Summary Logiesaccommodatie

-
126 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Logiesaccommodatie

 • 1.1 Inleiding hotelindustrie

 • Wat betekent het woord hotel?
  Hotel=hostis latijn vreemdeling
  Vreemdeling in het Engels
  goede betekenis= hopitality
  hostility= vijandigheid 
 • 2 DE KARAVANSRAIL

 • Wat is een caravanrail,ontstaan, type gebouw, voor wie, wat nodig voor een dagreis, waar opgericht, voorloper karavansrail wat + vb?
  Ontstaan enkele eeuwen voor Christus.
  Religieuze officiële oorsprong
  Vierkante gebouw rond een binnenplaats
  de reizigers hadden ongemeubelde vertrekken
  Handelslieden en pelgrims reizen samen
  Per dagreis: eten, drinken en verpleging nodig
  Opgericht langs handelswegen: Oost-Europa en Azie
  Karavansrail zijn huidige motels vb Zein O din Iran
 • 2.1.1 Romeinse en Middeleeuwse periode

 • Wat zou je kunnen vertellen over  herberg en staatsinrichting, welke periodes  komen hier voor  wat zijn per periode de kenmerken? Wees volledig?
  ROMEINSE PERIODE

  Goede wegen ( aanleg heirbanen = controle van het bestuur
  Ontstaan eerste herbergen


  MIDDELEEUWSE PERIODE

  Logiesvorm het hospitium logeren in kloosters vb De Soete Moeder 's Hertogenbosch
  Vorsten, graven , ridders reisden voor het regelen van hun geldzaken
  verplicht onderdak te geven

  20STE EEUW

  Resten van staatsbelang  en hotellerie
  Duitse keizer Wilhem verbleef in het hotel Adlon te Berlijn
  Niet alleen voor festiviteiten maar ook logies voor zijn buitenlandse gasten onderdak te verlenen
 • 3 GASTVRIJHEID ALS GODSDIENSTPLICHT

 • Bespreek de gastvrijheid en godsdienstplicht over de 5 verschillende periodes?
  Gast en gastheer sterk vermengde religieuze begrippen!!

  GRIEKEN

  Bedevaartsoorden Epidaurus Verering van Apollo en  Esklapton
  Grote gasthuizen voor zoekende pelgrims

  CHRISTENDOM

  400 na Christus  rond kerken en kloosters  waren  hospitiola 
  Voor reizigers, zieken en armen
  Kruistochten en bedevaarten naar heilige plaatsen = commercieël circuit

  ZWITSERS

  Professionele heerschappij in onherbergzame  gebieden

  12DE EEUW

  Aanmoediging pelgrimage naar vb Santiago de Compostela Spanje  en ontstaan eerste en oudste reisgids ter wereld Liber Sancti  jacobi

  13DE EEUW 

  Cour St George= St Jorishof te Gent eerste commercieël  hotel op het Europese vastenland
 • 4 WEDERKERIGE GASTVRIJHEID

 • Wat kan je vertellen over de wederkerige gastvrijheid typisch aan de 16de eeuw?
  TOT 16 DE EEUW
  Vraag naar aanbod van onderkomen afhankelijk van de godsdienstige en staatkundige tradities
  In grote steden ontstaan concentratiepunten gegroepeerd naar ambachten: gildenhuizen
  Deze groeperingen hebben eigen lokalen en  doen de opvang en opleiding van de  jonge ambachtslui
  Gildenhuizen zijn een soort nieuwe herberg 


  VANAF DE 16 DE EEUW

  Grote diversiteit in het hotellandschap
  Frankrijk en Engeland nieuwe reglementering
  Hotelhouder registreert de klanten
  Eerste reisgidsen met aanbevelingen voor reizigers dateren van deze periode
 • 5.1 17de-18de eeuw

 • Bespreek  zo volledig mogelijk de geschiedenis van het hotelwezen in de periode 17de en 18de eeuw?
  17DE EEUW
  Economische opbloei= opbloei van reizen.

  Grote ontdekkingsreizen  wegen werden aangelegd en doorbraak van het hotelwezen voor een select publiek.
  18de eeuw eerste hotels in London naast basisfunctie ook bijeenkomsten van gezelschappen  clubs in Engeland
  Specifiek van Engeland overgang van simpele herberg naar hotel door toevoeging van publieke functies. 

  18DE EEUW
  Europa reislustig begrip hotel= gemeengoed
  Twee ontwikkelingen bij hotels : 
  Publieke functies: balzalen, koffiekamers, theaters
  vrijetijdshotels: 
  Franse en Italiaanse Riviera kuuroorden
  Het Waalse stadje SPA belangrijk kuuroord met 420 hotels
 • 5.1.1 19de eeuw

 • Tijdens de 19de eeuw speelde Amerika een leidende rol. Welke uitvindingen   waren specifiek voor  deze periode, wat zijn typische kenmerken uit deze periode?
  Hotels worden  commerciële gebouwen
  Ontwikkeling nieuw hoteltype
  architect Isaac Rogers  van het Tremont hotel te Boston
  Tremont house 1829 eerste hotel met warm stromend water 
  -Ingang met ronde lobby
  -170 kamers, 8 badkamers, toiletten
  Gasverlichting in alle publieke ruimtes ( nieuwste snufje) 
  Hotel Astor house in New York zelfde architect eigenaar John Jacob
  ASTOR
   Exclusiever en ruimer
  alle 6 verdiepingen hadden gasverlichting en sanitair  en het nodige water werd omhoog gepompt met een stoompomp

  Hotels blijven relatief klein
  Familiaal karakter
  met suites van kamers later de zgn aparthotels
  singlerooms
  Amerikaanse gewoonte families wonen in het hotel nu service hotels
 • Wat is bepalend in de 19de eeuw voor het hotelwezen?
  De trein is bepalend
  Eerste stadshotels
  Opkomende industrialisering grotere hotels VSA > 1000 kamers
  Groter comfort kamer met eigen badkamer, verwarmingssystemen
  Edison ontwikkelt de gloeilamp 1879-1882
  Hotels met elektrisch licht vanaf 1882
  Gebruik van liften
  Toonaangevend hotel  Langham te Londen  was eerste hotel met hydraulische liften, airconditioning
  Hotel Langham werd gerenoveerd eind 20ste eeuw en is nu het vlaggenschip van de Hilton groep 
  Deze ontwikkelingen kunnen nog verder worden aangevuld met tal van nevenverschijnselen zoals :
  De ontwikkeling van het reiswezen Pullmann, Wagon de lits, Lissone...
  De ontwikkeling van bepaalde streken en plaatsen door projectontwikkelaars met als kernfunctie  luxehotels
   vb: Palm beach Florida
  Groeiende interesse van het publiek voor natuur  en buitensporten
 • Welke  uitvindingen kan je linken aan de 19de eeuw ?
  Electrisch licht vanaf 1882
  Uitvinding door Edison 1879-1882 de gloeilamp
  Gebruik van liften
  Gebruik van airconditioning en hydraulische liften 
 • Welke gerenommeerde hotels uit die periode ken je geef een korte toelichting?
  Negresco Nice in 1913 geopend in aanwezigheid van 7 koningen
  Waldorf Astoria New York
  Beau Rivage: Lausanne 
  Plaza Athenée en Crillion  Parijs
  Savoy Londen
  Plaza en Metropole Brussel
 • Waaraan doet de strip van Las Vegas je denken?
  Nergens ter wereld zijn er zoveel grote hotels als op de strip van Las  Vegas.
  Enkele namen: Circus Circus, Caesar's Palace , the Cosmopolitan

  In totaal zijn er in Las Vegas 150000 kamers in hotels.
 • Waardoor werd het Grand café en grand hotel beïnvloedt welke hotels met Grand café bestaan nog?
  Industriele Revolutie basis van toerisme
  Ontwikkeling van de spoorwegen
  Station belangrijkste rol als locatie

  Ontwikkeling Grand Café en Grand hotel =
  De ontmoetingsplaats van notabelen, kooplieden, notarissen...
  Veel aandacht voor volume en inrichting
  Alleen het Metropole hotel  heeft  nog een Grand café
  De evolutie van beide werd beïnvloedt door aanleg spoorwegen in de 19de eeuw die zorgde voor de mobiliteit van de hogere klasse
  Vele Grand café's verdwenen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.