Summary Maatschappijwetenschappen ontwikkelingssamenwerking

-
ISBN-10 9086740251 ISBN-13 9789086740253
220 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Maatschappijwetenschappen ontwikkelingssamenwerking". The author(s) of the book is/are Paul Hoebink, Petra Willems, Roeland Muskens Bas Schuijt, Theo Rijpkema, Theo Schuurman. The ISBN of the book is 9789086740253 or 9086740251. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Maatschappijwetenschappen ontwikkelingssamenwerking

 • 1 MAW OS BOEK

 • doelstelling van de WTO:

  het bevorderen van internationale handel.

  het tegengaan van protectionisme

  het bestrijden van het dumpen van producten als landbouw overschotten

  het oplossen van handels conflicten tussen landen

  WTO= een liberale organisatie

 • de hulporganisaties van de VN

  FOA: food and agricultural organisation.

  WHO: world health organisation

  ILO: international labour organisation

  UNESCO: united nations educational scientific and cultural organisation

  UNICEF: united nations children's emergency fund

  UNEP: united nations environment program

  UNHCR: united nations high commissioner for refugees.

   

   

   

 • niet gouvermentiele organisaties: NGO's zijn organisaties die door particulieren zijn opgezet en aan OS doen
 • protectionisme: het beschermen van eigen economie
 • de 5dimensies van OS zijn: de economische, de sociale, de politieke, de culturele en de ecologische.

   

 • trade not aid: je moet handelen met arme landen en zorgen dat ze goede prijzen krijgen voor hun producten en ze niet zomaar geld sturen
 • als je een nieuw land hebt moet het land aan nation building doen.
 • de gini coeficient: de manier om de inkomsten ongelijkheid in een cijfer uit te drukken 1 is 1 persoon verdiende alles en 0 is iedereen verdiende even veel
 • global village: het steeds kleiner worden van de wereld (je bent overal sneller en makkelijker)
 • welke 2 armoedegrenzen worden gehanteerd??
  1 dollar en 2 dollar
 • noem de 5 dimensies van OS

  economische

  sociale

  politieke

  culturele

  ecologische

 • noem de 6 millenniumdoelen

  armoede halveren,

  alle kinderen naar bassischool,

  mannen en vrouwen gelijke rechten

  kindersterfte met 2/3 terug brengen

  moedersterfte met 3/4 terug brengen

  eerlijke handel

   

 • 3D aanpak :defence diplomacy development.

  de soldaten diplomaten en hulp organisaties moeten goed samenwerken voor een goed resultaat.

   

 • de kanalen voor OS zijn: multilateraal, bilateraal en particulier.

  er zijn 36 partner landen.

   

 • 1.1 Waarom ontwikkelingssamenwerking?

 • Wat is de essentie van moderne ontwikkelingssamenwerking?
  Het duurzaam bestrijden van armoede, zodat het ook op langere termijn effect heeft.
 • Wat wil men bereiken met ontwikkelingssamenwerking?
  Men probeert de verschillen tussen arm en rijk te verkleinen en armoede te bestrijden.
 • Wie werken er allemaal aan ontwikkelingshulp?
  • Overheid (0,8% van BNP)
  • Popsterren en acteurs
  • Burgers en particuliere organisaties
 • Een aantal redenen om aan ontwikkelingssamenwerking te doen:
  1. solidariteit en betrokkenheid
  2. betrekt onszelf (denk aan kappen van bomen)
  3. immigratie en integratie in westerse landen door conflicten daar
  4. economisch belang: arme mensen kopen niks
 • Wat is het verschil tussen ontwikkelingshulp en ontwikkelingssamenwerking?
  Bij ontwikkelingshulp gaat het om een schenking van geld, goederen en of diensten. Het heeft een korte termijn effect.

  Bij ontwikkelingssamenwerking gaat het om lange termijn programma's om het verschil tussen arm en rijk weg te werken door ontwikkeling van de mensen en organisaties in de landen.
  Het heeft een veel meer blijvend effect.
 • Waarom noemen we de wereld tegenwoordig een global village?
  We weten steeds makkelijker wat er over de hele wereld gebeurt door massamedia en de mogelijkheid om te reizen.
 • Noem een aantal redenen om ontwikkelingssamenwerking te doen.
  - Solidariteit en betrokkenheid met het lid van arme mensen;
  - Het is van invloed op onszelf. (denk aan het kappen van bossen)
  - Het leidt to emigratie en integratie in westerse landen door de conflicten
     in de arme landen;
  - Economisch belang; (Arme mensen kopen niks)
 • Wat is de internationale doelstelling om een financiele bijdrage te leveren aan ontwikkelingssamenwerking?
  De internationale doelstelling is om minimaal 0.7 procent van het nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingssamenwerking.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem 7 gemeenschappelijke kenmerken van arme landen
 • armoede
 • eenzijdige economische structuur
 • ongelijke inkomenserdeling
 • sociale problemen
 • bestuurlijke problemen
 • bedreiging van eigen lokale cultuur
 • aantasting van mileu 
noem 4 manieren waarop je honger kan bestrijden
 • het sturen van voedsel van een land waar te veel wordt geproduceerd naar een land waar een tekort is 

 • het verbieden van de import van voedsel uit landen waar mensen niet genoeg te eten hebben.

 • het ontwikkelen van methoden om op droge, onvruchtbare grond toch voedsel te kunnen verbouwen

 • het scholen van de lokale bevolking.
wat houdt in Falerde hulp dwingt Afrika tot intiatief
Dat Afrika zichzelf moet helpen
millenniumdoel: Eerlijke handel en schuldverlichting (noem 4)
 • meewerken aan het tot stand komen van een eerlijk internationaal handelsysteem
 • een oplossing vinden voor schuldenpositie van de arme landen
 • samen met de ontwikkelingslanden zorgen voor fatsoenlijk werk voor jongeren
 • zich houden aan de afspraak om 0,7% van het BNP aan ontwikkelingshulp te besteden
gelijkheid tussen vrouwen en mannen lastigste meten
Je kan het niet presies weten, het is moeilijk te meten
noem de 8 millenniumdoelen
Armoede terugdringen
Alle kinderen naar school
Gelijkwaardigheid mannen en vrouwen 
Minder kindersterfte
Minder moedersterfte
Terugdringen aids, malaria en tbs
Beter leefmileu zoals drinkwater
Eerlijk handel en schuldverlichting
beschrijf het doel van dit verdrag
het is een internationale organisatie waarin 189 landen samenwerken aan internationale vrede en veiligheid (millennuimdoelen)
hoe heet het verdrag dat tussen 189 landen werd ondertekend in 2000? en in welk periode  is het begonnen
Verenigde Naties en het is meteen na het 2de wereld oorlog begonnen
leg uit waarom ontwikkelings landen niet alleen een probleem is voor arme landen
want het is een internationale probleem er komen veel:

Immigratie problemen
Mileuproblemen 
noem 4 redenen waarom we aan ontwikkelings samenwerking te doen
Solidariteit
Economie
Veiligheid
Mileu
Immigratie