Summary Management & organisatie in balans Havo theorieboek deel a

-
ISBN-10 9042537728 ISBN-13 9789042537729
221 Flashcards & Notes
85 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management & organisatie in balans Havo theorieboek deel a ". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver inhoudelijke Ben Izaac Ivonne Hermens Anka Kresse. The ISBN of the book is 9789042537729 or 9042537728. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management & organisatie in balans Havo theorieboek deel a

 • 1 management & organisatie

 • naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen , waarin elk van de vennoten voor een of meer aandelen deelneemt.

 • Wat betekend het begrip "organisatie"

  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken

 • ...

 • Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen

  die een bepaald doel willen bereiken.

   

  2 soorten organisaties:

  -commerciële organisaties

  - niet-commerciële organisaties.

   

  -Commerciële organisaties streven naar winst, ze hebben er geld in gestopt en willen dat geld terug verdienen.

  -Niet-commerciële organisaties streven niet naar winst. Bijv, School, sportvereniging. 

 • 1.1 organisaties

 • Non - profit = niet commercieel = geen winst

  Non - for - profit = niet echt commercieel = wel winst

   

 • wat betekent het begrip organisatie?
  een groep mensen die gaan samenwerken om een doel te bereiken
 • Wat is een organisatie?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken

   

 • Wat betekend het begrip "organisatie"?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband met mensen die een bepaald doel willen bereiken.

 • Wat is 

  jjjj;lkjlj
  kljlkj  jkjk
  Dit is het antwoord
 • Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken. 

  Organisaties onderscheiden we in twee soorten:

  -commerciële organisaties (streven naar winst)

  -niet-commerciële organisaties. (steven niet naar winst)

   

  voor de commerciele organisaties zijn onder andere de volgende rechtsvormen mogelijk:

  -eenmanszaak

  -vennoot onder firma

  -naamloze vennootschap

  -besloten vennootschap

   

  Een eenmanszaak is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit, er is 1 eigenaar die de leiding heeft.

  De vennootschap onder firma is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer vennoten een bedrijf uitoefenen onder gemeenschappelijke naam.

  Een naamloze vennootschap (nv) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de vennoten (aandeelhouders) voor 1 of meer aandelen deelneemt.

  Een besloten vennootschap (bv) met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld vermogen, waarin ieder van de vennoten 1 of meer aandelen deelneemt.

   

  Voor de niet-commerciële organisaties bespreken we de volgende rechtsvormen:

  • Naamloze vennootschap of besloten vennootschap
  • vereniging
  • stichting.

  Een vereniging kunnen we omschrijven als een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft. Het doel van een vereniging is bijvoorbeeld het behartigen van de belangen van de watersporters door het bieden van een ligplaats in een bepaalde gemeente.

   

  Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die een bepaald doel willen bereiken. Bijvoorbeeld het beheer van een school. Het vermogen wordt vaak verkregen door subsidies of schenkingen. 

   

   

   

 • wat is het verschil tussen een commercielen en een niet-commerciele organisatie??
  een commerciele organisatie streeft naar winst.
 • Wat is een commerciële organisatie? Geef voorbeelden.

  Een commerciële organisatie streeft naar winst. Winkels, fabrieken en banken

 • https://www.youtube.com/watch?v=VptP2XaLM0Q
  Kijk de link
 • welke rechtsvormen zijn er mogelijk voor een organisatie?
  eenmanszaak ,besloten vennootschap, naamloos vennootschap en een vennootschap onder firma.
 • Wat is een niet commerciële organisatie? Geef voorbeelden.

  Een niet-commerciële organisatie streeft niet naar winst. scholen, sportclubs en goede doelen

 • wat is een eenmanszaak?
  er is een eigenaar die de leiding heeft en verantwoordelijk is voor de schulden en het is een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid heeft.
 • Hoe wordt een niet-commerciële organisatie ook wel genoemd?

   

  Een non-profitorganisatie

 • wat is een vof?
  een organisatie met twee of  meer vennoten
 • Hoe wordt een commerciële organisatie ook wel genoemd?

  Een profitororgaisatie/onderneming/bedrijf

 • wat is een nv?
  heeft rechtspersoonlijkheid maar de vennoten zijn alleen aansprakelijk voor hun aandeel.
 • Wat is een rechtsvorm?

  Een rechtsvorm is een juridische vorm van een organisatie

 • wat is een bv?
  hetzelfde als nv maar aandelen zijn niet vrij aan andere overdraagbaar.
 • Waarin kan je rechtsvormen splitsen?

  Rechtsvormen kan je splitsen in natuurlijke personen en rechtspersonen

 • wat is een vereniging??
  een vereniging heeft leden en streeft naar een doel
 • Welke rechtsvormen zijn er mogelijk voor een commerciële organisatie?

  • eenmanszaak
  • venootschap onder firma (VOF)
  • naamloze venootschap (NV)
  • besloten vennootschap (BV)
 • wat is een stichting??
  een stichting streeft naar een doel maar heeft geen leden.
 • Wat is een eenmanszaak?

  • een onderneming die geen rechtspersonen bezit
  • 1 eigenaar 
  • eigenvermogen heeft ingebracht
  • verantwoordelijk voor schulden
 • Waar is een eenmanszaak aan te herkennen?

  Een eenmanszaak is te herkennen aan zijn naam, er staat niets voor of achter vermeldt.

 • Wat is een VOF?

  Een ondernemingsvorm waarbij twee of meer vennoten een bedrijf uitoefenen onder een gemeenschappelijke naam

 • Waar is een VOF aan te herkennen?

  Een VOF is te herkennen aan de letters vof achter de firmanaam. Het komt ook wel eens voor dat er fa. voor de naam staat

 • Wat is een NV?

  Een naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de vennoten (aandeelhouders) voor één of meer aandelen deelneemt.

 • Waar is een NV aan te herkennen?

  Een NV is te herkennen aan doordat in de naam helemaal vooraan of achteraan de letters NV zijn opgenomen

 • Wat is een BV?

  Een BV is een Besloten Vennootschap  met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin ieder van de vennoten voor een of meer aandelen deelneemt

 • Waar is een BV aan te herkennen?

  De BV is te herkennen aan dat de letters BV in de naam vooraan of achteraan zijn opgenomen

 • Welke rechtsvormen zijn er mogelijk voor een niet-commerciële organisatie?

  • Naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV)
  • vereniging
  • stichting
 • Wat is een vereniging?

  Een vereniging is een organisatie die leden kent en bepaalde doelen nastreeft

 • Waar is een vereniging aan te herkennen?

  Een vereniging is te herkennen aan het woord vereniging ergens in de naam is opgenomen

 • Wat is een stichting?

  een stichting is een rechtspersoon zonder leden die een bepaald doel wil bereiken

 • Waar is een stichting aan te herkennen?

  Een stichting is te herkennen aan dat het woord stichting in de naam is opgenomen

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.