Summary Logistiek in de praktijk

-
ISBN-10 9078438061 ISBN-13 9789078438069
113 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Logistiek in de praktijk". The author(s) of the book is/are Reinder Pieters. The ISBN of the book is 9789078438069 or 9078438061. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Logistiek in de praktijk

 • 1 Dienstverlening / Facility Management

 • Wat is een dienst?

  Dienst is ontastbaar en relatief snel vergankelijke activiteiten
  waarbij tijdens interactieve consumptie, niet materieel, heeft met gevoel te maken
 • Kenmerken dienst
  Ontastbaar
  vergankelijk
  heterogeniteit
  interactieve consumptie

 • Interactieve consumptie
  ==> Prosumer
  Hoe meer een klant interactief met product bemoeit des te meer hij met de productie boeit hoe hij producent wordt bv  bij de kapper vertellen hoe je je kapsel wilt hebben.  prosumer

 • Primaire processen en ondersteunende processen
  Zie onderstaande plaatje

 • kernproces en ondersteuning
  Kernproces: dat waar een organisatie zelf haar bestaansrecht aan ontleent.

  Ondersteunende processen: richt zich op ondersteunen van organisaties, zodat de organisatie zich optimaal kan richten op haar Kernproces
   
 • Geef vb van Kernprocessen
  Zie plaatje • Logistiek en Facility management
  Zie plaatje

 • Definitie van Logistiek
  • Het proces van plannen, besturen en beheersen
  • van goederenstroom en opslag vaan grondstoffen/ producten
  • zodat deze efficiënt en effectief verloopt
  • inclusief de bijhorende stromen van informatie. • Definitie van Facility Management
  Alle handelingen om Werken, Wonen en Verblijven mogelijk te maken en optimaal te ondersteunen.

 • begrippen kader Facility management
  Zie plaatje Werken, Wonen en Verblijven.

 • De 3P's van Facility Mangement
  1. Personen die werken, wonen en verblijven
  2. Plaats waar gewoond, gewerkt en verbleven
  3. Proces dat nodig is om te kunnen werken wonen en verblijven.
 • Model van Regterschot.
  Huisvesting     Service      Middelen • 1.1 Kritiek successfactoren

 • Kwaliteit

  Technische kwaliteit;

  Consumenten kwaliteit ==>  Er zijn producten zoals bijvoorbeeld een spijkerbroek waarbij de waarde door andere aspecten (bijv. status, uitstraling, etc.) wordt bepaald dan de technische kwaliteit.

 • Wat Kritieke succesfactoren ?
  Dit zijn de onderdelen van een dienst of product waar de klant de dienstverlener op afrekent.

 • Mogelijke succesfactoren
  Zie plaatje


 • Performance importance

  Zie plaatje  Hoog
  1. Handhaaf je sterktes
  2. Verminder je zwaktes
  Laag
  1. Onderzoek of besparing mogelijk is
  2. Hooguit eenvoudige verbeteringen.

  kijk waar je slecht op scoort (als heel veel mensen de bedden slecht vinden, zorg dan dat die vervangen worden à essentieel voor je hotel)

  als je slecht scoort op dingen die minder belangrijk zijn (maar mensen wel stoort) à zorg dat je eenvoudige verbeteringen aanbrengt (snij bijv. de broodjes pas als mensen binnen komen en niet vooraf).

  dingen die je goed doet, moet je zo laten à onderzoek mogelijke besparingen (kijk of je in je dienstverlening veel meer aanbiedt dan dat gevraagd wordt; bijv een gratis borreltje bij de koffie na het eten.

  handhaaf de dingen waarin je goed bent (als dat biefstukken zijn, laat die dan ook vooral op de kaart staan).

 • Kwaliteitsmeting
  Zie plaatje


 • Kwaliteit van diensten
  Wat Kwaliteit  = Pakket van tastbare en ontastbare elementen

  +

  Hoe kwaliteit  =          Proceselementen
  Wie  kwaliteit  =

  HOE en WAT:

  Een dienstverlener wordt afgerekend op beide.

  Denk aan betrouwbaarheid, toegankelijkheid, prosumerschap en participatie consument (gering, weinig)  participatie personeel (gering, veel), aantal verschillende afdelingen verantwoordelijk voor resultaat (evt. linkje naar ORG), etc.


 • Tolerantieniveaus
  Bij processen rekening houden met tolerantieniveau/marges klant.


  voorbeelden :
  1. telefoon max. 3 keer overgaan voor wordt opgenomen
  2. tussen de 10 en 20 min. wachttijd tussen de menugangen
  3. max. 4 wachtende voor je bij receptie
  4. Max. 2 keer worden doorgestuurd naar een andere medewerker
  5. Het aantal keer dat een processtap mislukt en dus  moet worden overgedaan
  6. ect... • Waarom processen sturen?
  • Maakt standaardisatie dienst mogelijk, dienst wordt efficiënter.
  • Verbetering effectiviteit.
  • Knelpunten worden inzichtelijk
  • Verantwoordelijkheden kunnen worden aangegeven
  • Het proces kan beter worden geëvalueerd.


 • Meten is weten
  • Logistieke keten omvat veel schakels
  • Om kwaliteit te waarborgen --> controle / checks
  • MAAR wat meet je en wat is de norm


 • Logistieke KPI's
  Zie plaatje

  CLIP en RLIP
 • LET OP!
  Plaatje

 • Marketing en Logistiek
  Wie bepaald uiteindelijk het succes van de onderneming?

  MARKETING EN LOGISTIEK   ====> MARKETINGMIX
 • noem de 4 P's van de Marketingmix
  1. Prijs
  2. Product
  3. Plaats
  4. Promotie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

JIT  Filosofie
 • Hoge kwaliteit
 • Goede samenwerking met leveranciers
 • Betrokkenheid werknemers en partners
 • Kleine series
 • Aansturing


JIT  = Just In Time
 • Filosofie
 • Draait om geen of minimale voorraden
 • Voorraden helpen je wel over problemen heen maar ... verbergen het probleem enkel
 • Engels : zero Inventory
MRP 2  Manufacturing Resource Planning
 • Inzet van mensen en middelen
Voorbeeld MRP1    Bic balpen
Zie plaatje

MRP 1  Material    Requirement  Planning              Materiaal  behoefte          plan
 1. Materiaal behoefte paln
 2. Structuur product via BOM  (Bill Of Material)  = stuklijst
 3. Tijdgefaseerd


Push & Pull
Push is planning gestuurd
Pull is order gestuurd


EOQ bereken je met de formule van Camp
Formule van Camp
EOQ = de wortel van ( 2x jaarvraag D x bestelkosten per keer Cb /
                                        voorraadkosten per stuk Cv)    EOQ  = Economic Order Quantity
Grafiek EOQ

Integraal planning goederenstroom
Zie plaatje

Voorbeeld Dupont schema waarbij de logistieke kosten met 10% worden verlaagd.
Zie plaatje