Summary Maatschappijwetenschappen multiculturele samenleving

-
ISBN-10 908674026X ISBN-13 9789086740260
174 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappijwetenschappen multiculturele samenleving". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt Theo Rijpkema Theo Schuurman. The ISBN of the book is 9789086740260 or 908674026X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Maatschappijwetenschappen multiculturele samenleving

 • 1 De multiculturele samenleving.

 • p 6/7

  - DEF. MCA, autochtonen + etnische groepen, ander land+cultuur.

  - Etnische groeperingen -> gezamelijke factor.

  - autochtoon, allochtoon. 1e, 2e, 3e generatie.

   

  p 10. 

  - 4 kenmerken 

   

  p 11/12/13.

  - 'MeGa EI
  > M. multiculturelisering.

  > G.  globalisering.
  > E.  europeanisering

  > I. individualisering.

   

  p 17/18/19.

  4 samenlevingen of intergratiemodellen.

  - Assimilatie, nieuwkomers nemen dominante cultuur over en eigen cultuur verdwijnt.

  - Meltingpot,  smeltkroes van nieuwe bevolkingsgroep waardoor nieuwe culturen ontstaan.

  - Salad Bowl, nieuw volk behoud zijn eigen culturele indentiteit.

  - Segregatie,  Fysiek, sociaal, psychisch gescheiden, bevolkingsgroepen blijven gescheiden.

 • 1.1 Begripsbepaling

 • Waarden

  Datgene wat mensen na strevenswaard en waardevol vinden

 • Multiculturele samenleving:
  een samenleving waarin naast de oorspronkelijke autochtone bevolking verschillende etnische groepen leven die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een ander land met een andere cultuur
 • Multiculturele samenleving: een samenleving waarin naast de oorspronkelijke autochtone bevolking verschillende etnische groepen leven die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een ander land met een andere cultuur. Dit is de feitelijke omschrijving.

  Tegenstanders: etnische subculturen mogen niet eigen identiteit behouden, en moeten zich aanpassen.
 • Normen

  Specifieke gedragsregels die voortkomen uit waarden

 • Wat betekent 'normatieve betekenis'?
  Een begrip wordt gekoppeld met een mening, norm of ideaal.
 • Wat is een normatieve betekenis?
  Je verbindt dat een begrip aan een mening, een norm of ideaal. 
 • Allochtoon

  Iemand die zelf of waarvan één van de ouders niet in Nederland geboren is

 • ^ bovenstaand feitelijke betekenis
  Anderen geven het begrip multiculturele samenleving een normatieve betekenis. (Samenleving waar alle etnische groeperingen gelijke kansen hebben met behoud van culturele identiteit) --> deze norm. betekenis wordt bevochten
 • Wat houdt een etnische groep in?
  Een groep die zich onderscheidt van andere groepen, omdat ze gezamenlijke factoren delen.
 • Socialisatieproces

  Aanpassen aan je omgeving (opvoeding: taal, gedragingen, gewoonten en geloof) verantwoordelijk; familie, ouders, school en tv

 • Wat betekent 'ethnikos'?
  'behorende toe een ethnos, een volk.'
 • Wat zijn de factoren die een etnische groep deelt?
  • nationaliteit
  • stamverwantschap
  • religie
  • taal
  • huidskleur
  • cultuur
  • geschiedenis
  SCHRaaTGeN
 • Etnische groep

  Onderscheidt zich van andere groepen doordat de leden ervan gezamelijke factoren delen zoals; nationaliteit, cultuur of geschiedenis

 • etnisch: mensen behoren tot een bepaalde bevolkingsgroep
 • Wat is het grote verschil tussen etnische groepen en etnische minderheden?
  Een etnische groep is een groep die gezamenlijke factoren deelt, een etnische groep kan pas een etnische minderheid zijn als ze naar verhouding een lage maatschappelijke en culturele positie innemen. Dit is bij kennismigranten dus niet het geval.
 • Etnische minderheden

  Etnische groepen die niet uit Nederland afkomstig zijn en waarvan de leden naar verhouding vaker een lage maatschappelijke en culturele positie innemen

 • Etnische groep: onderscheiding door nationaliteit, stamverwantschap, religie, taal, huidskleur, cultuur of geschiedenis. Deze factoren vormen tezamen de etniciteit van een groep.
 • Vaak zijn er binnen etnische groepen nog grote verschillen, door bijvoorbeeld de religie of stamverwantschap.
 • Autochtoon

  'Uit hetzelfde land of gebied'

 • Wat betekent SCP?
  Sociaal Cultureel Planbureau
 • Over het algemeen wonen er meer allochtonen in grote steden, in Rotterdam en Amsterdam is de helft van de bevolking allochtoon. Er zijn ongeveer 3 miljoen allochtonen in Nederland.
 • Eerste generatie, tweede generatie

  Eerste generatie betekent dat ze zelf uit het buitenland komen en tweede generatie is dat de mensen als zelf in Nederland geboren zijn

 • etnische minderheden: Etnische groepen die NIET uit Nederland afkomstig zijn en (naar verhouding) een lage maatschappelijke en culturele positie innemen
 • Wat betekent het begrip allochtoon?
  Iemand die zelf of waarvan een van de ouders niet in Nederland geboren is.
  • Eerste generatie allochtoon: Zelf in buitenland geboren
  • Tweede generatie allochtoon: Zelf in Nederland geboren, ouders niet
 • Allochtoon:
  iemand die zelf of waarvan een van de ouders niet in Nederland geboren is.
  Letterlijk: van een ander land
 • Geef een normatieve betekenis voor het begrip Multiculturele samenleving
  Bijvoorbeeld: Een samenleving dat verrijkt wordt doordat er naast de oorspronkelijke autochtone bevolking verschillende etnische groepen leven die oorspronkelijk afkomstig zijn uit een ander land met een andere cultuur.
 • Wat betekend 'allos'?
  anders
 • Wat betekend 'chton'?
  aarde of land
 • Ook allochtoon heeft een normatieve lading gekregen. Het wordt nu geassocieerd met achterstand en problemen.
 • Eerste generatie allochtonen: zelf in het buitenland geborenTweede generatie allochtonen: zelf geboren in Nederland
 • 2008: 3.216.255 allochtonen in Nederland, in sommige steden als Rotterdam en Amsterdam is bijna de helft van de mensen allochtoon
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.