Summary Literair mechaniek

-
ISBN-10 9046903516 ISBN-13 9789046903513
372 Flashcards & Notes
31 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Literair mechaniek". The author(s) of the book is/are Erica van Boven. The ISBN of the book is 9789046903513 or 9046903516. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Literair mechaniek

 • 1 Lyrische taalsituatie

 • Lyrisch subject
  Ik persoon in monoloog
 • Momentaan
  In het nu, geen geschiedenis
 • Apostrofe
  Aanspreekvorm waar niet het publiek of de lezer wordt aangesproken, maar een persoon of instantie
 • Exclamatio
  Uitroep, vaak herkenbaar aan O, Oh of Ach
 • 1.3 Objectieve lyriek

 • objectieve lyriek
  Observerend en afstandelijker. Roept niet aan of uit, maar constateert.
 • Sententies
  Uitspraken die een algemene waarheid pretenderen te bevatten
 • 1.4 Poëzie

 • Poëzie
  Bevat geschiedenis
 • Proza
  Doorlopende tekst
 • Concept
  Begrip dat mensen met elkaar als instrument gebruiken om de werkelijkheid te ordenen
 • Literatuuropvatting
  Een verzameling ideeën en argumenten over de aard en functie van literatuur, technieken en effecten op de lezers.
 • 2.1 De dialogische taalsituatie

 • Dialogische taalsituatie
  Minimaal twee woordvoerders die ieder op hun beurt iets zeggen.
 • Ingebedde taalsituatie
  Woordvoerders die met elkaar in dialoog gaan. Dialoog wordt ingebed door vertellende instantie, die staat hoger dan de personages. Inbedding zit in 2 niveau's: de verteller die de tekst produceert en de door hem vertelde wereld.
 • 2.3 Verteller en verhaal

 • Narratologie
  Verhaal en verteltheorie
 • Verhaaltheorie
  Opbouw van verhalen (structuren)
 • Verteltheorie
  Hoe verhalen worden verteld en gepresenteerd
 • 3 De poëtische functie van taalgebruik

 • Semiotiek
  Discipline die de aarde en werking van tekens bestudeert
 • Referentiële functie
  Gesprekspartners leggen accent op de informatieve inhoud van de boodschap
 • Emotieve of expressieve functie
  De zender wil zich alleen maar uiten
 • Fatische functie
  De functie om het kanaal open te houden
 • Appellatieve of directieve functie
  Taaluiting doet appel op de ontvanger
 • Metalinguale functie
  De zender reflecteert in zijn of haar taaluiting op de code
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Metonymische metaforiek
Metaforen die op beeldniveau elementen verweven uit de verhaalde context
Dode metafoor
Metafoor waar we normaal gesproken niet beseffen dat het een metafoor is
Katachrese
Een metafoor die iets benoemd waar geen letterlijk woord bestaat
Synesthesie
Waar zintuiglijke gebieden door elkaar lopen
Mechanisering
Tegenovergestelde van animalisering
Personificatie
Iets levenloos krijgt persoonlijke eigenschappen of menselijke trekken
Animalisering
Iets wat levenloos is, levend maken
Concretisering
Een beeld kan iets wat abstract is concretiseren
Subtypen metafoor
1. Vergelijking, met verbindingswoord
asyndetische vergelijking = zonder verbindingswoord
2. Homerische vergelijking 
 = zeer uitgebreide vergelijking
3. Metafoor in engere zin = zijn geen vergelijking, staat de tenor niet in de tekst
Metafoor
Beeldspraak waar de ground die de vehicle en de tenor met elkaar vebrindt wordt bepaald door analogie. Tertium comparationis