Summary Management Control Systems

ISBN-10 0077133269 ISBN-13 9780077133269
322 Flashcards & Notes
39 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management Control Systems". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9780077133269 or 0077133269. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management Control Systems

 • 1 Introduction to management control

 • Wat verstaan we onder Management Control? (the nature of MCS)
  Management Control is een deelaspect van management, dat zich specifiek richt op het vergroten van de kans dat de managers van de onderneming doelgericht gedrag vertonen, waarmee de kans wordt vergroot dat de organisatie haar doelen zal halen.
 • Wat is de belangrijkste reden om een MCS in te richten?
  Decentralisatie
 • Hoe ziet de Top-down role van een MCS eruit?
  De doelen van de organisatie moeten op de juiste manier worden vertaald naar de onderste managementlagen, anders heeft het lager management geen idee welk doelen zij moeten behalen, hoe zij hun medewerkers moeten sturen en welke middelen ze aan moeten wenden. 

  Help decentralized managers to make the right decision: 
  - what decision?
  - what results to achieve?
  - where to lead their employees?
  - how to use the resources?
 • Hoe ziet de bottom-up role van een MCS eruit?
  Zonder een goed functionerend management control systeem heeft het hoger management geen idee wat het lager management uitspookt. 

  Inform senior managers about:
  - welke beslissingen genomen worden op lager niveau?
  - welke resultaten zijn behaald op lager niveau?
  - waar werknemers naartoe worden geleid?
  - hoe middelen zijn aangewend
 • Welke 5 managerial functions zijn er?
  1. Planning function
  2. Organizing function (gebruik van middelen)
  3. Staffing function (bemensing van de organisatie)
  4. Leading function (motiverend leiderschap)
  5. Controlling function (beheersing activiteiten)
 • Welke 6 elementen spelen er een rol binnen MCS?
  1. Strategic planning
  2. Budgetting
  3. Resource allocation (verdeling van de middelen)
  4. Evaluation and rewards
  5. Responsibility centre allocation
  6. Transfer pricing
 • Welke 3 functies heeft Management Accounting?
  1. Score keeping function (verzamelen van informatie)
  2. Attention directing function (informatie rubriceren, samenvatten, in een tabel zetten)
  3. Problem solving function (bevindt zich op analyse niveau)
 • Welke 3 sources of managerial motivation zijn er?
  1. Motivated by goals that they need to achieve:
  Doelen dienen duidelijk, realisatisch en haalbaar te zijn
  Realiseren van doelstellingen wordt positief gewaardeerd
  Attentiepunten: meerdere doelen kunnen de overzichtelijkheid en richting verminderen, en doelen kunnen als bedreiging worden gezien 

  2. Motivated by rewards that they get
  Kritiek: ongewenst gedrag, bwerkstelligen interne concurrnetie, stimuleert korte termijn handelen van managers 

  3. Motivated by social context
 • 2 Designing management control systems

 • Uit welke 3 elementen die beheerst moeten worden, bestaat het Managerial process?
  1. De manager: personeelsbezetting (juiste functies en juiste personen), ontwikkeling (informeren over organisatiedoelen en trainingsprogramma's) en cultuur creëren (gewenst gedrag, tone at the top) 

  2. De beslissingen: delegatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en voorgeschreven gedrag in bepaalde situaties. 

  3. De resultaten: verantwoordelijk stellen voor resultaten (targets), beloningen koppelen aan resultaten en promotie koppelen aan prestaties.
 • Welke 6 management control activiteiten zijn er?
  1. Planning van wat de onderneming moet doen 
  2. Coördinatie van activiteiten van organisatiedoelen
  3. Communicatie van informatie
  4. Evaluatie van informatie
  5. Besluiten welke acties te nemen
  6. Beïnvloeden van mensen om hun gedrag te veranderen
 • Wat is het verschil tussen strategieformulering en management control?
  Strategieformulering betrekt slechts enkele mensen in het proces, terwijl MC de gehele organisatie omvat.
 • Welke 3 remarks zijn er van belang bij dit hoofdstuk?
  1. MCS is belangrijk maar slechts een hulpmiddel
  2. MC gaat over het beïnvloeden van gedrag van mensen in organisaties, zodat doelcongruentie kan worden bereikt 
  3. MCS is een heel belangrijk hulpmiddel, maar structuur/cultuur/HRM zijn ook van groot belang.
 • Wat is doelcongruent gedrag?
  Gedrag dat helpt om de strategie van de organisatie te implementeren en de organisatiedoelen te behalen.
 • Waarom is doelcongruentie vaak moeilijk te begrijpen? (noem 2 redenen)
  1. Managers strategieën mogelijk niet begrijpen, niet ondersteunen of een tekort aan middelen hebben om de strategieën te implementeren 
  2. Niet altijd duidelijk is wat doelcongruent gedrag is en wat niet.
 • Wat is de definitie van het management control proces?
  Het proces dat erop gericht is om op alle niveau's van de organisatie de strategie uit te voeren
 • Aan welke 3 gebieden moet bij management control aandacht aan worden geschonken?
  1. Het: structuur, cijfers, objectief
  2. Wij: cultuur, luisteren, eigenaarschap -> inlevingsvermogen
  3. Ik: vuur, passie, aanvoelen -> eerlijkheid
 • Welke 4 elementen van een beheersingssysteem (control) zijn er?
  1. Detector
  2. Schatter
  3. Beïnvloeder
  4. Communicatie netwerk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe stel je een balance score card op?
1. Eerst stel je kritische succesfactoren op, wat wil je als organisatie behaald hebben?

2. Daarna stel je een balance score card op, waarbij je de kritische succes factoren verdeelt over de perspectieven.

3. Tot slot bepaal je prestatie indicatoren, deze geven de mate aan waarin je bent geslaagd in je kritische succes factor.
Bij het opstellen van een balance scorecard zijn er vier verschillende perspectieven, welke zijn dit en waarop hebben deze gericht?
Gericht op externe omgeving:
- Klantperspectief
- Financieel perspectief

Gericht op interne omgeving:
- Innovatie perspectief
- Interne proces perspectief
Wanneer je een balance score card maakt, stel je kritische succes factoren op en prestatie indicatoren.Wat zijn dit?
- Een kritische succes factor is een factor die continuïteitsbepalend is.

- Een prestatie indicator is een maatstaf over hoe je deze krititsche succes factor hebt behaald.
De balance score card heeft vier verschillende functies, welke zijn dit?
- Structuur om strategie uit te voeren;

- Verankering van de strategie;

- Performance meting;

- Communicatiemiddel.
Wat is de meest bekende performance measurement systeem?
De BSC, dit is een instrument dat niet alleen kijkt naar het financiële perspectief maar ook naar het niet-financiële perspectief.

- klantperspectief
- financieel perspectief
- intern proces perspectief
- innovatie perspectief.
De uitkomsten die een performance measurement system laat zien, zijn te verdelen over twee verschillende soorten, welke zijn dit?
1. Lagging indicators --> Deze laten zien wat er IS gebeurd.

2. Leading indicators --> Hoe is het proces verlopen van de implementatie van de strategie.
Waarom is het handig om ook NIET-FINANCIËLE FACTOREN mee te nemen?
- Winst is altijd korte termijn;

- Managers kijken te weinig naar lange termijn doelstellingen omdat ze worden afkeurt op korte termijn werkzaamheden.;

- Doordat communicatie enkel over winst gaat, worden veel andere processen vergeten;

- Ambitieuze winstdoelstellingen leid tot afwijkend gedrag.
Welke twee stappen doorloopt een performance measurement systeem?
1.  Evalueren prestatie gehele organisatie
2. Hoe moet deze prestatie geanalyseerd worden?
Wat is het doel van een performance measurement system?
Een preformance management systeem helpt met het implementeren van de strategie.

- Door kritische succes factoren te bepalen en deze te beoordelen kan je zien of je strategie gewerkt heeft of niet.
Hoe zorg je ervoor dat een budget zo effectief en efficiënt mogelijk wordt binnen je organisatie?
- SBU's moeten participeren
- Budget moet uitdagend zijn maar ook haalbaar
- Hoger management moet betrokken zijn bij de SBU
- Door het hebben van een budgetafdeling.