Summary Management control systems

-
ISBN-10 0071254102 ISBN-13 9780071254106
129 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management control systems". The author(s) of the book is/are Robert N Anthony Vijay Govindarajan. The ISBN of the book is 9780071254106 or 0071254102. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management control systems

 • 1 The nature of management control systems

 • wat is voc?

  verenigd

 • What is the titel of Chapter 4

   

  Responsibility Centers: Revenue and Expense Censtres

 • Wat is voc

  verenigd oostindische compagnie

 • 1.1 Basic Concepts

 • Elementen (simple) controle systeem (bijv. thermometer):

  - Een element dat meet wat er gebeurt

  - Een element dat beoordeelt of wat daadwerkelijk gebeurt ook gepland is

  - Een element dat sturing geeft als dat wordt gevraagd

  - Een communicatie netwerk tussen de eerste 3 elementen

   

  The management control process is the process by which managers at all levels ensure that the people they supervise implement their intended strategies

   

  Elementen management control process:

  - Geen standaarden, alles wordt bepaald via planning proces. 

  - Het is niet automatisch, er zijn bepaalde rapporten die vergeleken worden, maar veel gebeurt via natuurlijke    zintuigen

  - Management control gaat erom om veel verschillende elementen/afdelingen in een organisatie goed te laten samenwerken.

  - Er is geen standaard maatregel die genomen kan worden als een beoordeling anders is dan gepland. 

  - Veel management control is zelf control.

   

  If all systems ensured the correct action for all situations, there would be no need for human managers.

 • Wat zijn elementen van een control system?

  Detector, assessor, effector en communication network

 • Which elements includes the control system?

  budgeting, resource, allocation,performance measurement, evalaution and reward, responsibility center and transfer pricing.

 • Wat is het management control proces?

  Het management control proces is het proces waarbij managers van diverse levels zorg dragen dat de mensen die zij begeleiden hun strategiën waarmaken.

 • wat is voc?

  verenigds oostindische compagnie

 • Waar staat VOC voor?

  Verenigd oostindische compagnie

 • VOc is belangrijk voor de toekomst

 • 1.2 Boundaries of management control

 • Management control activiteiten: 

  - Planning

  - Coordinating

  - Communicating

  - Evaluating

  - Deciding

  - Influencing

   

  De implementatie van een strategie gaat volgens de volgende Implementation Mechanisms:

  - Organization structure; Rollen, reporting en verantwoordelijkheden in het nemen van beslissingen 

  - Cultuur

  - Management strucuture

  - HRM: Selectie, training, evaluate, promotie, training en ontslaan van medewerkers.

   

  Het proces loopt als volgt:

  - Strategy formulation (formuleren strategie)

  - Management control (hoe het uitvoeren)

  - Task control (controle op de uitvoering)

 • Waar focust de strategy formulation zich op?

  Op de lange termijn.

 • Waar focuts task-control zich op?

  Task-control focust zich op de korte termijn activiteiten.

 • Wat is management control?

  Management control is het proces waarbij managers, medewerkers/collega's beïnvloeden om de strategie van de organisatie te implementeren.

 • Uit welke activiteiten bestaat management control?

  Planning, Coördinatie, communicatie, evaluatie, Beslissingen over zaken en het beïnvloeden van mensen om hun gedrag te veranderen.

 • Wat is goal congruence?

  Goal congruence betekent dat voorzover haalbaar de doelen van een individu (medewerker)  in een organisatie overeenstemmen met de doelen van de organisatie zelf

 • Wat is een organisatie structuur?

  Een organisatie structuur specificeert de rollen, rapportage relaties en divisies van verantwoordelijkheden.

 • Wat is HRM?

  HRM is een selectie van training, evaluatie, promotie en beeïndiging van werknemers om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die vereist zijn om de strategie van de organisatie te behalen.

 • Wat is cultuur?

  Cultuur is een set van overtuigingen, houdingen en normen.

 • Wat zijn niet financiële doelstellingen van een organisatie?

  Product kwaliteit, marktaandeel, klanttevredenheid, levering op tijd en werknemersmoreel.

 • Wat is task control?

  Task control is het proces dat ervoor zorgt dat gespecificeerde taken efficiënt en effectief uitgevoerd worden.

 • Wat zijn task control systemen?

  Bestedingen, planning, order entry, logistiek, kwaliteitscontrole en cash management.

 • Wat zijn voorbeelden van task control informatie?

  Het aantal bestellingen van klanten, Het aantal materialen dat gebruikt is voor de productie, het aantal gewerkte uren door het personeel en het totaal uitbetaalde geld.

 • Wat is het belangrijke verschil tussen management control en task control?

  Task control is wetenschappelijk en management control niet.    ????? Navragen!

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

BSC
..
Wat zijn de voordelen van Profit centers?

- Qualiteit verbeterd, management zit er dichter op

- Snelheid verbeterd

- Minder druk op HQ

- Initiatief wordt verbeterd

- Betere training voor GM voor top posities

- Meer focus van management op winst, ipv alleen eigen afdeling

- Beter overzicht voor HQ op winstgevendheid verschillende afdelingen

- Profit centers meer geprikkeld om beter te presteren

Wat is het verschil tussen effectiviteit en efficiency?

Efficiency is het ratio tussen output en input, of de hoeveelheid output per unit input.

Effectiviteit is de verhouding tussen output en de doelen.

Wat zijn de functies van een controller?

- ontwerp en voert informatie uit voor controle systeem;

- Maakt financiële rapportages voor externe partijen;

- Maakt en analyseert prestatie rapportages, en vertaald dit naar managers;

- Toezicht op interne audits en financiële processen;

- Leidt managers op naar een organisatie die 'in control' is.

Wat zijn de voor- en nadelen van een Business Units

Voordelen:

- Training in GM, BU manager moet zelfde ondernemende activiteiten ondernemen als CEO

- Kortere lijnen naar markt.

Nadelen:

- GM is generalist, en het is moeilijk om goede specialisten in elke BU die goed kunnen communiceren met HQ.

- Er kunnen discussies ontstaan tussen de BU en HQ, en dit kan oplopen van een gespecialiseerde afdeling naar de hele BU.

Wat zijn de voor- en nadelen van een functionele structuur?

Voor; efficiency

Nadelen zijn:

- Geen ondubbelzinnige manier om effectiviteit per manager weer te geven;

- Problemen worden pas op hoog niveau opgelost, dit omdat elke manager rapporteert aan de manager in dezelfde functie op hoger niveau. 

- Kan niet doorgevoerd worden bij bedrijven die een breed scala aan producten bieden (Bosch)

- Cross functional communiceren is lastig. 

Welke structuren zijn er in een bedrijf en wat zijn de specificaties hiervan?

- Functionele structuur; elke manager verantwoordelijk voor een specifieke functie

- Business unit structuur; manager verantwoordelijk voor een business unit

- Matrix structuur; functionele units hebben verschillende verantwoordelijkheden

Wat is voc

verenigd oostindische compagnie

Waar staat VOC voor?

Verenigd oostindische compagnie

Which elements includes the control system?

budgeting, resource, allocation,performance measurement, evalaution and reward, responsibility center and transfer pricing.