Summary Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek

-
ISBN-10 9042537744 ISBN-13 9789042537743
645 Flashcards & Notes
93 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek ". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren, W de Reuver. The ISBN of the book is 9789042537743 or 9042537744. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management & Organisatie in Balans Deel 1A VWO Theorieboek

 • 1 Management en organisatie

 • In dit hoofdstuk staan organisaties en het managen ervan centraal.
 • 1.1 Organisaties

 • 1.1.1 Organisaties & rechtspersonen
  Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen mensen die samen bepaalde doelen willen bereiken. Een commerciële organisatie heeft als doel om winst te maken, waar een niet-commerciële organisatie een ander (vaak ideëel) doel heeft.  Een school heeft bijvoorbeeld als doel om zo goed mogelijk onderwijs te bieden aan haar studenten.

  Een organisatie heeft voor de wet een rechtsvorm, dit is de juridische vorm van een organisatie. Deze rechtsvormen kunnen we splitsen in natuurlijke personen en rechtspersonen
  • Natuurlijke personen zijn echte mensen zoals jijzelf en je vrienden. Natuurlijke personen kunnen voor de wet verplichtingen aangaan, door bijvoorbeeld een contract te tekenen, en bezittingen hebben. 
  • Een rechtspersoon is een organisatie die voor de wet op dezelfde manier wordt behandeld als een natuurlijk persoon. Dat betekent dat de organisatie dus ook verplichtingen kan aangaan en bezittingen kan hebben.
 • 1.1.2 Commerciële organisaties
  Commerciële organisaties kunnen in Nederland de volgende rechtsvormen hebben:

  • Eenmanszaak
  Zoals de naam doet vermoeden heeft de eenmanszaak één eigenaar. Deze organisatievorm heeft geen rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat het de eigenaar zelf is die vermogen inbrengt en verantwoordelijk is voor de schulden. Loodgieters en winkels zijn vaak eenmanszaken.

  • Vennootschap onder Firma (VoF)
  Bij een Vennootschap onder Firma zijn er twee of meer vennoten die vermogen inbrengen en een bedrijf vormen. Ook deze organisatievorm heeft geen rechtspersoonlijkheid, dus de vennoten zijn zelf aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

  • Naamloze Vennootschap (NV)
  Belangrijk aan de Naamloze Vennootschap is dat deze voor de wet een rechtspersoon is. Dit betekent dat de eigenaren van de NV niet hun privé-geld hoeven te gebruiken om schulden af te lossen zodra het bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. Het eigen vermogen van een NV is verdeeld in aandelen, die vrij verhandeld mogen worden op bijvoorbeeld de beurs.

  • Besloten Vennootschap (BV)
  Een Besloten Vennootschap is bijna hetzelfde als een NV. Het enige verschil is dat de aandelen van een BV niet zomaar aan iedereen mogen worden doorverkocht.
 • 1.1.3. Niet-commerciële organisaties
  Niet commerciële-organisaties kunnen in Nederland de volgende rechtsvormen hebben:

  • Vereniging
  Een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft (denk bijvoorbeeld aan een sportclub). Volgens de wet is een vereniging een rechtspersoon.

  • Stichting
  Een stichting is een organisatie zonder leden die een bepaald doel wilt nastreven. Het bestuur van de stichting zet zich in om dit doel te bereiken. Ook de stichting is volgens de wet een rechtspersoon.
 • Wat is het verschil tussen een commerciële organisatie en een niet-commerciële organisatie?
  Een commerciële organisatie streeft naar winst. Een niet commerciële-organisatie streeft naar een ander, vaak ideëel doel zoals het verbeteren van het onderwijs of natuurgebieden bijvoorbeeld.
 • Welke rechtsvormen kan een commerciële organisatie in Nederland hebben?
  Een commerciële organisatie kan een Eenmanszaak, een Vennootschap onder Firma (VoF), een Naamloze Vennootschap (NV) of een Besloten Vennootschap (BV) zijn.
 • Welke van de commerciële en niet-commerciële organisatievormen hebben volgens de wet een rechtspersoonlijkheid?
  Commerciële organisatievormen: Naamloze Vennootschap (NV) en Besloten Vennootschap (BV)

  Niet-commerciële organisatievormen: vereniging en stichting
 • Je leest in de krant over een organisatie die zich als doel heeft gesteld om de pandabeer te beschermen. Ook lees je dat deze organisatie geen leden heeft, maar wel een bestuur dat zich voor dit doel inzet. Wat voor rechtsvorm heeft deze organisatie?
  Een stichting

  De organisatie zet zich in voor een ander doel dan winst maken en is dus niet-commercieel. Verder heeft de organisatie geen leden, en is dus een stichting.
 • De organisatie Heynert heeft als doel om winst te behalen. De aandelen van dit bedrijf worden verhandeld op de beurs. Wat voor rechtsvorm heeft deze organisatie?
  Een Naamloze Vennootschap (NV)

  De organisatie streeft naar winst en is dus commercieel. Het bedrijf heeft aandelen die vrij verhandeld mogen worden, en is dus een Naamloze Vennootschap (NV)
 • Je besluit met een van je vrienden een bedrijfje op te gaan richten om geld te gaan verdienen. Het eigen vermogen van jullie bedrijfje wordt niet onderverdeeld in aandelen. Welke rechtsvorm past het beste bij jullie bedrijf?
  De Vennootschap onder Firma (VoF)

  Jullie starten een bedrijfje om winst te halen en zijn dus commercieel. Verder is jullie eigen vermogen niet onderverdeeld in aandelen, dus de NV en BV vallen af. Omdat jullie het bedrijfje met z'n tweeën starten is de Eenmanszaak niet geschikt, en blijft dus alleen de Vennootschap onder Firma (VoF) over.
 • 1.2 Management

 • Management bestaat uit het bepalen van de doelstellingen van de organisatie, en het plannen, het organiseren, het geven van leiding en het controleren. Hieronder worden deze taken wat uitgebreider uitgelegd:

  • Bepalen van doelstellingen
  De manager van een organisatie bepaalt de de doelstellingen van een bedrijf. Dit is wat een bedrijf probeert te bereiken in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld: de winst binnen vijf jaar verdubbelen of een zusterbedrijf starten in een ander land.

  • Plannen
  Dit is het uitwerken van de doelstellingen in een gedetailleerd plan. De manager plant kleine stapjes om de doelstellingen te bereiken.

  • Organiseren
  Een manager organiseert door efficiënte verhoudingen te scheppen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken.

  • Leiden
  Managers geven opdrachten aan werknemers en bieden hulp (coaching) bij het uitvoeren van deze opdrachten

  • Controleren
  Controle is nodig zodat het management overzicht kan houden of taken binnen het bedrijf correct en tijdig worden uitgevoerd. Merkt de manager dat er iets niet goed gaat dan kan hij proberen bij te sturen, of de doelstellingen van het bedrijf bij stellen.
 • Wat zijn de belangrijkste taken van een manager binnen een bedrijf?
  Doelstellingen bepalen, plannen, organiseren, leidinggeven en controleren
 • Een manager in een bedrijf gaat op een dag diverse afdelingen in een bedrijf langs. Hij vraagt aan alle werknemers of alles goed gaat en of ze op schema liggen. Met welke managementtaak houdt de manager zich op dat moment bezig?
  Controleren
 • Een manager heeft net een lange mail aan alle werknemers geschreven waarin hij trots vertelt over de targets die het bedrijf binnen de komende twee jaar wilt gaan bereiken. Ook heeft hij in de mail een uitgebreid overzicht gezet van de taken die iedereen moet voltooien om deze targets te bereiken. Onder welke twee managementtaken valt deze mail?
  Bepalen van doelstellingen en plannen
 • Een manager is een groot gedeelte van zijn tijd kwijt aan interactie met zijn team. Hij stuurt ze aan, en begeleidt ze in hun persoonlijke ontwikkeling. Onder welke managementtaak vallen deze bezigheden?
  Leidinggeven
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een lineaire hypotheek?
Dat er elke periode een gelijk bedrag wordt afgelost
Wat is een hypothecaire lening?
Het is een lening voor onroerend goed (grond of gebouwen) als onderpand heeft.
Wat zijn drie overeenkomsten tussen aandelen en obligaties?
- Beide zijn voor een onderneming een manier om aan vermogen te komen
- Voor beleggers zijn aandelen en obligaties alternatieve beleggingspapieren
- Zowel aandelen als obligaties worden verhandeld op de effectenmarkt
Wat is provisie?
Wat een belegger moet betalen aan de vereniging van de effectenhandel, voor bemiddeling.
Wat zijn de voordelen van een onderhandse lening?
- Er kan worden onderhandeld over de leningsvoorwaarden
- Er zijn geen emissiekosten zoals bij de uitgifte van aandelen en obligaties
- De administratiekosten zijn lager dan bijvoorbeeld bij de obligatielening
Wat is een onderhandse lening?
Een onderhandse lening is een lening op lange termijn die door één geldschieter wordt verstrekt.
Wat zijn de drie reserves?
- Winstreserve
- Agioreserve
- Herwaarderingsreserve
Wat staat er in de prospectus?
- Het doel van de emissie
- Overzicht van de bedrijfsresultaten van afgelopen jaren en verwachtingen aankomende jaren. 
- Winstverdeling vastgesteld in de statuten
- De prijs van het aandeel dat vrij wordt gegeven
- De datum waarop het aandeel er vanaf wordt gehaald
Waar kunnen preferente aandelen voorrang mee hebben?
- Voorrang bij winstuitkering (vast percentage)
- Meer zeggenschap
- Voorrang bij uitkering bij liquidatie
Wat is de vermogensmarkt?
De vermogensmarkt is alle vraag en aanbod van vermogen.