Summary Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase

-
ISBN-10 9034560112 ISBN-13 9789034560117
774 Flashcards & Notes
171 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase ". The author(s) of the book is/are J A Dautzenberg. The ISBN of the book is 9789034560117 or 9034560112. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Literatuur : geschiedenis en theorie VWO 2e fase

 • 1 De Middeleeuwen

 • Wanneer begon de Tachtigjarige Oorlog?
  In 1568
 • 1.1 Compositie

 • Begrip: Fabel
  Het verhaal in zijn logische en chronologische samenhang
 • Begrip: Sujet
  De manier waarop de fabel in de tekst weergegeven is
 • Door de fabel te reconstrueren zie je hoe in het sujet de volgorde verdanderd is.
 • Welke zeven elementen bevat elke roman of elk verhaal?
  • Er komen personages in voor
  • Die verrichten handelingen
  • Deze nemen een bepaalde tijdsduur in beslag
  • Ze spelen zich af in een ruimte
  • En een historische tijd
  • Worden de lezer meegedeeld vanuit een perspectief
 • 1.2 Handeling

 • Begrip: Handeling
  De gebeurtenissen in een verhaal samen
 • Synoniem van handeling
  Plot of intrige
 • Begrip: Thema
  Korte samenvatting van de handeling in één of enkele zinnen
 • Wanneer je de samenvatting (thema) korter maakt, heb je het onderwerp van de roman.
 • Uitgebreide romans hebben er vaak een subplot of nevenintrige bij. Deze worden nooit in het thema vermeld.

 • Begrip: Dubbelroman
  Roman met twee thema's
 • Begrip: Ingelast verhaal
  Wanneer er een verhaal in de roman wordt verteld
 • Begrip: Kader- of raamvertelling + voorbeeld
  Wanneer de roman alleen gebruikt wordt om verhalen bij elkaar te houden. Voorbeeld: Duizend-en-één-nacht. 
 • 1.2.3.1 Het slot

 • Open en gesloten einde
 • 1.3 Literatuur en taal

 • Begin literatuurgeschiedenis: 1100 
  Men begon naast Latijn ook teksten in volkstalen op te schrijven.
 • 12e en 13e eeuw:
  Literatuur is ridderlijk en theocentrisch.
  Genres:
  • Ridderroman
  • Heiligenleven
  Vanaf einde 13e eeuw: didactische literatuur: ook gericht op de burgerij (niet alleen adel).
 • Literatuur om te beluisteren:
  • Schrijvers/componisten: troubadours
  • Ten gehore gebracht door jongleurs of minstrelen

  • 1450: uitvinding boekdrukkunst door Johannes Gutenberg
  • Daarvoor handschriften (codices)
  • Geschreven op perkament, versierd met miniaturen


  • Na boekdrukkunst, boeken goedkoper, toegankelijker
  • proza komt op
  • 1450-1500: wiegendrukken (incunabelen), nabootsing handschriften
  • Na 1500: Papier ipv perkament, lijkt meer op huidige boek

  • Schrijvers beginnen namen te vermelden
  • Geen eenheidstaal, verschillende dialecten van Nederlands: Diets (Middelnederlands)
  • Oudste Nederlandse tekst: 1100
 • 1.4 De ridderroman

 • Ridderroman: 
  • ontstond einde 11e eeuw in Noord-Frankrijk.
  • Werden vertaald en andere werden bedacht
  • Roelantslied (1200) (La Chanson de Roland, 1100)
  • Karel ende Elegast (1200) (Origineel Vlaams of Brabants) 

 • Karelromans of Frankische romans:
  • Spelen zich af rond Karel de Grote
  • Ridders volgens ideaal kracht en moed
 • Hoofse romans:
  • Verfijndere, 'hoffelijke' ridders
 • Walewein en het schaakbord:
  • 1200: geschreven door Penning
  • 1215: voltooid door Pieter Vostaert
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Belangrijke gebeurtenissen
- koude oorlog
- oprichting NAVO
-oprichting Warschaupact
Antikunst
 • Dadaïsten zagen zichzelf niet als kunstenaars maar als kuntmakers.
 • 'het begin van dada was niet het begin van een kunstrichting maar van walging.'
 • anti-kunst: 'kunstwerken' die aleen maar zijn gemaakt om te laten zien dat kunst maken ook al niets voorsteld.
 • voorloper: Marcel Duchamp, zelf een bekend futuristische schilder. Voorwerpen tentoon laten stellen zoals een fietswiel, urinoir. Dit waren ready-mades: gewone fabrieksmatig vervaardigde voorwerpen waarvan gedaan werd alsof het kuntwerken waren.
 • simultaangedichten: verschillende mensen lazen tegelijk elk een ander gedicht voor, terwijl de overige lawaai stonden te maken.
Wat zijn troubadours?
schrijvers en componisten
Wat houdt het feodale stelsel in en wanneer werd het gebruikt?
Het werd gebruikt rond de achtste eeuw, en dit hield in dat een leenheer (koning) zijn land verdeelde en hij gaf deze stukken aan de leenmannen (adel). De leenmannen mochten de opbrengsten van het land houden, als de leenmannen mee vochten als er oorlog was en dus het land beschermden.
4 belangrijke personen
 • Francois haverschmidt (1835-1894) als piet Paaltjens 
 • multatuli (1820-1887) soort bohemien schreef: Max Havelaar: satirisch en autobiografische roman.
 • Nicolaas Beets (1814-1903) camera obscura: satirische verhalen
 • Vlaming guido Gezelle (1830-1899) gedichten romantiek en realisme
uit de gothic novel (18e eeuw) ontstond in de 19e eeuw 4 subgenres:
 • historische roman (Scott)
 • griezelroman (Shelley, Poe)
 • detectiveroman (Poe)
 • science fiction (Shelley,verne) vaak imaginair reisverhaal
3 belangrijke romans

 • historische roman
 • toekomst roman
 • griezel roman
betekenis weltschmerz en Sehnsucht
'diepe bedroefheid'
waar staat de natuur symbool voor?
voor het oorspronkelijke, nog niet bedorve.
wat is het hoofdkenmerk van de romantiek?
individualisme: de opvatting dat kunst origineel moet zijn en de persoonlijke gevoelens en opvattingen van de auteur moet weergeven.