Summary Lifestyle Research

-
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Lifestyle Research

 • 1 Hoorcollege 1

 • User insights:
  Insights are unrevealed emotions.
  An inner conflict inside the consumer.
  The space between the consumer and the product.
  Waarneming
  Conclusies
  Insights
 • Waarneming:
  Alles wat je hebt gezien, gelezen en gehoord van en over de consument zonder interpretatie.
  Citaten, foto's van consumenten, observaties
 • Conclusies:
  De rode draad in de bevindingen: het waarop van de waarnemingen.
 • Insights:
  De behoefte, wens, probleem, overtuiging of gewoonte van de consument.
  Gefilterd uit de conclusie.
 • Consumentengedrag:
  Alle activiteiten van consumenten die te maken hebben met het kiezen, kopen, gebruiken en eventueel afdanken van producten.
  Belangrijk om te weten in welke behoeften producten voorzien en wat de consument ervoor over heeft om die producten te krijgen.
 • Model van consumentengedrag:
  Persoonlijke omstandigheden
  Psychologische factoren
  Sociale factoren

  Probleem herkenning -> informatie zoeken -> evalueren van alternatieven -> aankoop beslissing -> evaluatie na aankoop
 • Persoonlijke omstandigheden:
  Demografische kenmerken
  Levensstijl
  Situationele factoren
 • Psychologische factoren:
  Behoeften en motieven
  Perceptie
  Leerprocessen
  Persoonlijkheid
  Attitudes
 • Sociale factoren:
  Cultuur
  Sociale klasse
  Referentiegroepen
  Gezinsinvloeden
 • Service design thinking:
  User centered
  Co-creative
  Sequencing
  Evidencing
  Holistic
 • Exploration:
  Understand culture and goals of the company.
  Identifying the real problem.
  Visualize findings and underlying structure of previously intangible services.
 • Creation:
  Generate and develop solutions based on the identified problems and in-depth insights.
  Achieving co-creativity among interdisciplinary teams.
 • Reflection:
  Generating a good mental picture of the future service concept.
  Consider the emotional aspects of a service.
  The environment in which service situations take place needs to be constructed as a kind of scenery.
 • Implementation:
  Besides customers, the employees are also important actors.
  Implementing change relies on the fact that the management is convinced of the service concept.
 • Toolbox:
  Explore
  Create & reflect
  Implement
 • Explore:
  Tools about discovery that generate intimate and engaging results.
 • Create & reflect:
  Insights are visualized into new ideas and concepts, testing these ideas and concepts to find out how they can be further improved.
 • Implement:
  Provide ways to transfer the new service design to all sections of an organization.
 • 2 Hoorcollege 2

 • Consumentengedrag:
  Alle activiteiten van consumenten die te maken hebben met het kiezen, kopen, gebruiken en eventueel afdanken van producten
  Koopgedrag
  Gebruiksgedrag
  Afdankgedrag
 • Multidisciplinaire wetenschap:
  Nut voor de wetenschap, overheid, producenten, consumentenorganisaties en marketing.
 • Sociale psychologie:
  Is de wetenschappelijke studie van gevoelens, gedachten en gedragingen van individuen in sociale situaties.
 • Doelgroeponderzoek:
  Onderzoek onder bepaalde groepen met overeenkomstige eigenschappen; we kunnen spreken over persoonlijk eigenschappen of gedrag.
 • Segmentatie:
  Door het verkregen inzicht kan een heterogene markt worden opgedeeld in kleinere homogene segmenten met als doel het ontwikkelen van een specifieke strategie voor elk segment.
 • Objectief meetbaar:
  Culturele, geografische, demografische, socio-economische variabelen

  Gebruiksfrequentie, merktrouw, winkeltrouw, gebruikssituatie
 • Subjectief meetbaar:
  Persoonlijkheidskenmerken, psychografische variabelen, leefstijl

  Percepties, attitudes, benefits
 • Heuristieken:
  Zijn bruikbare veronderstellingen die meestal, maar niet altijd tot een juiste oplossing leiden.
 • Shadowing:
  Observation as an exploration tool.
  Shadowing involves researches immersing themselves in the lives of customers in order to observe their behaviour and experiences.
 • Observatie:
  Onderzoeksvraag
  Mate van subjectiviteit
  Gewenste gegevens
  Registratie
  Lichaamstaal
  Verwerking van gegevens
  Interpretatie en conclusie
 • Behoeftenhierachtie Maslow:
  Fysiologische behoeften
  Behoeften aan veiligheid en zekerheid
  Sociale behoeften
  Behoeften aan erkenning en respect
  Behoefte aan zelfontplooiing
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Break-evenananalyse:
Verkoopprijs x break-evenafzet = vaste kosten + variabele kosten x breakevenafzet
Kosten en kostprijs:
Winst = omzet - kosten
Vaste en variabele kosten:
Kosten = vaste kosten + variabele kosten x productie
WAT:
Product/ dienst
HOEVEEL:
Financiele balans
HOE:
Kernactiviteiten, materialen en partners
WIE:
Doelgroep
Divergentie:
Zoveel mogelijk ideeen
Pretotyping:
Trends:
Storyboard
Conceptueel relatieschema
Markt:
BMC
Look & Feel
Convergentie:
Ideeen moeten afvallen