Summary maatschappijwetenschappen

-
ISBN-13 9789081292368
249 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "maatschappijwetenschappen". The author(s) of the book is/are E L Schra, M C veldman, A A J Olgers H M M G Philippens. The ISBN of the book is 9789081292368. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - maatschappijwetenschappen

 • 1 De samenleving en ik

 • Politicologie
  De wetenschap die machtsverhoudingen in de eigen samenleving en betrekkingen tussen verschillende samenlevingen bestudeert.
 • Sociologie
  De wetenschap die het functioneren van mensen in groepen bestudeert en die onderzoekt hoe samenlevingen functioneren.
 • 1.1.1 referentiekader

 • Referentiekader
  Is het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt.
 • 1.1.2 drie aspecten van identiteit

 • Identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt.
 • Persoonlijke identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, het zelfbeeld
 • Sociale identiteit
  Het deel van iemands identiteit dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt.
 • Collectieve identiteit
  Het beeld dat de samenleving heeft van een groep.
 • 1.2 Kans en variabele

 • Kans
    De waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zal optreden.
   
 • Variabele
    Een kenmerk van een actor (persoon of groep) of samenleving dat kan variëren, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau of religie.
   
 • 1.2.1 wetmatigheid

 • Wetmatigheid
  Verbanden tussen variabelen. Maatschappijwetenschappen gaat vooral over wetmatigheden in menselijke gedrag. Een voorbeeld is het verband tussen leeftijd en crimineel gedrag. 
 • 1.2.2 variabel

 • Variabele
  Een kenmerk van een actor of samenleving en kan variëren.
 • 1.3 Socialisatie

 • Socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groepen en de samenleving waar mensen toe behoren.
 • 1.3.1 twee delen van socialisatie

 • Het proces van overdracht
  Mensen brengen de cultuur van een groep of samenleving over aan 'nieuwkomers'
 • Het proces van verwerving
  Mensen maken zich de cultuur van een groep of samenleving eigen
 • 1.3.1.1 socialisatoren

 • Socialisatoren
  De mensen die een cultuur overdragen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de theorie van het pluralisme?
Gaat ervan uit dat de samenleving uit allemaal verschillende groepen bestaat die allemaal verschillende belangen hebben.
wat is een politieke institutie?
Complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke besluit vorming reguleren
Wat zijn formele en informele macht?
Formeel: macht die is vastgelegd in regels en wetten
informeel: macht die niet officieel is vastgelegd
Welke twee kanten heeft macht?
- een actor met macht kan een andere actor beperken in zijn mogelijkheden of hem juist meer mogelijkheden geven.
- een actor met macht heeft de mogelijkheid om hulpbronnen in te zetten om zijn doel te bereiken.
Wat is macht?
Het vermogen om hulpbronnen in te zetten om bepaalde doelstellingen te bereiken en de handelingsmogelijkheden van anderen te beperken of te vergroten.
Wat is rationalisering?
Het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijke resultaten te bereiken.
Wat willen deze actiegroepen en andere organisaties?
Anderen overtuigen van hun gelijk ( bv. stakingen)
Wat houdt het conflictmodel in?
De nadruk ligt niet op gezamelijk iets bereiken maar op het behalen van eigen doelen en belangen
Hoe heet de Nederlandse versie van het harmoniemodel?
Het poldermodel
Tussen wie is vaak de overleg bij het harmoniemodel?
Belangrijke actoren uit de politiek en samenleving