Summary Macro economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

-
ISBN-13 9789001784218
200 Flashcards & Notes
18 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Macro economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving". The author(s) of the book is/are A J Marijs, W Hulleman. The ISBN of the book is 9789001784218. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Macro economische ontwikkelingen en bedrijfsomgeving

 • 1 Algemene economie en bedrijfsomgeving 11

 • wat is welvaart?

  welvaart is het beschikken van goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften

 • wat is bedrijfsomgeving?
  de externe omgeving van een onderneming die invloed heeft op de resultaten van een onderneming. Onderscheiden worden: directe omgeving, indirecte omgeving macro-omgeving
 • mensen moeten steeds kiezen welke middelen voor de behoeften bevrediging.

 • 2 Produceren 27

 • Het BBP per hoofd van de bevolking is een maatstaf voor de welvaart.
 • 2.1 Welvaart en welzijn 28

 • Om het welzijn te meten is eer een maatstaf ontwikkeld, welke?
  human development index
 • de totale productie in binnen de landsgrenzen noemen we het bruto binnenlands product (BBP)
 • Om de koop kracht van verschillende landen te vergelijken gebruiken we het BBP, maar omdat landen verschillende munteenheden gebruiken is het makkelijker om 1 munt vasttestellen. We moeten de inkomens dus ook nog corrigeren voor deze verschillen in koopkracht. Deze correctie noemen we Koopkrachtpariteit (KKP)
 • om het BBP van landen te kunnen vergelijken, moet men dus,

  • het bbp per hoofd van de bevolking bepalen
  • het bbp  omzetten in 1 munt
  • corrigeren voor de verschillen in koopkracht van de munt per land
 • in de verklaring van de rechten van de mens is vastgesteld welke behoeften elk mens ten minste moet kunnen bevredigen om van een menswaardig bestaan te kunnen spreken.
 • welvaart hebben we omschreven als de hoeveelheid goederen en diensten die ter beschikking staan
 • welzijn duidt meer op het welbevinden en de geluksbeleving van mensen in de samenleving.
 • de human development index varieert van 0 tot 1. de HDI is samengesteld uit de volgende elementen,

  • een lang en gezond leven, de levensverwachting bij de geboorte
  • kennis, gemeten als de deelname aan het lager, voortgezet en hoger onderwijs
  • een redelijke levensstandaard, het inkomen per hoofd van de bevolking
 • HDI altijd 3 achter de komma bijvoorbeeld. 0.980

   

   

 • 2.1.1 Welvaartsverschillen 28

 • Wat is welvaart?
  De behoeftebevrediging met behulp van goederen en diensten
 • Wat is het bruto binnenlands product (BBP)?
  De totale productie binnen de landgrenzen
 • Wat is de belangrijkste maatstaf om de welvaart van landen te vergelijken?
  Het BBP
 • 2.1.1.1 Welvaartsverschillen tussen landen 28

 • Wat gebruikt men vaak als maatstaf voor de hoogte van de welvaart?
  Het BBP per hoofd
 • Hoe wordt het BBP per hoofd berekend?
  BBP van het land / aantal inwoners
 • Wat geeft het BBP per hoofd van de bevolking aan?
  De waarde van de producten die elke inwoner ter beschikking staan
 • Waardoor krijgt men de koopkrachtpariteit?
  Door de inkomens te corrigeren voor de verschillen in koopkracht.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.