Summary Levensloop

-
315 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Levensloop". The author(s) of the book is/are Onbekend. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Levensloop

 • 1.1 Elke generatie kiest opnieuw

 • Wat is AOW?
  De algemene ouderdomswet, een uitkering voor gepensioneerden.
 • 1.2 Welke kosten tellen mee?

 • Wanneer noem je iets consumptie?
  Als de producten worden aangeschaft door de eindgebruiker en niet wordt gebruikt om geld mee te verdienen.
 • Wanneer noem je iets investeren?
  Als het om kapitaalgoederen gaat, die door een bedrijf worden aangeschaft om er geld mee te verdienen.
 • Wat noemen economen schaarste?
  De spanning tussen oneindige behoeften en beperkte middelen.
 • Wanneer is een product schaars?
  Als er een offer of inspanning moet worden geleverd om het te verkrijgen, dus kosten ze geld.
 • Hoe worden goederen waarvoor geen schaarse middelen worden opgeofferd?
  vrije goederen
 • Wat zijn de opofferingskosten?
  De opofferingskosten bestaan uit de waarde van het op een na beste alternatief.
 • 1.3 Het budget, wat koop je ervoor?

 • Wat is het budget?
  Het beschikbare geld om te besteden.
 • Wat geeft de budgetlijn weer?
  Een grafische voorstelling van een vergelijking, deze geeft aan welke mogelijke combinaties er zijn. 
 • Welke invloed heet een veranderde voorkeur op de budgetlijn?
  Geen invloed.
 • Waar is de budgetlijn van afhankelijk?
  Van de hoogte van het budget en de prijzen.
 • Een verandering van het budget leidt tot een evenwijdige verschuiving van de lijn.
 • Een verandering van één van de prijzen leidt tot een verandering van de helling van de lijn.
 • Wat is een budgetvergelijking?
  Een vergelijking die alle mogelijke combinaties weergeeft met je maximale budget.
 • Wat is een nominaal budget?
  Uitgedrukt in euro's.
 • Waar hangt de koopkracht vanaf?
  Van de verandering van de nominale waarde en de verandering van de prijzen.
 • Wat is het verband tussen de koopkracht en het nominale budget?
  Als iemand nominaal budget met 10% toeneemt en de prijzen ook met 10% stijgen, blijft de koopkracht hetzelfde.
 • 1.4.1 Een economisch spel

 • Wat is het onderwerp van de speltheorie?
  Beslissingen waarvan de gevolgen mede worden bepaald door de beslissingen van andere partijen.
 • Welke rol spelen de spelers in de speltheorie?
  De spelers nemen beslissingen. Ze streven naar een zo hoog mogelijke uitbetaling.
 • Welke rol speelt de informatie van de spelers in de speltheorie?
  Als de ene speler weet welke actie de ander onderneemt, kan hij zijn keuze daarop afstemmen. 
 • Wat is coöperatief spel?
  De spelers werken samen.
 • Wat is een niet-coöperatief spel?
  De spelers beconcurreren elkaar, en werken dus niet samen.
 • Wanneer heeft een speler een strategie ontwikkelt?
  Als een speler voor elke denkbare situatie een keuze heeft voorbereid.
 • Waarop is de strategie van een speler gericht?
  Op een zo hoog mogelijke uitbetaling.
 • Wat is uitbetaling?
  Dat is de verwachte opbrengst van een strategie. De hoogte van de uitbetaling hangt ook van de strategie van de andere speler af.
 • Hoe noemen we een tabel waarin de opbrengst van elke strategie is weergegeven?
  Een opbrengstentabel of uitbetalingsmatrix.
 • Wat is een evenwicht?
  Dat is de voorspelling van de uitkomst van het spel.
 • Wat is het evenwicht in dominante strategieën?
  Beide kiezen voor de dominante strategie, dus de strategie die het meeste oplevert.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat houdt het inkomensafhankelijk en vermogensafhankelijk maken van de AOW-uitkering in?
Mensen die de AOW-uitkering niet nodig hebben hem niet geven. Je moet in aanmerking komen om de AOW te ontvangen.
Wat houdt het stimuleren van immigratie in?
De grijze druk kan afnemen als er meer mensen in Nederland worden toegelaten die meedoen aan het arbeidsproces.
Wat houdt het oplopen van de staatsschuld in?
Rond 2040 wordt er een piek verwacht. In 2020 beginnen met lenen van geld en na 2040 beginnen met het terugbetalen van de leningen.
Wat zijn oplossingen om de stijgende kosten van de vergrijzing op te vangen?
Verhoging AOW gerechtigde leeftijd, het laten oplopen van de staatsschuld om de piek in de vergrijzing te kunnen opvangen, het stimuleren van deelname in het arbeidsproces, het stimuleren van immigratie, verhogen AOW-premie, het inkomensafhankelijk en vermogensafhankelijk maken van de AOW-uitkering.
Wat is de demografische druk?
De grijze en groene druk samen. Het geeft aan hoeveel jongeren en ouderen afhankelijk zijn van 100 personen in de leeftijd 20-65 jaar.
Wat is de groene druk?
Het aantal jongeren tot 20 jaar als percentage van de bevolking van 20-65-jarigen.
Waarmee kan de mate van de vergroening worden aangegeven?
Groene druk
Wat is de grijze druk?
Het aantal 65-plussers als percentage van het aantal 20-65-jarigen. 
Waarmee kan de mate van vergrijzing worden aangegeven?
Grijze druk
Wat kan grote veranderingen teweeg brengen in de overdrachten tussen generaties?
Sterke schommelingen in het geboortecijfer, het sterftecijfer of de levensverwachting.