  het hergebruiken van grondstoffen
 • 2 soorten schaarste
  Dagelijks gebruik: Wanneer er een gebrek aan is; absolute schaarste.
  Economie: Offer of inspanning leveren om te verkrijgen; relatieve schaarste.
 • wat is downcycling
  het hergebruiken van grondstoffen/onderdelen waarbij een lagere waarde ontstaat
 • Opofferingskosten
  Bestaat uit de waarde van het op een na beste alternatief.
 • wat is up cycling
  het hergebruiken van grondstoffen/onderdelen waarbij een hogere waarde ontstaat
 • Budgetvergelijking
  Een vergelijking die alle combinaties van 2 producten weergeeft die je maximaal met het gegeven budget en gegeven prijzen van de producten kunt kopen.
 • wat zal het gevolg zijn wanneer steeds meer mensen allen kopen van een circulair ondernemer
  het word steeds interessanter voor de niet circulaire ondernemer om deel te nemen aan het proces omdat ze marktaandeel verliezen
 • Budgetlijn
  Grafische voorstelling van een budgetvergelijking.
 • Hoe kun als consument verschil maken tijdens het kopen van voedsel
  door alleen te kopen van een circulair ondernemer
 • Nominaal
  Budget uitgedrukt in geld.
 • Koopkracht v/h inkomen
  Hoeveelheid goederen en diensten die je van het inkomen kan kopen.
 • Coöperatief spel
  Matrix waarbij je van te voren overlegd hebt met de ander en dus samenwerken.
 • Niet-coöperatief spel
  Matrix waarbij je voor je eigen belangen kiest.
 • Resultatenmatrix
  4 cellen waarin de strategieën beschreven zijn.
 • Dominante strategie
  Strategie die het meeste oplevert, ongeacht de strategie van de ander.
 • Gedomineerde strategie
  Strategie die in alle gevallen het minst oplevert.
 • Tit-for-tatstrategie
  Als de 1 iets doet, doet de andere daarna precies hetzelfde
 • Bindende afspraak
  Wanneer beide belang hebben bij het houden aan de afspraak
 • Meeliftersgedrag
  Profiteren van anderen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

hoe berekenen je de elasticiteit?
%verandering hvlheid/ % verandering prijs 
tussen -1 en 0 prijs inelastisch
o volkomen inelastisch
groene druk
0-20/20-65 x 100%
grijze druk
de mate van vergrijzing in procenten
65/20-65  100%
kapitaaldekkingsstelsel
bedrijfspensioen
je betaalt premie op zelf op je oude dag verzekert te zijn
omslagstelsel
alle werken betalen nu premie voor de mensen die nu met pensioen zijn of gaan.
hoe bereken je de vermogenrendementsheffing?
belastbaar vermogen bepalen = vermogen - vrijstelling
fictief rendement = 0,04 x belastbaar inkomen 
0,3 x fictief rendement . oftewel 1,2% van belastbaar vermogen 
wat is het marginale tarief?
het aantal procent dat je betaald over elke euro die je extra verdient. Het is meestal gelijk aan het hoogste procent belasting dat je betaald
Hoe bereken je de koopkracht
ric = nic/pic x 100%
hoe voorkom je averechtse selectie?
-Bonus malus regeling
-eigen risico verhogen
-premiedifferentiatie 
-verplichte verzekering ( collectieve dwang)
averechtse selectie
alleen de slechte risico's verzekeren zich.