Summary Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs

-
ISBN-10 9065086269 ISBN-13 9789065086266
242 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs". The author(s) of the book is/are Mariët Förrer Karin van de Mortel Elise Schouten. The ISBN of the book is 9789065086266 or 9065086269. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Lezen .. denken .. begrijpen! Handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs

 • 1 Begrijpend lezen

 • De belangrijkste verschillen tussen strategieën en leesvaardigheid/routines.
 • 1.1 Wat is begrijpend lezen?

 • Begrijpend lezen is een doelgericht denkproces waarbij drie elementen een rol spelen. Welke elementen zijn dit?
  De lezer, de tekst en het leesdoel
 • Begrijpend lezen is het vermogen geschreven teksten te lezen met begrip. Wat voor een soort activiteit is dit?
  Denkactiviteit
 • 1.2.1 De lezer

 • De kennis van een lezer beïnvloedt het begrijpen van teksten. Hoe meer kennis over een onderwerp hoe makkelijker hij lastige teksten hierover begrijpt. Welke kennis bedoelen we hiermee? (3)
  - Kennis van de wereld
  - Kennis van woordenschat
  - Kennis van taal
 • De lezer heeft bepaalde kenmerken die invloed hebben op tekstbegrip, welke zijn dit? (5) Welke zijn belangrijker?

  - Technische leesvaardigheid: vloeiend en vlot lezen, mate van belasten werkgeheugen.
  - Woordenschat met kennis van de wereld en schriftelijke taal.
  - Gebruik van sturings-, herstel- en leesstrategieën.


  - Leeservaring: hoe meer hoe makkelijker.
  - Motivatie: motivatie -> concentratie -> zelfvertrouwen.
  - Intelligentie.

  Begrijpend lezen = motivatie x technisch lezen x woordenschat (inclusief kennis van de wereld) x het kunnen gebruiken van strategieën. 
 • Hoe bevorder je als leerkracht de leesmotivatie?
  Door teksten aan te bieden die voor de leerlingen relevant, interessant of betekenisvol zijn.
 • 1.2.2 De tekst

 • Een voorwaarde om tot begrip te komen is de technische leesvaardigheid. Waar of niet waar?
  Waar.
 • 1.2.3 Het leesdoel

 • De lezer geeft betekenis aan de tekst. Waar geeft hij betekenis aan? (3)
  - Wat staat er? (decoderen)
  - Wat wil de schrijver mij zeggen?
  - Wat betekent dit voor mij?
 • 1.3 Leren lezen met begrip

 • Wat is het belangrijkste doel van het begrijpend lezen onderwijs?
  Leerlingen ontwikkelen strategieën en vaardigheden zodat ze goede zelfstandige lezers worden.
 • Lezen met begrip steunt op twee pijlers, beide moeten aandacht krijgen. Welke pijlers zijn dit?
  - Kennis en woordenschat: kennis van taal en wereld.
  - Sturing van het leerproces: lezer weet waarom hij een tekst gaat lezen wen wat hij daarmee wil doen. Hij gebruikt (vaak onbewust) leesstrategieën en controleert regelmatig of hij nog begrijpt wat hij leest. 
 • 1.4.1.1 Kennis van taal

 • Om een tekst te kunnen begrijpen moet je beschikken over kennis van taal, wat houdt dit in?
  - Beheerst standaardtaal van land.
  - Kent grammaticale regels.
  - Is vertrouwd met formele schriftelijk taalgebruik.
  - Heeft voldoende woordenschat. 
 • Hoe verwerven kinderen kennis van taal?
  Door veel ervaringen met taal op te doen. Mondeling als schriftelijk.
 • 1.4.1.2 Kennis van de wereld en woordenschat

 • Kennis is een cruciale factor bij begrijpend lezen. Wat houdt kennis van de wereld en woordenschat in?
  - Het vermogen informatie te verwerken en op te slaan. 
  - Ervaringen die bijdragen aan verdere opbouw van kennis. 
 • Een goede begrijpend lezer heeft in onze maatschappij meer kansen dan iemand die moeite heeft met het begrijpen van teksten. Wie teksten niet goed begrijpt heeft een handicap. Wat zegt Hirsch hierover?
  Leerlingen met een geringe algemene kennis (ondanks gelijke intelligentie), blijven achter op de leerlingen met een grotere algemene kennis. Om achterstanden te bestrijden, moet er vroeg aandacht worden geschonken aan de ontwikkeling van de kennis van de wereld.
 • Begrijpend lezen leidt tot een toename van kennis en woordenschat. Waar of niet waar?
  Waar. 

  Door te lezen ontwikkel je kennis en woordenschat. De lezer integreert zijn eigen kennis en persoonlijke ervaringen met de inhoud van een tekst. Hoe meer kennis iemand heeft, hoe makkelijker nieuwe kennis ergens 'aangehaakt' kan worden. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe helpt de leerkracht bij het bepalen van de moeilijkheidsgraad (kiezen van een boek)?
- Duidelijk maken: boeken kunnen te makkelijk of te moeilijk zijn voor iedereen (ook voor volwassenen).
- Leren: onderwerp zegt iets over de moeilijkheidsgraad. Als je er veel van weet is het makkelijker een moeilijke tekst te begrijpen.
- Leraar doet voor hoe ze de moeilijkheidsgraad van een boek kunnen beoordelen.
- Duidelijk maken: prima af en toe een makkelijke tekst lezen voor plezier, maar men leert het meest van een tekst die precies goed is (niet te moeilijk, niet te makkelijk). 
Hoe helpt de leerkracht bij het kiezen van een boek als de leerlingen naar een interessante inhoud zoeken?
De leraar doet hardop denkend voor dat als leerlingen vooraf een boek bekijken, ze goed kunnen inschatten of het boek aansluit bij hun interesse.
Hoe helpt de leerkracht bij het kiezen van een boek als de leerlingen een reden of doel willen zoeken? (3)
- Lijstje maken van redenen om te lezen = diversiteit aan leesdoelen. 
- Leerkracht bespreekt: "Waarom wil je het gaan lezen? Waarom is het voor jou belangrijk?"
- Hardop denkend voordoen hoe leerkracht een boek kiest. 
Bij het kiezen van boeken zijn drie dingen van belang, welke?
1. Een reden of doel om een boek te lezen. 
2. Een interessante inhoud. 
3. Een moeilijkheidsgraad die bij je past. 
De leerkracht doet hardop denkend voor hoe een tekstschema gebruikt kan worden. In welke fasen van de les kunnen tekstschema's een rol spelen? (3)
- Expliciete instructie: leerkracht denkt hardop over de opbouw en vult gezamenlijk in. 
- Samen toepassen: gezamenlijk invullen, leerlingen denken hardop. 
- Zelfstandig werken in duo's of groepjes: leerlingen vullen samen tekstschema in. 
Wat doen de kinderen bij het maken van een tekstschema?
Informatie analyseren, synthetiseren (ordenen), evalueren en samenvatten.
Wat is een tekstschema?
- Schematische weergave van de belangrijkste informatie in een tekst.
- Het maakt onderlinge relaties tussen hoofdzaken zichtbaar.
- Vorm van de leesstrategie: samenvatten.
- Hulpmiddel om essentie van een tekst te begrijpen/ vast te leggen.
- Zorgt voor actieve betrokkenheid.
Het modelen van het gebruik van signaalwoorden heeft niet tot doel de tekststructuur met de leerlingen te ontdekken, wat wel?
De leerkracht benadrukt hardop denkend signaalwoorden, zodat leerlingen inzicht in de tekststructuren krijgen wat het leesbegrip ondersteunt.
Hoe herken je bepaalde tekststructuren, waar moeten leerlingen/leerkracht op letten?
Je herkent tekststructuren aan bepaalde signaalwoorden. Leerlingen moeten leren alert te zijn op deze signaalwoorden. De leerkracht doet dit modelend voor.
Waarom helpt een heldere structuur van de tekstkenmerken de lezer om de tekst beter te begrijpen?
- Het stuurt het leesproces en helpt de lezer om de gedachtegang te volgen, dus de lezer kan alle aandacht geven aan het begrijpen van de inhoud.