Summary Levensmiddelenleer

-
ISBN-10 9055746096 ISBN-13 9789055746095
1540 Flashcards & Notes
33 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Levensmiddelenleer
 • C M E Catsberg, G J M Kempen van Dommelen
 • 9789055746095 or 9055746096
 • 6e, herz. dr.

Summary - Levensmiddelenleer

 • 1.1 Inleiding

 • Noem 2 redenen waarom het aanbod van levensmiddelen steeds groter wordt.
  1. Industriële ontwikkelingen / Nieuwe technologieën:
   - Wereldwijde kennis over productie etc. van voeding.
   - Betere transportmogelijkheden.
  2. De wens van de consument om te kunnen kiezen. Imago en emotie spelen nu een grotere rol dan kwaliteit, veiligheid en / of prijs.
 • Noem 8 trends op de levensmiddelenmarkt.
  1. Stijging van de welvaart.
   Er is meer geld beschikbaar voor luxe levensmiddelen en gemaksproducten (kant-en-klaar, voorgesneden).
  2. Grotere vraag naar variatie in het aanbod van kwaliteitsproducten.
  3. Grotere vraag naar nieuwe, exclusieve en uitheemse producten.
   Je maakt kennis met andere culturen.
  4. Sneller transport en betere koelsystemen.
   Er zijn meer en versere producten beschikbaar uit verre en / of tropische landen.
  5. Grotere vraag naar milieu-, dier- en mensvriendelijke producten.
  6. Grotere vraag naar 'minimal processing'.
   Minimal processing zijn grondstoffen en producten met minimale bewerking en toevoegingen.
  7. Grotere bezorgdheid door het gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen / ingrediënten.
  8. Betere kennis van 'functional foods'.
   Functional foods is voeding met een aantoonbaar gezondheidseffect.
 • Mensen zitten qua voeding op 2 sporen. Welke?
  1. Het sleutelwoord is genieten. Consumenten zijn steeds minder in staat om de overdaad aan beschikbaar voedsel in de dagelijkse consumptie te beperken. 
  2. Consumenten weten dat voedsel een sleutel is voor een goede gezondheid en dat een uitgebalanceerde voeding preventief kan werken om (welvaarts)ziekten te voorkomen.
 • Noem 2 taken van de VWA (Voedsel en Warenautoriteit).
  1. Controleert of bedrijven en instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels.
  2. Onderzoekt en bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten.
 • Wat is en doet de EFSA?
  EFSA staat voor European Food and Safety Authority.

  De EFSA geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies over alles met betrekking tot voedsel en voedselveiligheid.
  Het gaat niet alleen om voedsel maar ook om de gezondheid en het welzijn van dieren en de bescherming van planten.
 • Wat is de huidige focus van fabrikanten?
  Fabrikanten focussen op functional foods. Met nieuwe spannende producten kun je op korte termijn veel geld verdienen.
  Gezondheidswinst kun je pas behalen als je de focus legt op calorie-vermindering, betere vetzuursamenstelling, minder toegevoegde suikers, minder zout en meer vezels. Kortom, het basispakket voedingsmiddelen gezonder maken.
 • Welke 5 problemen zijn er mbt het mileu?
  1. Milieuverontreiniging
  2. Energieverbruik en broeikasgassen
  3. Ontbossing
  4. Waterverbruik en verdroging
  5. Verspilling en afval
 • Wat is een pro en contra van voorgesneden groente als het gaat om duurzaamheid?
  Voorgesneden groente wordt voorbehandeld. Dit kost energie. Daarnaast moet het verpakt worden.
  Aan de andere kant gooit de consument er minder van weg dan als hij de groente zelf snijdt.
 • Wat is lastig mbt kip als het gaat om duurzaamheid?
  Een plofkip is beter voor het milieu.

  Een biologische kip is beter voor het dierenwelzijn.
 • 1.2.1 Agrarische sector

 • Hoe kan het Nederlandse agrarische bedrijfsleven zich staande houden in Europa? (4 punten)
  1. Algemene kwaliteitsverbetering.
  2. Productinnovatie / nieuwe gewassen / gezondheidsbevorderende producten.
  3. Vernieuwing technologische processen.
  4. Verbetering voedseltransport.
 • Wat is het GLB en wat zijn de 2 speerpunten?
  GLB staat voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU.

  1. De landbouwers een redelijke levensstandaard bieden.
  2. De consumenten tegen eerlijke prijzen voorzien van kwaliteitsvoedsel.  
 • Welke 3 uitdagingen zijn er voor behoud van duurzaamheid in de agrarische sector?
  1. Economische uitdaging.
   Landbouw levensvatbaarder en concurrerender maken.
  2. Maatschappelijke uitdaging.
   Platteland kansen bieden voor economische ontwikkeling en voor verbetering van de levensomstandigheden.
  3. Ecologische uitdaging.
   Milieuvriendelijke werkwijzen bevorderen en voorzieningen treffen om de biologische verscheidenheid en de landschappen in stand te kunnen houden.
 • 1.2.2 Dierenwelzijn

 • Welke 2 punten zijn belangrijk binnen dierenwelzijn?
  1. Een dier moet het natuurlijke (soorteigen) gedrag vertonen.
  2. Een dier moet vrij zijn van:
   - dorst, honger en onjuiste voeding
   - fysiek en fysiologisch ongerief
   - pijn, verwondingen en ziekten
   - angst en chronische stress.
 • 1.2.3 Visserij

 • Wat is het GVB en waar richt het zich op?
  GVB staat voor gemeenschappelijk visserijbeleid binnen Europa.

  Richt zich op biologie, ecologie en economie:
  1. Bedreigde visbestanden herstellen.
  2. Gelijke voorwaarden voor alle Europese vissers.
  3. Meer verantwoordelijkheid bij de sector zelf.
  4. Regionaal beheer van visbestanden.   
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Levensmiddelenleer
 • C M E Catsberg G J M Kempen van Dommelen
 • 9789055742400 or 9055742406
 • 2001

Summary - Levensmiddelenleer

 • 1.1 Inleiding

 • Welke ontwikkelingen in de wereld hebben geleid tot een explosie in het aanbod van producten (2)?
  1. Industriële ontwikkelingen en nieuwe technologieën: industriële revolutie, mondialisering van de wereld, transportmogelijkheden, beschikbaarheid van technologische kennis
  2. Wens van de consument om te kunnen kiezen uit een uitgebreid en gevarieerd assortiment: klassieke criteria indelen consument (inkomen, leeftijd, soc klasse) vervaagd --> individualisering, kritisch (imago en emotionele aspecten spelen grote rol bij keuze) 
 • Welke trends hebben geleid tot de groei van het aanbod van producten op de markt (8)?
  1. Stijging van de welvaart (meer geld, meer ruimte voor luxe, kant-en-klaar etc)
  2. Vraag naar producten om andere culturen en eetgewoonten te leren kennen
  3. Verse producten uit verre tropische landen (koel- en transportmogelijkheden zijn verbeterd)
  4. Toenemende vraag naar milieu,- dier- en mensvriendelijk geproduceerde producten
  5. Minimal processing = vraag naar producten met minimale bewerkingen en toevoegingen
  6. Toenemende bezorgdheid over veiligheid van voedsel (mn door gebruik van genetisch gemodificeerde grondstoffen en ingrediënten)
  7. Toenemende kennis over de relatie tussen gezondheid en voeding en de vraag naar functional foods (voeding met aantoonbaar gezondheidseffect)
  8. Toenemende vraag naar variatie in aanbod

  Een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) is een organisme waarvan hetgenetisch materiaal is gewijzigd door gebruik te maken van genetischetechnologie.
 • Voedsel is de sleutel tot....?
  • Goede gezondheid
  • Uitgebalanceerde voeding kan preventief werken bij (welvaarts)ziekten 
 • Wat speelt meestal een belangrijke rol bij de keuze voor voedsel?
  • Genieten
  • Onontbeerlijk
  • Mensen kunnen de overdaad aan voedsel moeilijk beperken bij de keuzes in hun dagelijkse consumpties  
 • Wat is de rol van de overheid in de levensmiddelenbranche?
  • Door middel van wet- en regelgeving ziet zij er op toe dat wij veilige en gezonde levensmiddelen kunnen kopen
  • Niet alleen nationaal : Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maar ook over de grenzen via Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
  • De verschillen in belangen tussen producenten en consumenten (tussen ec gewin en gezondheid) heeft ertoe geleid dat de overheid zich laat adviseren door Gezondheidsraad en zich aansluit bij Europese beleidsuitgangspunten
  • Accent van mondiale voedselproductie verschuift meer naar veilige productie van basisingrediënten 
 • Wat is de rol van de VWA (Voedsel en Warenautoriteit) in het kader van de voedselkwaliteit?
  • Toezicht houden
  • VWA controleert of bedrijven en instellingen zich houden aan de geldende wetten en regels 
 • Wat is de rol van EFSA (European Food and Safety Authority) in het kader van voedsel- en voederveiligheid?
  • Geeft onafhankelijk wetenschappelijk advies (ook op nationaal nivo in landen)
  • Werkgebied: voedsel- en voederveiligheid, welzijn van dieren en bescherming van planten 
  • Accorderen ook gezondheidsclaims van producten op Europees nivo
 • 1.2 Voedselproductie

 • Hoe kan Nederland zich staande houden binnen de Europese voedselproductie?
  • Productinnovaties (nieuwe groente en fruitgewassen)
  • Vernieuwde technologische processen
  • Innovaties op het gebied van gezondheidsbevorderende producten  


  Export door NL bedrijfsleven is nog steeds van belang voor onze economie
 • Omschrijf de rol van de Nederlandse agrarische sector binnen Europa...
  • Nederlandse sector opereert binnen  GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU)
  • Doel van beleid = landbouwers een redelijke levensstandaard bieden en consumenten  eerlijke prijzen en kwaliteitsvoedsel
  • Nederlandse agrarische sector nog steeds toonaangevend (ondanks afname aantal agrarische bedrijven) --> 10% van NL economie
  • NL is op twee na grootste exporteur van agrarische producten en voedingsmiddelen ter wereld
  • Grote diversiteit aan bedrijven: boeren, tuinders (groente fruit, zaden kunstmest) 
 • Welke factoren hebben de groei in de productie van agrarische bedrijven bewerkstelligd?
  • Steeds verdere doorgevoerde specialisatie
  • Toepassing van biotechnologie (houdt zich bezig met de technieken om biologie te gebruiken voor praktische doeleinden en is een heel breed terrein dat zich uitstrekt van kaasmaken tot hightech laboratoriumwerk)
  • Efficiëntere bedrijfsvoering (gebruik bestrijdingsmiddelen wat bij schimmels voorkomt) 
 • Er ligt meer en meer focus op duurzame productiemethoden in de voedselproductie, wat heeft dit voor gevolgen?
  • Spanningsveld tussen grootschalige intensieve manier van agrarische bedrijfsvoering en duurzame productie
  • Toekomstige generaties kunnen blijven genieten van unieke agrarische producten 
 • Hoe kan een blijvende duurzaamheid in de agrarische sector bereikt worden (3)?
  1. Landbouw levensvatbaarder en concurrerender maken (economische uitdaging)
  2. Platteland kansen bieden voor economische ontwikkeling en verbetering leefomstandigheden (maatschappelijke uitdaging)
  3. Bevorderen milieuvriendelijke werkwijzen en voorzieningen treffen om biologische verscheidenheid en landschappen in stand te houden (ecologische uitdaging)  
 • Wat houdt duurzame landbouw in?
  = een vorm van landbouw die past binnen een duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat een dergelijke vorm van landbouwtoekomstbestendig is, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht

  • Aandacht voor kwaliteit en veiligheid van landbouwproducten  
  • Moderne consumenten willen dagelijkse voeding kunnen samenstellen met veilige, gezonde, voedzame en smakelijke landbouwproducten die volgens milieu- en diervriendelijke methoden zijn geproduceerd 
 • Wat wordt in het kader van dierenwelzijn bedoeld met het welzijn van dieren?
  Een dier moet natuurlijk (soorteigen) gedrag vertonen vrij van:
  • honger en dorst en slechte voeding
  • fysiek en fysiologisch ongerief
  • pijn, verwondingen en ziekten
  • angst en chronische stress


  Welzijn van dieren wordt gunstig beïnvloed door: voeding, verzorging, behandeling en huisvesting
 • Hoe kunnen consumenten indirect invloed uitoefenen op dierenwelzijn?
  • Door het kopen van welzijnsvriendelijke (diervriendelijke) producten
 • Wat is de taak van de CFCA (Community Fisheries Control Agency)?
  • Een Europees Visserijbeleid voor alle lidstaten te coördineren, controleren en te inspecteren
  • Vaststellen quota per land 
  • Evenwicht bewaren tussen biologie, ecologie en economie 
 • Wat is de taak van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV)?
  Zich inzetten voor duurzame visserij, dit betekent concreet:
  • herstellen bedreigde visbestanden
  • gelijke voorwaarden geven voor alle Europese vissers   
  • meer verantwoordelijkheden neerleggen bij de vissector
  • regionaal beheer van visbestanden regelen  
 • Wat is in het kader van de visserij-sector de Regionale Adviesraad en wat is hun doel?
  • Regionale Adviesraad = orgaan waarin vertegenwoordigers van visserij-organisaties, milieu- en consumentenorganisaties en wetenschappers uit landen rond de Noordzee zitten
  • Doel: bevordering van duurzame visserij en verbetering van verkoopwaarden 
 • Wat is alternatieve landbouw?
  • =  is een term die omstreeks 1970 werd gebruikt als aanduiding van benaderingen binnen de landbouw die een alternatief zouden zijn voor de gangbare landbouw. De belangrijkste stromingen binnen de alternatieve landbouw zijn de biologisch-dynamische landbouw en de ecologische landbouw.
  • Tegenwoordig wordt term biologische landbouw gebruikt. Is ook vastgelegd per wet. 
 • Wat zijn kenmerken van biologische landbouw (3)?
  1. Geen gebruik van kunstmest, en chemische/synthetische bestrijdingsmiddelen
  2. Dieren worden gehouden onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden
  3. Geen toepassing genetisch gemodificeerde organismen    


  Kenmerken gelden ook voor ecologische en biologisch-dynamische land- en tuinbouw
 • Wat is ecologische landbouw?
  • Bij deze vorm van landbouw staat het welzijn van mens, plant en dier en hun onderlinge relaties centraal
  • Wordt gewerkt met natuurlijke bestrijdingsmiddelen en natuurlijke bemesting
  • Aanbod producten is seizoensgebonden  
  • Stimuleren gebruik milieuvriendelijke verpakkingen
  • Geen gebruik genetisch gemodificeerde organismen
  • Stimuleren mens- en milieuvriendelijke werkwijzen
  • Streven naar efficiënte productie-, verwerkings,- en distributieketens
 • Verschil biologische landbouw en ecologische landbouw?
  • Ecologisch gaat verder dan biologisch. 
  • Alles dat ecologisch is, is dus automatisch ook biologisch, maar niet alles dat biologisch is, is direct ook ecologisch! 
  • In een biologische tuin wordt misschien natuurlijke mest gebruikt, maar in een ecologische tuin wordt de voorkeur gegeven aan compost die afkomstig is van het eigen afval.
  • En de natuurlijke bestrijdingsmiddelen die je in biologische bedrijven aantreft? Die zijn bij ecologische boerderijen niet nodig: daar eten de merels en de lieveheersbeestjes het ongedierte op.
 • Wie is grondlegger BD (biologisch dynamisch) landbouw en wat wilde hij?
  • Rudolf Steiner
  • BD Vereniging zet zich in voor bekendmaken en ontwikkelen BD-landbouw
  • Een duurzame toekomst van de aarde en de landbouw staat hierbij centraal 
  • BD-Vereniging ontvangt geen overheidssubsidies --> inkomsten bestaan uit contributies van leden
  • Alle DEMETER- boeren zijn boerenlid van de Vereniging  
 • Wat betekenen de aspecten biologisch en dynamisch in de teelwijze van BD-landbouw?
  • Biologische aspect: het streven naar optimale groeimogelijkheden voor planten en geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Verder alleen gebruik van organische mest.
  • Dynamische aspect: heeft betrekking op de inwerking van krachten uit de ether (licht, lucht, water en aarde) en van krachten uit de kosmos (sterren, planeten, zon en maan)

  Bedrijven die werken via deze richtlijnen verkopen producten met het Demeter-Kwalitetskeurmerk. Sticj=hting Demeter is verantwoordelijk voor de certificering van bedrijven.
 • Wat is het Demeter-keurmerk?
  Demeter is een internationaal keurmerk van voedsel dat is geproduceerd door middel van biologisch-dynamische akkerbouw en veeteelt, gebaseerd op de antroposofische principes van Rudolf Steiner
 • Wat is SKAL (Stichting Keur Alternatief voortgebrachte Landbouwproducten)?
  • SKAL Biocontrole zet zich als toezichthouder in voor aantoonbare betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland. 
  • Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. 
  • Biologische producten mogen een keurmerk dragen om de aandacht te vestigen op de speciale status van het product = EKO-keurmerk
 • Is er ook een Europees keurmerk voor biologische producten?
  • Ja, er is een EU-logo voor 'biologische' landbouw
  • Dit EU-logo houdt in dat de producten en de inachtneming van de voorschriften worden gegarandeerd
  • Het EU-logo mag gebruikt worden naast een nationaal keurmerk van een bepaalde lidstaat 
 • Wat wordt in het kader van productontwikkeling bedoeld met de term klassieke veredeling?
  • Methode om planten uit een groep te selecteren die voor een boer of tuinder de gewenste eigenschappen hebben. 
  • Wanneer steeds met de beste exemplaren wordt doorgekweekt en gekruist, wordt uiteindelijk een steeds betere, 'veredelde' plant gekweekt. 
  • VB ontstaan aardappel die minder gevoelig is voor ziekten of fokken van melkkoe die meer melk geeft
  • Het was meer proberen, tegenwoordig gebeurt dit op basis van fundamenteel onderzoek
 • Wat wordt in de agrarische sector verstaan onder biotechnologie?
  • Kort gezegd, is technologie gebaseerd op biologie. 
  • Biotechnologie maakt gebruik van dieren, planten, bacteriën of andere levende wezens voor de ontwikkeling van medicijnen, voedsel of nieuwe stoffen. 
  • Dat gaat van het maken van kaas tot het kweken van bacteriën die vaccins produceren.  
 • Is biotechnologie t=hetzelfde als genetische modificatie, genetische manipulatie en gentechnologie?
  Deels, genetische technologie of gentechnologie is een moderne vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast.
 • Wat is genetische modificatie?
  • Het erfelijk materiaal van een organisme wordt veranderd door er genen van een ander organisme in te bouwen
  • In een gen ligt een code voor de aanmaak van eiwitten
  • Na modificatie maakt het organisme eiwitten aan die het met de eigen genen niet kan aanmaken  
 • Wat zijn doelen van genmodicifatie?
  • In de voedingsmiddelenindustrie wordt het gebruikt om nieuwe ingrediënten te ontwikkelen voor een product (vb enzym chymosine dat als stremsel bij kaasbereiding kan worden gebruikt ipv lebferment van kalfssmaag)
  • In de landbouw is genmodificatie meestal gericht op het ongevoelig of resistent maken van gewassen tegen ziekten (hierdoor minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig tijdens groeiproces)
  • Verandering van bepaalde eigenschappen in een product (vb verbeteren eiwitkwantiteit)
  • Product verbeteren (bijv gentomaat is steviger en heeft aromatischer vruchtvlees)
 • Belangrijkste verschil tussen klassieke veredeling en genmodificatie?
  • Bij klassieke veredeling zijn alleen kruisingen mogelijk met verwante soorten
  • Met genmodificatie kun je soortbarrière doorbreken 
 • Wat wordt bedoeld met de term 'designer foods'?
  • Producten, die al dan niet met gentechnologie en op basis van een totaal productconcept tot stand zijn gekomen
  • Technisch gezien is bijna alles tegenwoordig mogelijk --> maar het moet wel maatschappelijk geaccepteerd zijn en mensen moeten het kopen
  • Een veranderd/vernieuwd product op de markt brengen is tijdrovend (onderzoek, wettelijke goedkeuring, communicatie en marketing)  
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem enkele soorten gedistilleerd
 • Cognac: is een sterk alcoholische drank (40% of hoger) verkregen door het destilleren van witte wijn. Om cognac genoemd te mogen worden dient de drank aan een aantal voorwaarden te voldoen
 • Armagnac: droger dan cognac, max 53%, beschermde naam
 • Whiskey: graandistillaat met 40-50% alcohol. Schotse, Ierse, Malt (obv malt - gemoute gerst), Bourbon (Amerikaanse whiskey)
 • Jenever: Nederlands distillaat obv mais, rogge en/of gerst. 35%
 • Korenwijn: ethylalcohol plus uitsluitend granen, 38%
 • Gin: lijkt op NL jenever maar er zitten ook jeneverbessen en koriander in, minstens 37,5%
 • Rum: bereid uit restproduct van rietsuikerbereiding (melasse), 37,5-50%
 • Wodka: qua smaak jenever, obv granen maar kan ook met aardappelen (bittere smaak), 40%
 • Vieux: imitatie van cognac, ethylalcohol met kleur- en smaakstoffen, 35% en max 20% suiker
 • Bitters: gedistilleerde dranken obv neutrale alcohol met kruiden- of vruchtenextracten (Berenburg, Underberg, Campari, Oranjebitter)
 • Calvados: distillaat uit appelcider, 40-50%
 • Brandewijn: 35% gestookt uit ongemoute granen met kruiden en pitten (Eau de vie, Brandy, Weinbrand, Boerenjongens)
 • Advocaat: gedistilleerde drank met ei, suiker en alcohol, 14%
 • Distillaten uit vruchtenwijnen: Kirsch, Poire Williams
 • Likeur: verzamelnaam voor gedistilleerde dranken bereid met suiker, vruchtensap, aftreksels van kruiden en vruchten. Likorette (als er zuivel is toegevoegd), Crème (extra veel suiker)
 • Benedictine: kloosterlikeur opgedragen aan God, de Allerhoogste (DOM Deo Optima Maxima)         
 • Chartreuse: kleurloze likeur met sinaasappel
 • Grand Marnier: likeur obv cognac en sinaasappelextract
 • Mixdrankjes: breezers   
Wat zijn gedistilleerde dranken?
 • Gedistilleerde drank (vaak kortweg gedistilleerd genoemd) is een alcoholische drank verkregen door destillatie uit gefermenteerde landbouwproducten.
 • Gedistilleerde dranken hebben een alcoholpercentage van minimaal 15% bij kamertemperatuur. 
 • Door het scheiden van de diverse kookpunten van het destillaat (alcohol heeft een lager kookpunt dan water) worden eventuele verontreinigingen uit het eindproduct gescheiden, zodat men een vloeistof overhoudt die geschikt is voor consumptie.
 • Vaak worden nog kruiden toegevoegd voor geur en smaak
Hoe lang is wijn na opening houdbaar?
 • In principe een week
 • Wijn verzuurt snel na in contact met lucht en zuurstof
 • Na opening verliest wijn ook snel aroma
 • Vacuvin kan helpen om inhoud te beschermen tegen stof, vuil en verlies van aroma   
Wat is het verschil tussen tafelwijn en landwijn?
 • Tafelwijn = een eenvoudige wijn met aanduiding van het land van herkomst
 • Landwijn = ook eenvoudige wijn maar dan vermeld men naast land van herkomst ook streek van herkomst
Wijnen moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen van het land of streek van herkomst. Aanduidingen moeten duidelijk leesbaar op etiket staan. Wat moet er zoal op het etiket staan?
 • Naam van de producent, firmanaam bottelaar of verzender en zaken over de keten, dus wijnbouwer, geoogst door, gedistribueerd of geimporteerd door
 • Soort product (tafelwijn, landwijn, gecontroleerde wijn)
 • Vermelding kenmerkende productiewijzen, bijv biologisch
 • Omschrijving van de kwaliteit van het wijnproduct (kleur of wijntype, historische gebeurtenis, rijpingsmethode)
 • Etikettering van mousserende wijnen en parelwijnen is apart geregeld
 • Verwijzing van land van herkomst/streek & oogstjaar  
Wat zijn versterkte of aperitiefwijnen?
 • Wijnen die al dan niet zoet smaken (soms aromatisch) door gisting wordt alcoholpercentage verhoogt tot 18%
 • Sherry: wijn met versterkt alcoholpercentage. Fino (15,5%), Cream (zoet, druiven worden apart in de zon gelegd waardoor verhoogd suikerpercentage) Manzanilla (ongemengde sherry, licht zilte smaak)
 • Port: Portugese rode of witte aangesterkte wijn
 • Madeira: versterkte wijn van Madeira
 • Marsala: versterkte wijn van Sicilië
Noem 3 punten waar natuurazijn (ondanks pasteurisatie) gevoelig voor is.
 1. Bacterieën: door de werking en groei hiervan worden vlokjes zichtbaar.
 2. Azijnaaltjes: leven van bacterieën en maken azijn troebel maar zijn niet schadelijk.
 3. Kraamvorming: veroorzaakt door schimmel. Het drijft eerst boven op de azijn, als de hoeveelheid meer wordt kan het in stukjes bezinken.
Wat zijn gearomatiseerde wijnen?
 • (Vruchten)wijnen die specifiek op smaak zijn gebracht met aroma's en kruidenextracten
 • Voorbeelden: vermouth, sangria, glühwein, meiwijn en bisschopswijn 
 • Meiwijn =  witte vruchtenwijn gearomatiseerd met lievevrouwebedstro
Noem enkele soorten wijn
 1. Rode wijn (blauwe druiven, gistingsproces vindt plaats voor het uitlekken en persen. Kleur komt door schillen en looizuur (tanine) uit de pitten). Tijdens het bewaren wordt looizuur omgezet in minder bittere stoffen, daarom moet rode wijn langer liggen.
 2. Witte wijn (blauwe of witte druiven, alleen kleurloze sap laat men gisten, minder tanine dan rode wijn, daarom eerder op dronk)
 3. Roséwijn (blauwe gekneusde druiven voor uitlekken en persen enkele dagen laten gisten. Schillen en pitten geven kleur)
 4. Parelwijn (wordt voor het bottelen koolzuurgas aan toegevoegd. Bubbels komen dus niet door tweede gisting)
 5. Mousserende wijn (wel tweede gisting. brut (zeer droog), sec (droog), doux (zeer zoet)
 6. Zoete wijn     
Wat is de samenstelling van de druiven vlak voor de oogst?
 • Water (82%)
 • Koolhydraten (16-20%)
 • Mineralen 
 • Plantenzuren (appel-, wijnsteen- en looizuur)