Summary Logistiek Teamleider

-
364 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Logistiek Teamleider

 • 1.1 Logistiek in het algemeen

 • Wat is logistiek?
  Het administreren en regelen van producten.
 • Welke rol speelt een magazijn bij logistiek?
  Kenmerk van ieder magazijn is dat er opslag plaats vind.
 • Welke magazijnen kennen we?
  grondstoffen, halffabricaten en gereed product
 • verklaar het begrip ketenlogistiek
  Ketenlogistiek is de intergrale logistiek van het bedrijfsleven, die betrokken is bij de productie en distributie van een gereed eindproduct, bestemd voor de consument.
 • 1.2 Soorten magazijnen en hun doel

 • Hoeveel klanten heeft een productiemagazijn binnen een bedrijf?
  1
 • in een drukkerij liggen pallets meet diverse soorten blanco papier opgeslagen. Wat voor een soort magazijn is dit?
  Een grondstoffen magazijn
 • Wat is het gevolg van misgrijpen in het magazijn met papier?
  de drukkerij kan het drukwerk niet tijdig leveren aan de klant
 • De productie van een fabriek wordt veertien dagen per jaar gestopt voor vakantie. In welk(e) magazijn(en) wordt in die periode gewoon doorgewerkt?
  In het gereed product magazijn
 • Welk magazijn eist de meeste flexibiliteit van de medewerkers/sters?
  het gereed product magazijn
 • Wat is de belangrijkste klant van een technisch magazijn?
  De onderhoudsmonteurs
 • Wanneer heeft een bedrijf een technisch magazijn?
  Wanneer men werkt met machines, die absoluut niet mogen stil vallen
 • Welke artikelen liggen opgeslagen in het technische magazijn van een havenbedijf?
  Onderdelen van de kranen en de zware vorkheftrucks, die ingezet worden bij het laden en lossen van de zeeschepen.
 • De inrichting van een magazijn wordt bepaald vanuit.........
  Een programma van eisen
 • Welke soorten magazijnen zijn er?
  Grondstoffenmagazijn, magazijn gereed product, technisch magazijn, magazijn interne dienst, Open en gesloten magazijnen, directe en indirecte uitgifte.
 • Wat is grondstoffen magazijn?
  opslag voor grondstoffen die men nodig heeft voor productie.
  bv Papier voor een drukkerij.
 • Wat is het gereed product magazijn?
  Opslag voor gereed product voor vervoer naar de consument
 • Wat is een technische magazijn?
  Opslag voor onderdelen voor de machines die men in het bedrijf gebruikt. Grootste klant is de onderhoudsmonteur.
 • Wat is heet magazijn interne dienst?
  Dit is afhankelijk van de aard van het bedrijf. Je kan denken aan pennen, stiften en papier tbv administratie. Of groter voor het opslaan van monsters.
 • Wat zijn open en gesloten magazijnen?
  Een open magazijn is een magazijn waar iedereen in kan. BV ikea of een supermarkt. Een gesloten magazijn is een magazijn waar alleen magazijnpersoneel in mag.
 • Wat zijn magazijnen met directe en indirecte uitgiften?
  Directe uitgifte krijg je het product gelijk mee. bij een indirecte uitgifte zal het product eerst besteld moeten worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beheersing van de voorraad levert een aantal inzichten op. Noem er 4.
Hoogte van de voorraad per artikel
Bestelhoeveelheid
Bestelfrequentie
Vraag naar verschillende artikelen (vraagfrequentie)
Welke 2 kengetallen worden er gebruikt in een voorraadanalyse?
Waarde van de voorraad
Het aantal weken voorraad
Wat houdt een voorraadanalyse in?
Analyse om na te gaan of de voorraad nog steeds voldoet aan de primaire doelstelling, namelijk het voldoen aan een behoefte.
Indien een bedrijf in staat tot een goede vooraadbeheersing leidt dit tot een aantal voordelen. Noem er 3.
Reductie in kosten (direct en indirect)
Verhoging van servicegraad
Verhoging van efficiency in het magazijn 
Voorraadkosten zijn te verdelen in de 3 R's. Welke zijn dat?
Rente, Ruimte en Risico.
Noem 3 voorbeelden van voorraadkosten.
Investering in voorraad
Investering in gebouw en opslagmiddelen
Personeel
Wat is cycle count?
Methode waarbij min of meer doorlopende telling plaatsvindt per productgroep en verstoord minder de dagelijkse werkzaamheden.
Wat wordt er verstaan onder veiligheidsvoorraad m.b.t. Voorraadbeheer?
Extra voorraad om onzekerheden in de vraag (klanten) en de aanvoer (leveranciers) te ondervangen.
Wat betekent servicegraad?
Mate waarin een bedrijf direct aan de vraag kan voldoen.
Hoe bereken je de omloopsnelheid van een bepaalde voorraad?
Omzet per jaar van een bepaalde voorraad gedeeld door de gemiddelde voorraad.