Summary Management accounting en management control MKB grootbedrijf

-
ISBN-10 9001784380 ISBN-13 9789001784386
191 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management accounting en management control MKB grootbedrijf". The author(s) of the book is/are A J van Aken, P A M Bertens. The ISBN of the book is 9789001784386 or 9001784380. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management accounting en management control MKB grootbedrijf

 • 1 Ontwikkelingen in het vakgebied 11

 • Waar houdt het vakgebied van management control zich mee bezig?
  ?
 • Wat maakt het lastig om een onderneming te beheersen?
  ?
 • Noem enkele functies van het budget
  ?
 • Welke budgetteringsmethode bestaan er?
  ?
 • 1.1 Belangrijke begrippen 12

 • Het vak kosten en opbrengsten wordt in de Engelstalige literatuur over algemeen aangeduid met management accounting.
 • Geef twee redenen om op het moment dat Daniel een kwekerij heeft hij het als winstcentrum moet aansturen
  opereren in verschillende geografische markten,
  uiteenlopende fruitsoorten
  afzet verloopt op verschillende manieren,
  ook verschillen de regionale kostenverhoudingen.
  Conclusie; deze omstandigheden leiden ertoe dat afweging kosten en opbrengsten beter toedeling bestuur kan plaatsen.
 • Wat is management accounting?
  Houdt zich bezig met de financieel-economisch berichtgeving aan interne belanghebbenden over kosten en opbrengsten.
 • Noem een bezwaar tegen de meetwijze van de economic performance met toelichting bij de kwekerij
  ?
 • Wait is financial accounting?
  Gaat het om de, aan wettelijke regels gebonden, berichtgeving aan externe belanghebbenden, zoals aandeelhouders, kredietverschaffers en de fiscus.
 • Geef 2 voorbeelden waarmee het bezwaar op economic performance kan worden weggenomen met het gebruik van voorbeelden
  voorgestelde investeringsniveau verhogen
  marktinformatie verzamelen over deze klantwenst, onderhoud

  meer kennis over zaken
 • Wat is cost accounting?
  Houdt zich bezig met problematiek van kosten en kostprijzen. Dat betekent dat cost accounting zowel van belang is voor management accounting als voor financial accounting. Kan het best gezien worden als een onderdeel van management accounting.
 • Wat wordt bedoeld met het inbouwen van speling?
  ?
 • Management control system; let goed op overzicht sheet les 1. Wat is structuur? Hoe is het ingericht. Wat is proces? Hoe doe je dat?
 • Welke aanvullende informatie zouden de managers van daniel kunnen afgeven om de verkoopschattingen op hun realisatiegehalte te toetsen
  ??
 • Noem drietal verschillende mogelijkheden om een negatieve beoordeling van hun prestatie te verkomen (budgetvastelling)
  ??
 • In hoeverre is er sprak van tegenstrijdigheid in de normstelling bij de planningsfunctie en de motivatiefunctie van Daniel
  ?
 • Welke drie stijlen worden er in de literatuur genoemd over budgetevaluatie en geef van elk een omschrijving
  ??
 • Geef aan welke evaluatiestijl in de gedachte van Daniel het meest geschikt is
  Geef een omschrijving van 2 beloningsystemen (gedragsbeloning en prestatiebeloning)
 • 1.2 De manager als gebruiker van financieel-economische informatie 12

 • Naarmate een onderneming groeit, doet de noodzaak van een management accounting zich voor.

  het is een goede zaak dat het vak de laatste jaren aan flink wat veranderingen onderhevig is.

  1. verschuiving van integrale kostencalculatie naar differentiele en variabele kostencalculatie

  2. meer aandacht voor opportunity costs

  3. meer gerichtheid op het ondersteunen van beslissingen in plaats van het waarderen van voorraden en berekenen van kostprijzen.

  4. de informatietechnologie maakt het gemakkelijker om naast de financiele administratie nog specifieke managementinformatiesystemen bij te houden. of om een enterprise resource planning systeem ( ERP) op te zetten dat alle processen van de onderneming omvat.

  5. meer aandacht voor externe factoren en veranderingen

  6. meer aandacht voor de toekomst dan het verleden

  7. de verbijzondering van indirecte kosten op basis van verantwoordelijkheden en activiteiten in plaats van opslagen

  8. meer aandacht voor niet-financiele en kwalitieve informatie, naast financiele informatie

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.