Summary Maatschapijleer

-
115 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschapijleer". The author(s) of the book is/are . This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschapijleer

 • 1 Opdr 7 t/m opdr 12

 • Ik moet hier een 10 voor halen!!!

   

 • Wat is een formateur en waar is hij de baas van

  De minister president en hij is de baas van de nieuwe regering

 • Wat is een regeerakkoord

  De plannen V/d partijen

 • Wie benoemd de formateur en wat moet hij zoeken

  de koningin en hij moet nieuwe ministers zoeken

 • Welke ministers heb je allemaal

  Minister van: onderwijs, gezondheidszorg, defensie

 • Wat bespreekt de formateur met de partijen

  Wat hun plannen zijn

 • Waar word alles in opgeschreven

  in het regeerakkoord

 • Dit plan word gemaakt voor de komende?

  vier jaar

 • en wat kan de regering nu gaan doen?

  het land gaan regeren

 • Wat moet je hebben om goed te kunnen regeren

  je moet minstens de helft van de 150 zetel hebben in de tweede kamer

 • geen enkele partij is zo groot wat gaan dus de verschillende partijen doen

  samenwerken

 • Wat is een coalitie

  een samenwerking tussen twee of meer partijen

 • Wie is het staatshoofd van Nederland

  De koninging

 • Om de hoeveel jaar zijn er tweede kamer verkiezingen

  om de vier jaar

 • Wie is de baas in het stemlokaal

  De voorzitter van de kiesraad

 • Hoeveel leden heeft de tweede kamer

  150 leden

 • Hoeveel leden heeft de eerste kamer

  75 leden

 • Wat bestaat er in onze democratie

  gelijkheid

 • Wat is bij de wet verboden

  Discriminatie

 • Waar mag je mensen niet op afwijzen

  op de huidskleur, ras, afkomst

 • in een demoncratie zijn mensen vrij om

  een politieke partij of vereniging op te richten

 • Niemand heeft toestemming nodig om

  in bladen en kranten te schrijven

 • Wie mogen kritiek leveren op de overheid

  de pers, radio en de televisie

 • Waar houd de overheid zich aan

  aan mensenrechten

 • niemand word door:

  de politie of het leger vermoord of gemartel

 • Wat wil een democratie ook zeggen

  dat er sociale wetten zijn voor mensen met weinig inkome. (voor zieken of bejaarden)

 • Wat hebben de mensen in een demoncratie veel

  rechten

 • Wat is een zeer belangrijke wet

  de Grondwet

 • Wat wordt in die wet geregeld

  hoe Nederland geregeerd moet worden

 • Er staan regels in van de taak van de

  koninging

 • Wat kun je in de grondwet lezen

  hoe de regering moet werken

 • en wat staat er ook in

  wat de ministers mogen doen

 • Welke taken kun je er ook in vinden

  de taken van de leden van de Eerste en Tweede kamer kun je er ook in vinden

 • Behalve de grondwet bestaat er nog meer wetten waar mensen van de overheid

  rekening mee moeten houden

 • waar heeft het bestuur van onze provincies mee te maken

  met de provincie wet

 • Waar hebben de burgemeester, de wedhouders en de gemeentenaren zich aan te houden

  aan de gemeentewet

 • wat staat er in de grondwet

  regels

 • Wat staat er in die regels

  Wat de rechten van de inwoners van Nederland zijn

 • Wat beloven die regels

  die beloven de burger vrijheid

 • wat is een andere woord voor deze regels

  grondrechten

 • Wat zijn de belangrijkste grondrechten

  vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en levensovertuiging, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging en vergadering, recht op brief - en telefoongeheim, recht op gelijk behandeling. 

 • Voor wie gelden de grondrechten

  voor iedereen

 • (zoek bij de volgende situaties het juiste grondrecht) Een school mag een leraar niet ontslaan omdat hij homosexueel is

  recht op gelijke behandeling

 • Greenpeace organiseert een bijeenkomst voor haar leden

  vrijheid van vereniging en vergadering

 • de politie mag jouw e-mails alleen lezen als de rechter daarvoor toestemming geeft

  recht op brief - en telefoongeheim

 • de school waarop jij zit, wordt betaald met geld van de overheid

  vrijheid van onderwijs

 • Prinsjesdag is een belangrijke dag in het politieke jaar en het word ook wel de start genoemd

  van het politieke jaar

 • wat word er verteld op deze dag

  de plannen van het komende jaar worden verteld

 • waar gaan de plannen over

  ze gaan over het milieu, het onderwijs, criminaliteit, gezondheidszorg en alle andere dingen die in Nederland geregeld moeten worden

 • waar staan deze plannen in

  in de troonrede

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.