Summary Management Informatiesystemen:Hogeschool Utrecht

ISBN-13 9781783654000
218 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management Informatiesystemen:Hogeschool Utrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9781783654000. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management Informatiesystemen:Hogeschool Utrecht

 • 1 Informatiesystemen in het huidige mondiale ondernemen

 • Welke drie samenhangende veranderingen zijn er in de technologie?
  Opkomst mobiele digitale platform 
  Groei van online software als dienst 
  Groei in Cloud Computing 
 • Wat is een digitale onderneming?
  Alle bedrijfsrelaties worden op digitale wijze mogelijk gemaakt en tot stand gebracht t
 • Gegevens (of data) 
   Feiten die gebeurtenissen vertegenwoordigen die plaatsvinden binnen organisaties of in fysieke omgeving, voordat ze worden georganiseerd en geordend in een vorm die mensen kunnen begrijpen en gebruiken. 
 • Welke 4 activiteiten vormen samen de informatie die een organisatie nodig heeft?
  1. input 
  2. verwerking 
  3. output 
  4. feedback
 • Wat zijn informatiesystemen voor een organisatie?
  Informatie systemen vormen de grondslag en proberen de strategische doelstellingen van een onderneming te realiseren
 • Wat is computer hardware?
  Fysieke apparatuur voor input, verwerking en output activiteiten in een informatie systeem
 • Wat is computer software?
  gedetailleerd geprogrammeerde instructies die de hardware componenten in een informatiesysteem controleren en coördineren
 • Wat is datamanagement technologie?
  bestaat uit de software die de organisatie van deze gegevens op fysieke apparatuur opslagmedia beheert.
 • Netwerk- en telecommunicatietechnologie
  bestaat als zowel fysieke apparatuur als software, koppelt de verschillende hardware elementen aan elkaar en verstuurd gegevens.
 • Wat is een netwerk?
  Koppelt twee of meer computer aan elkaar om data en gegevens uit te wisselen
 • Wat zijn intranetten?
  Interne bedrijfsnetwerken gebaseerd op internettechnologie
 • Wat zijn extranetten?
  eigen intranetten die zich uitstrekken tot geautoriseerde gebruikers buiten de organisatie
 • Informatietechnologie (IT-)infrastructuur
  Al deze technologieën, samen met de mensen die nodig zijn om ze te runnen en te managen, vertegenwoordigen bedrijfsmiddelen die binnen de organisatie kunnen worden gedeeld.
 • Welke drie lagen heeft een onderneming?
  1. Hoger management 
  2. Midden management (wetenschappers)
  3. Operationeel management (gegevensverwerkers) 
 • Wat doet het hoger management?
  neemt strategische beslissingen over de lange termijn
  bewaakt de financiële gegevens van de onderneming 
 • Wat doet het middenmanagement?
  Voert de plannen van het hoger management uit
 • Wat doet het operationeel management?
  is verantwoordelijk voor het besturen van de dagelijkse activiteiten binnen de onderneming
 • Wat zijn kenniswerkers?
  ontwerpen nieuwe prodcuten of diensten voor de organisatie en creëren hiermee nieuwe kennis (technici, artitecten)
 • Wat zijn gegevenswerkers?
  assisteren met het papierwerk op alle niveaus van de onderneming 
  (managementassistenten) 
 • Wat zijn productie- servicemedewerkers
  verzorgen de feitelijke productie van een product of leveren van een dienst
 • Noem belangrijke bedrijf categorieen:
  verkoop en marketing 
  productie
  boekhouding 
  financiën beheren 
  personeelszaken
 • Wat zijn aanvullende maatregelen?
  maatregelen die nodig zijn op waarde uit een primaire investering te halen
 • Wat zijn organisatorische maatregelen?
  efficiente bedrijfsprocessen en ondersteunende organisatiecultuur die efficiënte en effectiviteit waardeert.
 • Wat zijn bestuurlijke maatregelen?
  sterke ondersteuning vanuit het hoger management voor technologie-investeringen en veranderingen
 • Wat zijn sociale maatregelen?
  Met IT verrijkte educatieprogramma's om de computervaardigheden van het personeel te vergroten.
 • Wat is de technische benadering (modern)
  benadrukt wiskundige modellen om fysieke technologie en formele mogelijkheden van deze systemen te bestuderen
 • Wat zijn gedragsdisciplines?
  Bestuderen met het oog hoe systemen, individuen, groepen en organisaties beïnvloeden 
  - psychologie 
  - economie
  - sociologie 
 • Welke 4 actoren heeft een bedrijfs informatiesysteem?
  1. leveranciers die hardware en software leveren 
  2. bedrijven die in technologie investeren en hiermee voordeel proberen te halen 
  3. managers en medewerkers die de bedrijfswaarde proberen te bereiken 
  4. Huidige wettelijk, sociale en culturele context 
 • Wat is het socio- technische gezichtspunt
  optimale organisatorische prestatie bereikt door de sociale als technische systemen die in de productie wordt gebruikt, te optimaliseren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Noem belangrijke bedrijf categorieen:
verkoop en marketing 
productie
boekhouding 
financiën beheren 
personeelszaken
Noem 3 redenen waarom de rollen niet alle informatie systemen steunen?
1. kwaliteit van informatie 
2. filtering door het management 
3. traagheid van de organisatie 
Welke managersrollen zijn er?
1. interpersoonlijke rollen: fungeren als leiders, proberen te motiveren 
2. informatierollen: ontvangen en verspreiden de meest recente informatie 
3. beslissingsrollen: ondernemen nieuwe activiteiten 
Wat zijn managerrollen?
zijn verwachtingen van de activiteiten die managers in een organisatie zouden uitvoeren
Welke rollen heeft het klassieke management model?
Beschrijft het gedrag van managers in 5 rollen: 
planning, organisatie, coördinatie, besluitvorming en sturing. 
Welke 4 fasen kent besluitvorming?
1. Onderzoek van het probleem
2. Inventariseren van mogelijke oplossingen
3. Keuze van de oplossing
4. Implementatie, of de oplossing wel werkt
3. Semi- gestructureerde beslissingen:
beslissingen waarbij slechts een deel van het probleem een duidelijke oplossing via een geaccepteerde procedure
2. Ongestructureerde beslissingen:
dit zijn beslissingen waarbij de besluitvormer beoordeling, evaluatie en inzicht moet bieden om een probleem op te lossen.
1. Gestructureerde beslissingen:
deze beslissingen komen periodiek voor en worden routinematig afgehandeld. 
vaste procedures 
Noem een paar verschillende beslissingen:
1. ongestructureerde beslissingen 
2. gestructureerde beslissingen 
3. semi-gestructureerde beslissingen