Summary Management & organisatie in balans 2V Theorieboek Deel A

-
ISBN-10 9042537795 ISBN-13 9789042537798
192 Flashcards & Notes
107 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management & organisatie in balans 2V Theorieboek Deel A ". The author(s) of the book is/are S van Vlimmeren, W de Reuver Ivonne Hermens. The ISBN of the book is 9789042537798 or 9042537795. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management & organisatie in balans 2V Theorieboek Deel A

 • 1 26. Kosten en resultaten in de industriële onderneming

 • In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen over kosten en resultaten van industriële onderneming besproken:
  1. Kostensoorten
  2. Kostenindelingen
  3. Bepaling van het machine-uurtarief
  4. Kostprijs
  5. Efficiencyresultaten
  6. Prijsresultaten
  7. Resultaten op constante kosten
 • Waar gaat hoofdstuk 26 hoofdzakelijk over?
  Begrippen omtrent de kosten en opbrengsten van de industriële ondernemingen.
 • 1.1 26.1 Kostensoorten

 • Wat zijn grondstofkosten?

   

 • Wat is het verschil tussen kosten bij handelsondernemingen en industriële ondernemingen?
  Een industriële onderneming maakt meer soorten kosten dan een handelsonderneming.
 • Industriële onderneming kostensoorten:
  -grondstofkosten
  -arbeidskosten
  -overige variabele kosten
  -kosten van duurzame productiemiddelen
  -kosten van de grond
  -kosten van diensten van derden
  -kosten van belastingen
  -financieringskosten
 • Welke kosten post maakt soms ook deel uit van de grondstofkosten?

 • Welke kostensoorten kunnen we in een industriële onderneming tegenkomen?
  • Grondstofkosten
  • Arbeidskosten
  • Overige variabele kosten
  • Kosten van duurzame productiemiddelen
  • Kosten van de grond
  • Kosten van diensten van derden
  • Kosten van belastingen
  • Financieringskosten
 • Wat zijn grondstofkosten?
  Grondstof kosten zijn de kosten van de grondstoffen, materialen en halffabrikaten die nodig zijn om een nieuwe product te vervaardigen. Dit kan ook de inkoopkosten zijn. Dit zijn variabele kosten zodra er meer geproduceerd word, gaan de grondstofkosten ook omhoog.
 • Waarom zijn grondstofkosten variabel?

 • Wat zijn grondstofkosten?
  Kosten van de grondstoffen, materialen en halffabricaten die nodig zijn om het nieuwe product te vervaardigen. Ze gaan in het nieuwe product op.
 • Wat zijn de arbeidskosten?
  Arbeidskosten zijn de lonen en bijkomende kosten zoals sociale lasten en pensioensvoorziening. De arbeidskosten horen over het algemeen onder de constante kosten.
 • Welke kosten vallen ook onder arbeidskosten?

 • Welke prijs kan nog meer onderdeel vormen van de grondstofkosten?
  De vaste verrekenprijs kan ook onderdeel vormen van de grondstofkosten.
 • Wat zijn overige variabel kosten?
  Dat zijn kosten dit samenhangen met het product.
 • Waarom behoren de arbeidskosten deels tot de constante kosten?

 • Welke kosten vallen er onder arbeidskosten?
  • Salarissen
  • Bijkomende kosten zoals: sociale lasten, pensioenvoorziening
 • De kosten van duurzame productiemiddelen
  - Afschrijvingskosten (constant)
  - Interestkosten (constant)
  - Huurkosten (constant)
  - Complementaire kosten (beide)
 • Wat verstaan we onder de variabele kosten bij de arbeidskosten?

 • Waarom behoren veel arbeidskosten tot de constante kosten?
  Omdat veel werknemers in vaste dienst zijn kunnen hun salarissen als contante kosten worden gezien.
 • De kosten van de grond is een duurzaam productiemiddel maar wordt apart genomen
  - Interestkosten
  - Bijna geen afschrijvingskosten
 • Wat is een voorbeeld van overige variabele kosten?

 • Wanneer worden arbeidskosten als variabele kosten gezien?
  Wanneer een product meer dan normaal produceert moeten werknemers overwerken en moeten er uitzendkrachten worden aangetrokken. Deze arbeidskosten vallen dan onder variabele kosten.
 • kosten van belastingen je hebt verschillende soorten belasting: 
  - Incasseerder voor belastingdienst (geen kosten)
  - Winstbelasting (geen kosten)
  -  Kostprijsverhogende belasting (kosten)
 • Met welke kosten hebben duurzame productie middelen te maken?

 • Wat zijn overige variabele kosten?
  Kosten die samenhangen met het product. vb. een doos om een tv (geen grondstof voor de tv)
 • Financieringskosten
  De interest over het vermogen.
  Interest over eigen vermogen is gederfde interest.
 • Waarom wordt er op grond niet afgeschreven?

   

 • Wat zijn duurzame productiemiddelen?
  Middelen in de vorm van kapitaalgoederen, zoals gebouwen, machines, inventaris en transportmiddelen, die een organisatie gedurende meerdere jaren gebruikt.
 • Wanneer is er sprake van kosten van diensten van derden?

 • Wat bepaalt de productiecapaciteit van de onderneming?
  De aanwezige vaste activa in de onderneming.
 • De afschrijvings- en interestkosten bij duurzame productiemiddelen zijn constante kosten

 • Wat geeft de productiecapaciteit aan?
  Hoeveel producten in een bepaalde periode (maximaal) kunnen worden voortgebracht.
 • In welke verschillende soorten kun je belastingen onderscheiden?

 • Waarin zien de waardedaling van kapitaalgoederen terug?
  In de afschrijvingen op kapitaalgoederen. Er ontstaan afschrijvingskosten.
 • Waarom nemen ondernemingen in de kostprijs van de producten over het geïnvesteerde eigen vermogen rente op?

 • Waarom heb je bij duurzame productiemiddelen, naast afschrijvingskosten, ook te maken met rentekosten?
  Omdat in de duurzame productiemiddelen vermogen is geïnvesteerd. Dit vermogen staat niet meer cash op de bank. De rente die je normaal over dit vermogen zou ontvangen moet nu als verlies (kosten) worden opgenomen in de vorm van rentekosten.
 • Welke kosten kun je in een industriële onderneming tegenkomen?

 • Welke vorm van kosten zijn de afschrijvings-, interest-, huur- en leasekosten?
  Dit zijn constante kosten.
 • Waarom worden de kosten van de grond als afzonderlijke kostensoort beschouwd?
  Omdat grond over het algemeen niet in waarde vermindert. Je hoeft er dus niet op af te schrijven (behalve als de grond vervuilt).
 • Hoe bereken je de kosten van de grond?
  afschrijvingskosten van de grond
  +
  interestkosten over het in de grond geïnvesteerde vermogen
 • Wanneer maakt een bedrijf kosten van diensten van derden?
  Als een onderneming bepaalde activiteiten niet in eigen beheer doet, maar door andere bedrijven laat verrichten.
 • Wat zijn voorbeelden van bedrijven die voor diensten van derden worden ingeschakeld?
  reclamebureaus
  accountantskantoren
  vervoersbedrijven
  schoonmaakbedrijven
  cateringbedrijven
  bewakingsbedrijven
 • Welke soorten belastingen kunnen we onderscheiden?
  1. Belastingen waarvoor de onderneming als 'incasseerder' optreed voor de belastingdienst
  2. Winstbelastingen
  3. Kostprijsverhogende belastingen
 • Wat is een belasting waarvoor de onderneming als 'incasseerder' optreed voor de belastingdienst?
  De omzetbelasting (btw).
  De onderneming treed als incasseerder op aangezien het voor elk product btw heft en deze afdraagt aan de belastingdienst.
 • Waarom zijn winstbelastingen geen kosten voor de onderneming?
  Omdat van winst pas sprake is nadat de opbrengsten zijn verminderd met alle kosten.
 • Wat zijn kostprijsverhogende belastingen?
  Belastingen zoals bijvoorbeeld motorrijtuigenbelasting etc. Dit zijn kosten voor de onderneming en moeten daarom in de kostprijs van de producten worden opgenomen.
 • Waaruit bestaat het vermogen dat een onderneming investeert?
  Uit vreemd vermogen en eigen vermogen.
 • Wat zijn financieringskosten?
  De te betalen rente over het geleende bedrag.
  +
  Gederfde interest
 • Wat is gederfde interest?
  De kosten van het eigen vermogen. Als het eigen vermogen niet in de onderneming geïnvesteerd zou zijn, had de nu in de onderneming geïnvesteerde bedragen belegd kunnen worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.