Summary Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase

-
ISBN-10 9034560112 ISBN-13 9789034560117
767 Flashcards & Notes
168 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase ". The author(s) of the book is/are J A Dautzenberg. The ISBN of the book is 9789034560117 or 9034560112. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase

 • 1 De Middeleeuwen

 • Wanneer begon de Tachtigjarige Oorlog?
  In 1568
 • 1.1 Compositie

 • Begrip: Fabel
  Het verhaal in zijn logische en chronologische samenhang
 • Begrip: Sujet
  De manier waarop de fabel in de tekst weergegeven is
 • Door de fabel te reconstrueren zie je hoe in het sujet de volgorde verdanderd is.
 • Welke zeven elementen bevat elke roman of elk verhaal?
  • Er komen personages in voor
  • Die verrichten handelingen
  • Deze nemen een bepaalde tijdsduur in beslag
  • Ze spelen zich af in een ruimte
  • En een historische tijd
  • Worden de lezer meegedeeld vanuit een perspectief
 • 1.2 Handeling

 • Begrip: Handeling
  De gebeurtenissen in een verhaal samen
 • Synoniem van handeling
  Plot of intrige
 • Begrip: Thema
  Korte samenvatting van de handeling in één of enkele zinnen
 • Wanneer je de samenvatting (thema) korter maakt, heb je het onderwerp van de roman.
 • Uitgebreide romans hebben er vaak een subplot of nevenintrige bij. Deze worden nooit in het thema vermeld.

 • Begrip: Dubbelroman
  Roman met twee thema's
 • Begrip: Ingelast verhaal
  Wanneer er een verhaal in de roman wordt verteld
 • Begrip: Kader- of raamvertelling + voorbeeld
  Wanneer de roman alleen gebruikt wordt om verhalen bij elkaar te houden. Voorbeeld: Duizend-en-één-nacht. 
 • 1.2.3.1 Het slot

 • Open en gesloten einde
 • 1.3 Literatuur en taal

 • Begin literatuurgeschiedenis: 1100 
  Men begon naast Latijn ook teksten in volkstalen op te schrijven.
 • 12e en 13e eeuw:
  Literatuur is ridderlijk en theocentrisch.
  Genres:
  • Ridderroman
  • Heiligenleven
  Vanaf einde 13e eeuw: didactische literatuur: ook gericht op de burgerij (niet alleen adel).
 • Literatuur om te beluisteren:
  • Schrijvers/componisten: troubadours
  • Ten gehore gebracht door jongleurs of minstrelen

  • 1450: uitvinding boekdrukkunst door Johannes Gutenberg
  • Daarvoor handschriften (codices)
  • Geschreven op perkament, versierd met miniaturen


  • Na boekdrukkunst, boeken goedkoper, toegankelijker
  • proza komt op
  • 1450-1500: wiegendrukken (incunabelen), nabootsing handschriften
  • Na 1500: Papier ipv perkament, lijkt meer op huidige boek

  • Schrijvers beginnen namen te vermelden
  • Geen eenheidstaal, verschillende dialecten van Nederlands: Diets (Middelnederlands)
  • Oudste Nederlandse tekst: 1100
 • 1.4 De ridderroman

 • Ridderroman: 
  • ontstond einde 11e eeuw in Noord-Frankrijk.
  • Werden vertaald en andere werden bedacht
  • Roelantslied (1200) (La Chanson de Roland, 1100)
  • Karel ende Elegast (1200) (Origineel Vlaams of Brabants) 

 • Karelromans of Frankische romans:
  • Spelen zich af rond Karel de Grote
  • Ridders volgens ideaal kracht en moed
 • Hoofse romans:
  • Verfijndere, 'hoffelijke' ridders
 • Walewein en het schaakbord:
  • 1200: geschreven door Penning
  • 1215: voltooid door Pieter Vostaert
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.