Summary Management en organisatie, theorie en toepassing

-
ISBN-10 9001807887 ISBN-13 9789001807887
166 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management en organisatie, theorie en toepassing". The author(s) of the book is/are D Keuning. The ISBN of the book is 9789001807887 or 9001807887. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Management en organisatie, theorie en toepassing

 • 1 Organisaties en kernproblemen in management

 • wat is managent en organisatie
  lbblblblblblbl
 • 1.1 Kenmerken van organisaties

 • welke 3 betekenissen heeft het begrip 'organisatie'
  1- institutionele
  2- instrumentele
  3- functionele
 • Wat is de definitie van een organisatie in relatie tot een doelrealiserend samenwerkingsverband?
  Mensen die samenwerken voor een bepaald (gezamelijk of individueel) doel.
 • wat bedoelt men met een organisatie in de institutionele zin?
  Een concreet waarneembaar geheel van mensen: de instelling of de institutie
 • In welke drie verschijningsvormen zijn organisaties in te delen?
  1. Institutionele zin: concreet waarneembaar geheel van mensen (Heineken, ziekenhuis)
  2. Instrumentele zin: organisatiestructuur of bepaalde elementen (arbeidsverdeling, coördinatie, beslissingsbevoegdheid)
  3. Functionele zin: proces of activiteit (organiseren personeelsfeest
 • wat bedoelt men met de organisatie in instrumentele zin?
  de structuur van de organisatie of elementen daarvan (arbeidsverdeling, beleid, planning, etc)
 • In welke twee aspecten uit de kenbaarheid van een organisatie zich?
  Structuur
  Gedrag


  Structuur = (geheel van werkrelaties die gemeenschappelijk doel willen bereiken)
  Gedrag = (daden van organisatie die in en extern tot stand komen door besluitvorming, beleid, systemen e.d.)
 • wat bedoelt men met de organisatie in functionele zin?
  het proces of activiteit van het organiseren
 • In welke 4 aspecten komt gedrag in een organisatie tot uiting?
  1. Wijze van leiderschap
  2. Omgang mensen
  3. Dingen die men doet en nalaat
  4. De keuzen die worden gemaakt
 • de organisatie is het resultaat van doelbewust menselijk handelen, oftewel organiseren
 • In welke drie aspecten vormt gedrag zich in de organisatiecultuur?
  Opvattingen: betekenissen (of mening over) de werkelijkheid die wordt uitgedragen
  Waarden: duurzame opvattingen over wat sociaal wenselijk is
  Normen: maatschaven waaraan gedragingen worden afgemeten
 • Wat is organiseren?
  Organiseren is het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen beschikbare mensen, middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken
 • Wat betekenen de formele en informele organisatie?
  Formele organisatie = door leiding aangestelde taakverdeling, aangevuld met taakmschrijving, functieomschrijving, beleidsrichtlijnen en procedures. 
  De informele organisatie ontwikkelt zich door organisatiecultuur en onstaat spontaan.
 • Wat zijn de kenmerken van een organisatie?
  - Mensen, die
  - samenwerken
  - voor een bepaald doel.
 • Wat is een doelrealiserend samenwerkingsverband?
  een samenwerking tussen mensen om prestaties te leveren die zelden of nooit door een individu worden geëvenaard
 • Iedere organisatie maakt deel uit van een netwerk
 • Een organisatie is een doelrealiserend samenwerkingsverband waarin belanghebbende partijen in een coalitie samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar ook om (ieder voor zich) een eigen doelstelling te realiseren
 • Noem enkele doelstellingen van een organisatie?
  - product / marktpositie
  - productiviteit en toegevoegde  waarde
  - winstgevendheid
  - maatschappelijke verantwoordelijkheid
  - groei en continuïteit
  - salaris, werksfeer, prestige, status en zeggenschap
 • Wat is definitie van een formele organisatie?
  de door de leiding ingestelde taakverdeling aangevuld met functie- en taakbechrijvingen, beleidsrichtlijnen en procedures
 • Hoe komt het gedrag van een organisatie tot uiting?
  - de wijze waarop leiding wordt gegeven
  - hoe mensen met elkaar omgaan
  - de dingen die men doet en nalaat
  - de keuzen die worden gemaakt
 • Hoe wordt de organisatiecultuur bepaald?
  Waarden en normen, verwachtingen, houdingen, opvattingen en overtuigingen die door een groot gedeelte van de organisatieleden worden gedeeld
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.