Summary luister je wel naar mij

-
264 Flashcards & Notes
65 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "luister je wel naar mij". The author(s) of the book is/are martine delfos. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - luister je wel naar mij

 • 1 Inleiding Luister je wel naar mij?

 • "Wie vraagt zich af: Luister je wel naar mij?
  zowel volwassenen als kinderen
 • Bestaat er veel literatuur over gespreksvoering met kinderen?
  nee
 • 1.1 De dominaitie van taal

 • Hoe worden baby's geboren mbt taal?
  Niet met taal maar met de mogelijkheid tot taal (Chomsky, Senghas, Kegl en Coppola
 • Baby's reageren zelfs al op klanken?
  Ze horen dat bepaalde klanken tot hetzelfde klanksysteem horen.
 • Wat is het verschil in taalontwikkeling tussen jongens en meisjes?
  De ontwikkeling voor jongens verloopt trager( Delfos, Rutter en Rutter)
 • Hoe zijn kinderen ingesteld op hun omgeving?
  bijzonder sensitief en begrijpen situaties van daaruit lang voordat er woorden bij hun horen (Donaldson)
 • Kinderen maken fouten in taal?
  in alle talen maken de kinderen zelf fouten die ze zelf produceren en hen niet geleerd zijn.
 • waaruit komen deze fouten voort?
  uit hun abstractievermogen vanuit een grammaticaal inzicht
 • Kan een volwassene een nieuwe taal vloeiend leren spreken?
  dat komt niet vaak voor
 • Wat is de sensitieve periode voor taal volgens Montessori?
  een periode in de ontwikkeling van het kind die volledig gericht is op taal en het leren beheersen van taal. vanaf de geboorte tot ongeveer 7 jaar
 • Daarop volgend is er een sensitieve periode voor de verfijning van taal?
  voor grammaticaal opzicht, leren lezen en schrijven, van 7 tot 10 jaar
 • Wat toont Kegl aan voor dove kinderen?
  als die al jong met elkaar opgroeien ontwikkelen ze gezamenlijk een volwaardige grammaticale gebarentaal
 • Kan dat ook nog voor oudere doven kinderen?
  vanaf de adolecentie leeftijd ontwikkelen ze enkel een woordenschat voor gebaren (kegl, Senghas en Coppola)
 • 2 de ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar

 • Is de gedachte en gevoelswereld op alle leeftijden hetzelfde?
  nee volwassenen denken dat ze meer zijn
 • Wat is het verschil tussen volwassene en kind?
  Volwassene heeft meer kennis, maar minder kunnen en minder snel
 • Wat word onderschat en overschat  bij kinderen?
  De intellectuele kennis en schoolse kennis
 • Waarin is het kind beter?
  intelligentie
 • Waarin zijn volwassenen beter?
  kennis en ervaring
 • Wat is innerlijke wijsheid?
  kennis zonder in staat te zijn om het in woorden uit te drukken
 • Hoe ziet de attitude eruit van een volwassene tov een kind?
  van respect en bescheidenheid
 • Waaruit bestaat het CLEAR communicatie kader?

  Context
  Listening
  empowerment
  advice
  reassurance
 • Wat houd context in?
  dat het kind als meer dan iemand met een medische kwestie gezien word
 • Wat houd listening in?
  het laten spreken zonder onderbrekingen en geen commentaren te maken die afkeur of verrassing uitdrukken
 • Wat houd empowerment in ?
  een actieve rol voor het kind. Het kind wil dingen weten, geïnformeerd worden en betekenisvolle input in de communicatie hebben
 • Wat houd advice in?
  ze wilden advies in hoe zij met hun specifieke ziekte moesten omgaan
 • Wat houd reassurance (geruststelling) in?
  geruststelling dat ze gezond waren en dat ze goed bezich waren in het omgaan met hun symptomen en ze wilden geen valse geruststellingen ontvangen
 • Waarop baseert Feuerstein (1981) zijn methode in het onderwijs op het leren denken?
  op de capaciteit van kinderen tot filosoferen
 • Welke periode bij jonge kinderen geeft aan dat ze open en ontvankelijk in het leven staan?
  rond de 4 jaar in de waarom fase
 • Kinderen maken gebruik van fast mapping, wat is dat?
  ze verbinden de betekenis van een nieuw woord na een korte ontmoeting met zijn onderliggende concept
 • Kinderen hebben door hun eigen ervaringen veel kennis opgedaan in de hulpverlening, weten soms meer dan volwassenen
  Ja, het kind maakt eigen psychologische analyses
 • Baby's maken gebruik van een gehechtheidssysteem?
  het kind hecht zich aan volwassenen die het kind weet die zijn behoeften bevredigt en noden bevredigt
 • Hoe leert een kind lezen en schrijven?
  vanaf 7 jarige leeftijd spelenderwijs, alfabetisering= leren lezen en schrijven
 • Wanneer heb je als mens de meeste zelfvertrouwen?
  als 3jarig kind
 • Hoe komt dat?
  door de grote zelfstandigheid en het gevoel greep te hebben op zich zelf en de wereld om zich heen
  zichzelf voeden, voortbewegen en dmv taal hun wensen duidelijk maken
 • Voordelen voor kinderen tov volwassenen?
  enorme veerkracht, stressmanagement
 • Welke ontwikkelingstaken heeft een kind tot 5 jaar?
  Autonomie= zelfstandig eten, zindelijk worden, in slaap vallen
  motoriek= vrij en zelfstandig bewegen
  intellectueel= analyseren, ordenen, conservatie principe, ruimte en afstand bevatten, van concreet naar abstract denken
  communicatie= talig functioneren
  emoties= hechten en aan zich hecten

 • Welke uitspraak doet Korczak over beperktheid bij volwassenen?
  Volwassenen weten heel veel dat kinderen niet weten, maar zij weten hoe ze denken en voelen.
 • Vier leeftijdsperiodes voor de afstemming van de gespreksvoering met kinderen
  4 tot 6 jaar
  6 tot 8 jaar
  8 tot 10 jaar
  10 tot 12 jaar

 • Welke 2 zaken staan centraal in deze periode?
  het uitbreiden van de fysieke en sociale omgeven, en het vervolmaken van taal
 • Kinderen gaan in deze periode onderwijs volgen, wat brengt dat mee?
  ontwikkeling die van buitenaf komt, niet meer alleen van binnenuit
 • Kenmerken voor deze leeftijd?
  leren is nog tamelijk vrij
  oefening van sociale situatie door spel
  bieden van hulp ontwikkeld zich
  partnerschap gedrag= wel en niet leuk vinden van kinderen
  geïnteresseerd in familieverbanden, biologische afstamming
  motorische ontwikkeling grote sprong
  leren sociale codes
  taalontwikkeling
  egocentrische denken neemt af
  animistische en magische denken nog wel van kracht
  neemt uitspraken vaak letterlijk
  geheugen is meer ruimtelijk dan tijdsgebonden

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kenmerken van deze leeftijd:
directe omgeving word groter
lezen onder de knie
rekenen is de basis
verschillen tussen elkaar zien
capaciteiten worden zichtbaar
eventueel faalangst en minderwaardigheidsgevoelens ontwikkelen
langetermijngeheugen neemt toe
gedetailleerde kennis die reproduceerbaar is
experimenteren met verbanden en symboliek grapjesperiode
gemakkelijke verbreken en herstellen vriendschappen
fijn motorische bezigheden
vergelijking met leeftijdsgenoten , oog voor verschillen (kan uitmonden in pesten)
discriminatie, beginnende idealen en belangstelling voor sport
Suggestieve vragen gevoeligheid 6-8
 • erg gevoelig : details van de gebeurtenis  en minder grote lijnen
 • minder gevoelig: stressvolle gebeurtenis zelf ondergaan
Intellectuele ontwikkeling 7 jaar
 • verdieping in de begripsvorming, bijv. dood
 • korte termijn geheugen is min of meer volgroeid
 • lange termijn geheugen gaat toenemen
 • meer grote lijnen - minder details
Hoe treed een kind van 7 de wereld van volwassenen binnen?
 • Dmv lezen en schrijven
 • de ontwikkeling van denken maakt abstracties mogelijk die het inzicht in het leven drastisch wijzigen
 • dieper inzicht in begrippen
kenmerken van deze leeftijd 6-8 jaar:
7=scharnierleeftijd= abstract denken
inzicht in begrippen
besef dood
korte termijn geheugen volgroeid
lange termijn geheugen neemt toe
herinneringen van voor 7 jaar gaan verloren
alfabetisering spelenderwijs
ontwikkeling schaamtegevoel
gevoelig voor waardering en afkeuring
Welke twee zaken staan centraal in deze leeftijd (4-6)?
het uitbreiden van de fysieke en sociale omgevingen en de vervolmaking van de taal
kinderen van 4-6 jaar zijn geïnteresseerd in
familieverbanden en afstamming
Wat betekent effectieve communicatie
aansluiten bij degene waarmee men spreekt, dus aansluiten bij diens belangstellingen, gedachtewereld, gevoelswereld en wijze van communicatie
Waarom gaan we gevoelens van kinderen invullen?
Omdat we als volwassenen verliezen informatie hoe het is om kind te zijn
Op sociaal gebied beginnen kinderen te leren hoe ...
de sociale codes werken. Bijvoorbeeld "echt vechten" of "speel vechten"