Summary Logica, verzamelingen en relaties

-
ISBN-10 9492231557 ISBN-13 9789492231550
221 Flashcards & Notes
9 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Logica, verzamelingen en relaties". The author(s) of the book is/are J S Lodder. The ISBN of the book is 9789492231550 or 9492231557. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Logica, verzamelingen en relaties

 • 0 Introductie tot de cursus

 • Waarom is het vak logica, verzamelingen&relaties belangrijk voor bedrijfskundige informatica?
  Logica en verzamelingen vormen de basis van de wiskunde. Gelijksoortige dingen worden ondergebracht in verzamelingen ofwel wiskundige objecten. Logica is een wiskunde taal waarmee kan worden geredeneerd over verzamelingen ofwel wiskundige objecten.
 • Wat kun je met logica?
  Logica beschrijft hoe we kunnen redeneren over verzamelingen ofwel wiskundige objecten.
 • Wat zijn verzamelingen?
  Gelijksoortige dingen worden samengenomen in een verzameling. Definities van wiskundige objecten.
 • Wanneer wordt logica gebruikt in de informatica?
  • Hardware engineering ( CPU/CVE )
  • Software engineering
 • Wanneer worden verzamelingen en relaties gebruikt in de Informatica?
  • Structuur van relationele databases
 • Wat is de essentie van toegepaste wiskunde?
  • Een complex bedrijfsprobleem doet zich voor
  • De bedrijfswerkelijkheid wordt gemodelleerd door:
  • Verzamelingen te definieren (definities)
  • Eigenschappen/Predikaten toekennen aan verzamelingen en.of objecten
  • Verzamelingen structureren met Relaties Equivalentierelatie, Partiele ordening (reflexief transitief?), Functies.
  • Het wiskundig model/bedrijfswerkelijkheid analyseren
  • Efficiency problemen oplossen
 • 1.1 Wat is propositielogica

 • Wat is propositielogica?
  De propositielogica is een waarheidsfunctionele (wiskundige) taal waarmee kan worden geredeneerd over uitspraken in natuurlijke taal.
 • Wanneer pas je de propositielogica toe?
  Software engineering:
  • Database bijwerken (CNV normaalvorm)
  • Conditionele statements vereenvoudigen (als.... dan....)
  • Kennissystemen in prolog programmeren (CNV) 
 • Wat is een propositie?
  Een uitspraak die waar of onwaar kan zijn.
 • Wat is een waarheidswaarde?
  Waar en onwaar zijn waarheidswaarden.
 • Waarom is de propositielogica waarheidsfunctioneel?
  De waarheid van een uitspraak berust op de waarheid van de delen.
 • Welke verschillende typen uitspraken kent de propositielogica?
  Conjunctie, disjunctie, implicatie, equivalentie, negatie.
 • Wat is een connectief en welke verschillende connectieven zijn er?
  Een connectief is een logisch voegwoord. Dit kan zijn een:
  • Conjunctieteken (verbindt conjuncten)
  • Disjunctieteken (verbindt disjuncten)
  • Equivalentieteken (verbindt equivalenten)
  • Implicatieteken
  • Negatieteken 
 • Wat is de definitie van een logische formule?
  1. propositieletter (p,q,r, ....) is een formule
  2. connectief + propositieletter(s) is een formule
  3. Dat is alles
 • Wat is een deelformule?
  Een deelformule kan ontleed worden uit een hoofdformule.
 • Wat is het bereik van een connectief?
  De operanden of input. Dit mogen deelformules zijn.
 • Hoe stel je een waarheidstabel op?
  1. Apart combinaties waarheidswaarden propositieletters
  2. Corresponderende waarheidswaarden in formule
  3. Van binnen naar buiten waarheidswaarden uitrekenen
 • Wat is de kracht van de propositielogica?
  Sterkere connectieven kunnen worden geintroduceerd met corresponderende waarheidstabellen. Bijvoorbeeld:
  • NAND
  • XOR
  • NOR
 • 2 Wetten van de propositielogica

 • Waarvoor wordt de propositielogica gebruikt in de informatica?
  • Conditionele uitdrukkingen (software engineering)
  • Kennissystemen programmeren in prolog (software engineering)
  • Database bijwerken in CNV (software engineering)
 • Waarom zijn de wetten van de propositielogica relevant?
  De wetten van de propositielogica fungeren als wiskundig instrument waarmee logische formules efficient kunnen worden versimpeld of omgezet in een andere vorm. Het voorkomt dat er wordt gerekend met grote waarheidstabellen.
 • Welke soorten wetten kent de propositielogica?
  • Tautologie
  • Contradictie
  • Logische equivalentie
  • Logisch gevolg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Meerdere varianten?
Ja, maar de essentie blijft hetzelfde
Hoe geef je een volledige inductie?
 1. Basisstap  P(0) waar?
 2. Inductiehypothese  Stel P(n) is waar
 3. Inductiestap       is P(n+1) een logisch gevolg?
 4. Definitie P(n+1) formuleren
 5. Definitie P(n) formuleren
 6. substitutie P(n) in P(n+1)
 7. Is P(n+1) algemeen geldig?
 8. Ja, de uitspraak is waar voor alle elementen in de Rij
Wat is volledig inleiden?
 • Je gaat na of de predikaat/uitspraak geldt voor alle elementen in de rij
Wanneer lever je een inductief bewijs?
 • Stel je wilt een uitspraak doen over een enzovoort rij V
 • Dus P(n) is waar voor alle n in N
 • Hoe bewijs je dat de uitspraak P waar is voor alle element in de rij?
Welke recurrente betrekkingen bestaan er?
 • Fibonacci 
 • Verschil
 • Product
 • Functie
Hoe bereken je de som van een productrij?
 • 1e term - laatste term*r
 • / 1-r
Hoe definieer je een productrij of rekenkundige rij?
 1. a*r^0 =.....
 2. an =a(n-1)*r^n
Wat is een productrij?
Een meetkundige rij.
Hoe bereken je de som van een verschilrij/ rekenkundige rij?
Meetkundige reeks
 • 1e term + laatste term
 • * aantal termen = n+1
 • / 2  
Hoe leid je de inductieve definitie van een verschilrij in?
 1. a0 =...
 2. an = an-1 +v