Summary Management en organisatie in balans havo theorieboek 1

-
ISBN-10 9491653199 ISBN-13 9789491653193
729 Flashcards & Notes
17 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management en organisatie in balans havo theorieboek 1". The author(s) of the book is/are Sarina van Vlimmeren, Wim de Reuver, Tom van Vlimmeren. The ISBN of the book is 9789491653193 or 9491653199. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management en organisatie in balans havo theorieboek 1

 • 1.1 Organisaties

 • Wat is een organisatie?
  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken.
 • Wat is een commerciele orgamisatie?
  Een commerciele organisatie is een organisatie die naar winst streeft
 • Wat is een rechtsvorm
  Een rechtsvorm is de juridische vorm van de organisatie.
 • Welke rechtsvormen kennen we van commerciele organisatie?
  - Eenmanszaak

  - Vennootschap onder firma (Vof)

  - Besloten vennootschap ( bv)

  - Naamloze vennootschap (nv)
   
 • Welke rechtsvormen kennen we van niet commerciele organisatie?
  - Vereniging

  -  Stichting
 • Waar streeft een organisatie naar?
  Een organisatie streeft naar doelen en vertaald deze in doelstellingen.
 • Wat voor type doelstellingen zijn er? 
  - Strategische doelstellingen, (Topmanagement)

  - Tactische doelstellingen, (Middenmanagement)

  - Operationele doelstellingen, (Lager management)
 • 1.2 Management

 • Wat zijn de taken van management?
  De taken van management zijn:

  -  Bepalen van de doelstellingen;'

  -  Plannen;

  -  Organiseren;

  -  Leidinggeven;

  -  Controleren. 
 • Welke eisen worden aan doelstellingen gesteld?
  Doelstellingen moeten:

  -  Duidelijk zijn;

  -  Acceptabel zijn;

  -  Haalbaar zijn;

  -  Niet strijdig zijn. 
 • Wat is plannen?
  Plannen, is een gedetailleerde uitwerking van doelstellingen
 • Wat is organiseren?
  Organiseren is mensen, middelen en handelingen op elkaar afstemmen en coordineren zodanig dat de doelstellingen worden gehaald.  
 • Wat is leiding geven?
  Leiding geven is het richting geven en begeleiden van activiteiten van verschillende afdelingen en medewerkers
 • Wat is controleren?
  Controleren is het nagaan of medewerkers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren. 
 • 1.3 Gegevens en informatie

 • Wat is informatie?
  Gegevens die de kennis van de ontvanger vergroten. 

  Gegevens die iets nieuws toevoegen. 
 • Aan welke eisen moet informatie voldoen?
  Informatie moet  betrouwbaar, relevant, en tijdig  zijn
 • Waar moet je rekening meehouden met de resultaten van zoekmachines?
  De resultaten op basis van zoekmachines moet je kritisch bekijken vanwege mogelijke ouderdom en onbekende herkomst. 
 • Wat is beslissingsinformatie?
  Beslissingsinformatie is informatie die we gebruiken om beslissingen tenemen. 
 • Wat is verantwoordingsinformatie
  Verantwoordingsinformatie is informatie die we gebruiken om verantwoording af te leggen. 
 • Wat is Feedbackinformatie?
  Feedbackinformatie is informatie waarbij de werkelijkheid vergelijking met een norm. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

nadelen lineaire hypotheek
 1. belastingvoordeel neemt snel af
 2. de eerste jaren zijn de lasten het hoogste
kenmerken van een VOF zijn:
 • meerdere eigenaren 
 • de eigenaren noemen we firmanten 
 • net als de eenmanszaak zijn de eigenaren aansprakelijk 
 • er is meer zekerheid ten opzichte van een eenmanszaak 
 • meerdere eigenaren dus vaak overleg 
 • er is een winstverdeling  
wat is een vennootschap onder firma?
een organisatie waarin 2 of meer personen een ondeerneming uitoefenen
wat zijn kenmerken ban een eenmanszaak?
 • geld lenen is lastig men een eenmanszaak 
 • de eigenaar is volledig aansprakelijk 
 • de eigenaar is een ondernemer dus geen recht op uitkeringen 
 • het voortbestaan (continuiteit) is vrij onzeker
wat is een eenmanszaak?, omschrijf het begrip
een eenmanszaak heeft één eigenaar. de eigenaar is aansprakelijk voor zijn bedrijf.
wat is een rechtspersoon, en welke rechtsvormen horen daarbij?
een rechtspersoon is een organisatie die net als een mens rechten en verplichtingen heeft, hier horen de volgende vormen bij
 1. besloten vennootschap (BV)
 2. naamloze vennootschap (NV)
 3. vereninging en stichting 
wat zijn de rechtsvormen?
 1. eenmanszaak 
 2. vennootschap onder firma
 3. besloten vennootschap 
 4. naamloze vennootschap
 5. vereninging 
 6. slichting 
wat gebeurt er bij een handelsonderneming?
in een handels onderneming worden goederen ingekocht en weer zonder dat de goederen een verandering ondergaan verkocht tegen een zestal hogere prijs.
Welke betaal modellen zijn er voor zoekmachine adverteren en advertising
 • Cost per mile (CPM): Kosten per 1000 x dat de advertentie verschijnt
 • Cost per click (CPC) De kosten per klik op een advertentieklik
 • Cost per action (CPA): Bedrag per ondernomen handeling
Wat is cost to consumer (p van prijs)
De nadruk ligt op wat een product voor de consument kost gedurende de hele levensduur. Total cost, owner ship