Summary management en organisatie een introductie voor 3 havo en 3 vwo

-
ISBN-10 9076294135 ISBN-13 9789076294131
198 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "management en organisatie een introductie voor 3 havo en 3 vwo". The author(s) of the book is/are P Franssen. The ISBN of the book is 9789076294131 or 9076294135. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - management en organisatie een introductie voor 3 havo en 3 vwo

 • 1 Inleiding

 • Wat is een organisatie?
  een organisatie is een geordende groep mensen, die met behulp van bepaalde middelen samenwerken om bepaalde doelstellingen te bereiken.
 • wat is afzet?
  hoeveelheid van wat je verkoopt

 • Wat zijn commerciële organisaties?
  Bedrijven die gericht zijn op winst maken.
 • Wat zijn niet-commerciële organisaties?
  Organisaties zoals scholen en sportverenigingen die niet gericht zijn op winst maken maar om mensen iets te leren of te helpen. ze wordenook wel non-profit organisaties genoemd.
 • Wat zijn handelsondernemingen?
  Dat zijn bedrijven die producten inkopen en ze eigenlijk meteen weer doorverkopen zonder er veel aan te veranderen.
 • Wat zijn industriële ondernemingen?
  Dat zijn bedrijven die grondstoffen inkopen en ze omzetten in nieuwe producten en die dan verkopen.
 • Wat zijn agrarische bedrijven?
  Agrarische bedrijven zijn alle bedrijven die iets met landbouw, veeteelt, visserij en de tuinbouw te maken hebben.
 • Wat zijn dienstverlenende bedrijven?
  Dienstverlendende bedrijven zijn bedrijven als banken, verzekeringsmaatschappijen en transportondernemingen die diensten verlenen en daarmee geld verdienen.
 • Wat wordt bedoelt met management van een organisatie?
  Hiermee wordt bedoelt alle maatregelen die nodig zijn om de doelstellingen van een organisatie zo goed mogelijk te bereiken.
 • Wat is een organisatiestructuur?
  Dat is de verdeling van taken over de personen en de verdeling van de bevoegdheden die zij krijgen om beslissingen te nemen.
 • Wat is delegeren?
  Het overdragen van bevoegdheden aan personen die lager staan in de organisatiestructuur.
 • Wat doet een manager tijdens plannen?
  Dan formuleert hij doelstellingen en acties voor de toekomst.
 • Wat doet een manager tijdens organiseren?
  Dan regelt en verdeelt hij taken, bevoegdheden en middelen over de leden van de organisatie.
 • Wat doet een manager tijdens leiding geven?
  Dan stuurt, beïnvloedt en motiveert hij medewerkers om iets te doen.
 • Wat doet een manager tijdens controleren?
  Dan bewaakt hij dat de organisatie de gestelde doelen op de voorgeschreven manier bereikt.
 • 2 De winstmarge

 • Wat is een promille?
  Één duizendste deel
 • Met welke formule bereken je de brutowinstopslag?
  verkoopprijs - inkoopprijs = brutowinstopslag
 • Met welke formule bereken je de verkoopprijs?
  inkoopprijs - brutowinstopslag = verkoopprijs
 • Met welke formule bereken je de inkoopprijs?
  verkoopprijs - brutowinstopslag = inkoopprijs
 • Wat is bruto winst?
  De winst die een bedrijf maakt zonder dat er kosten vanaf zijn gegaan.
 • Wat is netto winst?
  De winst die een bedrijf overhoudt als alle kosten van de bruto winst zijn afgetrokken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Commerciële organisaties (profit)

Doel = winst maken

- handelsonderneming: koopt goederen in en verkoopt ze in dezelfde staat door.

- industriële onderneming: koopt grondstoffen of half fabrikaten in en maakt daar een nieuw product van

- dienstverlenende onderneming: kapper

Niet commerciële organisatie (non-profit)

Winst maken is niet het doel.

Soorten organisaties

- commerciële organisatie

- niet-commerciële organisaie

VB Een product wordt ingekocht voor €40. Inkoopkosten zijn 5% van de inkoopprijs. De overige kosten zijn 40% van de kostprijs. De nettowinst is 20% van de verkoopprijs.
Bereken de verkoopprijs
Kostprijs
De totale kosten per product.
Overige kosten

Alle andere bedrijfskosten

Bv: Loonkosten, huur, verzekeringen enz.

Opbouw van d verkoopprijs bij een nettowinstopslag of marge. Alles zonder BTW

Inkoopprijs

Inkoopkosten

.......................... +

Vaste verrekenprijs

Overige kosten

............................. +

Kostprijs

Nettowinst

.......................... +

Verkoopprijs

Opbouw van de verkoopprijs bij een brutowinstopslag of marge

Inkoopprijs

Brutowinst

..................... +

Verkoopprijs

Inkoopkosten

Alle bijkomede kosten als je goederen inkoopt.

Bv: Transportkosten, veiling kosten en verpakkingskosten.

VB Een bedrijf koopt goederen in voor €480000 exclusief BTW en verkoopt ze voor €713900 inclusief BTW.

Bereken de BTW over de inkopen

Bereken de BTW over de verkopen

Bereken het bedrag dat het bedrijf per saldo moet afdragen aan de belastingdienst.

Bereken de brutowinst