Summary Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier

-
ISBN-10 9034500322 ISBN-13 9789034500328
253 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier". The author(s) of the book is/are J A Dautzenberg. The ISBN of the book is 9789034500328 or 9034500322. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Literatuur / tweede fase vo / druk 3 geschiedenis en leesdossier

 • 9.1 60-historische achtergrond 1875-1914

 • Wat gebeurde er in het Fin de siècle?
  - Fin de siècle = Eind van de eeue
  - Overgang van oud naar nieuw
  - Overgang van landbouw naar industrie
  - Onstaan van de drie politieke stromingen: Liberalisme, socialisme en confessionalisme
  - Techniek krijgt invloed op het dagelijks leven
  - Uitvindingen als gloeilampen en vliegtuigen worden gedaan
  - Kapitalisme bloeit
  - Lot van de arbeiders verbeterd
  - Eerste sociale wetgeving (Kinderwetje van Van Houten)
  - Opkomst socialisme, later communisme
  - Veel stakingen, wat leidde tot een verbod op stakingen voor overheidspersoneel
  - Oprichting vakbonden, voor elke zuil één
 • Wat is het Fin de Siècle?
  De afsluiting van een periode maar tegelijkertijd ook het begin van een nieuwe periode
 • Welke kunststromingen vallen binnen het Fin de siècle?
  - Impressionisme
  - Naturalsime
  - Symbolisme
  - Neoromantiek
 • Wat zijn de vier belangrijkste kunststromingen in het Fin de siècle?
  • Impressionisme
  • Naturalisme
  • Symbolisme
  • Neoromantiek
 • 9.2 61-Het Fin de siècle

 • Wat waren de gevolgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de 19e eeuw?
  Het socialisme, de evolutieleer en de theorieën van Freud waren een gevaar voor de macht van de heersende klasse want ze tastten het wereldbeeld aan:
  • Het socialisme bedreigde de rust van de burgers
  • De evolutieleer was in strijd met de bijbel
  • De Freudiaanse psychologie liet zien dat er in een mens allerlei dingen verscholen liggen die men liever ontkent

  Dit bracht veel verwarring en onzekerheid, maar in de natuurwetenschappen was men erg zelfvoldaan.
 • Wat is het 'Fin de siècle'-gevoel?
  Men stond aan het eind van een grote cultuurperiode en op de drempel van een nieuwe en onbekende eeuw die met angst, maar ook met verwachting werd tegemoetgezien
 • Waar leidde het 'Fin de siècle'-gevoel toe?
  De houding van de mensen leidde tot een vlucht (escapisme) uit de realiteit in een wereld van kunst(matigheid), overbeschaving, luxe en genotzoekerij. (la belle époque)
 • Hoe kwam het escapisme tot uiting in de kunsten?
  • Als het estheticisme: kunst dient uitsluiten iets moois te zijn en mag geen andere functie dan kunst hebben
  • L'art pour l'art, kunst omwille van de kunst
  • Kunst heeft geen maatschappelijke functie of verantwoordelijkheid: het gaat niet om de inhoud maar om de vorm
 • 9.3 62-Het impressionisme

 • Waaruit ontstond het impressionisme?
  In de 19e eeuw was de kunststroom het realisme. Er werd uitgegaan van een objectieve waarneming maar de psychologie bewees dat de hersenen een waarneming beïnvloeden dus iedereen ziet iets op zijn eigen manier. Hieruit ontstond het impressionisme.
 • Wat is het impressionisme?
  De kunstenaar probeert de zintuigelijke indrukken van kleur, licht en vorm weer te geven: niet de werkelijkheid maar de werkelijkheid die de kunstenaar ervaart.
 • Wat was het hoofddoel van schilders van het impressionisme?
  Het vastleggen van de wisselende effecten van licht en kleur -> andere schildertechnieken.
  De contouren zijn vaag en kleurvlakken bestaan uit kleine penseelstreken van de kleur.
 • Wat is het verband tussen het estheticisme en het impressionisme?
  Onderwerp, ideeën en sociale relevantie zijn niet van belang, het gaat om de sfeer die wordt uitgebeeld.
 • Wat wilden schrijvers in de literatuur met het impressionisme en hoe werd dat gedaan?
  Het zo nauwkeurig mogelijk uitbeelden van nuances, indrukken en gevoelens door stijlmiddelen.
 • Welke stijlmiddelen gebruikten schrijvers bij het impressionisme?
  • Bepalingen, vooral bijvoeglijke naamwoorden
  • Neologismen en archaïsmen voor als bestaande woorden niet te goede nuances aangaven
  • Beeldspraak
  • Synesthesie 
  • Veel alliteraties en enjambementen
 • Waarom de literatuur vooral poëzie en hoe wordt impressionistische proza gezien?
  Veel bijvoegelijk naamwoord gebruik is vermoeiend in lange proza teksten. Proza werd gezien als woordkunst of lyrisch proza -> positief. Terwijl het nu juist negatief zou zijn -> literair doen, mooischrijverij of schrijvertje spelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Volkssprookje
Sprookjes die al heel erg lang werden verteld
Wat is het neoclassicisme
Terruggreep op het classicisme van de renaissance, grieks romeinse kust
Wat is individualisme
De individu staat boven alles
Wat is dramatiek
Alle toneelstukken
Wat is epiek
Sprookjes, oude doorvertelde verhalen
Wat is lyriek
Gevoel in een tekst
Wat is liberalisme
Streven naar vrijheid, dit was de heersende ideologie in de verlichting
Wat is bohémiens
Kunstzinnige mensen die buiten de maatschappij vallen
Wat is een robinsonade
Een verhaal waarin mensen door omstandigheden van de wereld afgezonderd raken en zich alleen moeten redden
Wat is een utopische roman
Een verhaal over het leven in de perfecte wereld