Summary Longen, KNO en ogen

734 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Longen, KNO en ogen

 • 3 Woordenlijst

 • Wat is farynx?
  Keelholte.
 • Wat is larynx?
  Strottenhoofd.
 • Wat is trachea?
  Luchtpijp.
 • Wat is bronchus, mv bronchiën?
  Luchtwegvertakking(en)
 • Wat is bronchiolus, mv bronchioli?
  Vertakking(en) van de bronchus (bronchiën)
 • Wat is alveolus, mv alveoli?
  Longblaasje(s)
 • Wat is pleura?
  Vlies aan de binnenkant van de borstholte en de buitenkant van de longen.
 • Wat is pleuraholte?
  Ruimte tussen long- en borstvlies.
 • Wat is pleuravocht?
  Het vocht wat zich in de ruimte tussen long- en borstvlies (pleuraholte) bevindt.
 • Wat is plaveiselepitheel?
  Epitheel (dekweefsel) bestaande uit 1 of meer lagen platte, aaneengesloten cellen.
 • Wat is diffusie?
  Verplaatsing van stoffen van een hoge concentratie naar een lage concentratie opgeloste stoffen.
 • Wat is diafragma/middenrif?
  Scheidingswand tussen borst- en buikholte.
 • Wat is een zintuig?
  Orgaan dat door middel van zintuigcellen een bepaalde soort prikkel opvangt en deze door middel van een impuls naar de hersenen en het ruggemerg doorgeeft.
 • Wat is de hamer (malleus) in het oor?
  Klein botje wat het trommelvlies met het aambeeld verbindt.
  (één van de gehoorbeentjes)
 • Wat is de buis van Eustachius?
  De verbinding tussen de keelholte en het middenoor.
 • Wat is het labyrinth/doolhof?
  Het inwendige of binnenoor.
 • Wat is de vliezige slakkenhuisgang?
  Middengang van het slakkenhuis.
 • Wat is het basaalmembraan?
  Vlies aan de onderkant van de middengang van het slakkenhuis, waar de gehoorzintuigcellen op liggen.
 • Wat zijn evenwichtssteentjes?
  Kristalletjes op de zintuigcellen, die een bepaalde druk op de haartjes van de zintuigcellen geeft.
 • Wat is het harde oogvlies?
  Het oogwit.
 • Wat is de iris?
  Regenboogvlies.
 • Wat is de pupil?
  Opening in het midden van de iris.
 • Wat is de pupilreflex?
  Reflex, waarbij de pupil afhankelijk van de lichthoeveelheid vernauwd of verwijdt wordt.
 • Wat is het straalvormig lichaam?
  Verdikking voor de overgang van het vaatvlies naar de iris.
 • Wat zijn schemerzintuigen?
  Staafjes, aan de rand van het netvlies, die verschillen in lichtsterkte kunnen waarnemen (zwart/wit-schakeringen)
 • Wat zijn dagzintuigen?
  Kegeltjes, in het centrum van het netvlies, die kleuren kunnen waarnemen.
 • Wat is de gele vlek (macula)?
  De meest gevoelige plek van het netvlies, wat veel zintuigcellen bevat.
 • Wat is de blinde vlek?
  De plek waar de oogzenuw de oogbol verlaat, waar geen zintuigcellen zitten (ongevoelig voor lichtprikkels)
 • Wat is kamervocht?
  Heldere vloeistof in de voorste en achterste oogkamer.
 • Wat is accomoderen van het oog?
  Het aanpassen van de sterkte van de ooglens om op de gewenste afstand scherp te zien.
 • Wat is de accomodatiespier?
  Kringspier rondom de ooglens, die zorgt voor het boller of platter worden van de ooglens.
 • Wat is myopie?
  Bijziendheid.
  (het niet scherp kunnen zien op afstand, oogbol is te lang)
 • Wat is hypermetropie?
  Verziendheid.
  (het van dichtbij niet scherp kunnen zien, oogbol is te kort)
 • Wat is nabijheidspunt?
  Het dichtstbij het oog liggende punt dat we nog scherp kunnen zien.
 •  Wat is waarneming/perceptie?
  Het proces waarbij we ons bewust worden van signalen uit de omgeving (horen, zien ed)
 • Wat is observeren?
  Het waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet (goed kijken naar wat er gebeurt)
 • Wat is een figuur?
  Dat wat je ziet, hoort, ruikt en voelt.
 • Wat is bronchitis?
  Ontsteking van de wand van de bronchiën.
 • Wat is acute bronchitis?
  Acute ontsteking van de bronchiën na griep of verkoudheid.
 • Wat is pneumonie?
  Longontsteking.
 • Wat is bronchopneumonie?
  Longontsteking, die uitgaat van de bronchiën.
 • Wat is dyspnoe?
   Benauwdheid (het gevoel niet genoeg lucht binnen te krijgen)
 • Wat is sputum?
  Slijm (speeksel)
 • Wat is influenza?
  Gevaarlijke griep.
 • Wat is stafylokokkenpneumonie?
  Longontsteking, veroorzaakt door de stafylokokbacterie.
 •  Wat is tuberculose (tbc)?
  Bacteriële infectieziekte, die ontstekingen in het lichaam veroorzaakt.
 • Wat is open tbc?
  De patiënt met tbc kan anderen besmetten, door afwijkingen in de longen met een open verbinding naar de luchtwegen.
 • Wat is resistent?
  Immuun (niet vatbaar voor)
 • Wat is incubatietijd?
  De tijd tussen besmetting en het uitbreken van de ziekte.
 • Wat is de mantouxprik?
  Prik om een eventuele besmetting met tbc aan te tonen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat heeft nadelige gevolgen voor de bloedvaten in het netvlies, bij hypertensieve en atherosclerotische retinopathie?
Langdurige ernstige hypertensie.
Op welke manier wordt de diagnose ziekte van Ménière gesteld?
Gehooronderzoek, op grond van de ziekteverschijnselen van draaiduizeligheid, gehoorverlies en oorsuizen.
Welk onderdeel van het oog zorgt voor de nauwkeurige breking van de lichtstralen, waardoor er een scherp beeld op het netvlies gevormd wordt, zodat we goed kunnen zien?
De soepele, elastische lens.
Wat gebeurt er met de snelheid van de lucht in het lichaam als er een piepend geluid ontstaat bij uitademing, wat te meten is met een piekstroommeter?
Dan is de maximale snelheid waarmee lucht wordt uitgeademd verlaagd.
Bij welke 2 acties spelen de 2 bekerkraakbeentjes aan het strottenhoofd een belangrijke rol?
* bij het aanspannen van de stembanden
* het vergroten of verkleinen van de stemspleet
Wat is de functie van het kamervocht, wat een heldere vloeistof is, die zich in de voorste en in de achterste oogkamer bevindt?
Voeding van de lens en het regenboogvlies.
Wat is belangrijk om te weten van de symptomen bij astma?
Weten welke soorten prikkels de klachten uitlokken of verergeren.
Wat kunnen 3 behandelingen zijn van een loopoor (otorroe)?
* behandeling met corticosteroïden
* reiniging van de uitwendige gehoorgang
* zure oordruppels
Van welke auto-immuunziekte kan uveitis een onderdeel zijn?
Reumatoïdeartritis
(reumatoïdeartritis = auto-immuunziekte, die gepaard gaat met gewrichtsontstekingen)
Van welke 2 aandoeningen kan uveitis een onderdeel zijn?
* allerlei infectieziekten 
* auto-immuunziekten, zoals reumatoïdeartritis