Summary Management: orientatie en inleiding

-
ISBN-10 9001790917 ISBN-13 9789001790912
128 Flashcards & Notes
13 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Management: orientatie en inleiding". The author(s) of the book is/are Doede Keuning, Ruud de Lange. The ISBN of the book is 9789001790912 or 9001790917. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Management: orientatie en inleiding

 • 1.1.1 De begrippen manager en management 6

 • we leven in een maatschappij van organisaties.

  we hebben vaak een mening over hoe het management beter had gekunt.

  het is belangrijk om hulpmiddelen te hebben om doeltreffend te besturen.

 • Een manager is iemand die een proces stuurt, die het handelen van anderen op gang brengt. 

 • Wat is een manager?

  Een manager is iemand die processen stuurt, die het handelen van anderen op gang brengt. Hij neemt als leidinggevende voortdurend beslissingen over wat er gedaan moet worden, hoe, en door wie. Een manager is het knooppunt tussen zijn bedrijf, afdeling of werkplaats en zijn omgeving.

 • 1.1.2 Enkele kenmerken van managers 6

 • managers dienen medewerking te krijgen van medewerkers om gedaan te krijgen wat ze gedaan moeten krijgen, hier hebben ze gezag voor nodig.

  een manager moet er voor zorgen dat er een leuke en aangename werksfeer is.

   

 • Waar is een manager afhankelijk van?

  Bijdragen van anderen, zoals eigen medewerkers maar ook van leidinggevenden uit andere bedrijfsonderdelen of afdelingen, waarbij er geen direct gezagsrelatie is. 

 • Wat zijn de kenmerken van managers?

  Afhankelijk van inzet van anderen, verantwoordelijk voor werkklimaat, informatie en beslissingen en hebben bepaalde vaardigheden.

 • een manager zorgt ervoor dat het personeel juist geschoold gemotiveert en geactiveerd word.

   

 • Afhankelijk van in de inzet van anderen: Als werkgevers hun werk niet doen dan kan een manager zijn werk ook niet afmaken.

  Verantwoordelijk voor werkklimaat, informatie en beslissingen: Een manager zorgt goed voor zijn werknemers, weet wat er op zijn afdeling speelt zodat hij die informatie over kan dragen en je moet in staat zijn goede beslissingen te nemen in onvoorziene situaties.

  Vaardigheden: Een manager heeft de vaardigheden tijdmanagement, terreinkennis en resultaatgerichtheid.

  Tijdmanagement: Een manager moet effectief leren werken en niet het gevoel hebben te 'worden geleefd'.

  Terreinkennis:  Men moet weten waar het werk over gaat en wat de prioriteiten zijn.

  Resultaatgerichtheid: Managers dienen resultaatgericht te werken. De resultaten dienen tastbaar te zijn. 

 • Wat voor werkwijze moet een manager ontwikkelen?

  Een waarbij ze medewerking krijgen van al diegene van wie een bijdrage nodig is om gestelde doelen te bereiken.

 • wanneer een leidinggevende voor situaties komt te staan moet hij oplossingen vinden en beslissingen nemen, eerst dient het probleem snel opgelost te worden, daarna moet er worden gezocht naar permanente oplossingen om herhaling te voorkomen

 • Wat doet een leidinggevende?

  Hij is mede verantwoordelijk voor bemensing van zijn afdeling of eenheid, voor het opleiden beoordelen, bevorderen, motiveren en activeren van zijn medewerkers. Ook moet hij verdere informatie ontvangen en overdragen, en goed weten wat er in zijn bedrijfseenheid speelt. 

 • Wat moet een manager moeten kunnen?

  Goede tijdmanagement, prioriteiten stellen en te delegeren wat mogelijk is. Terreinkennis hebben en resultaatgericht te werken.

 • 1.1.3 Organisatie en organiseren 7

 • Een organisatie is een samenwerkingsverband waarin mensen bewust samenwerken om samen doelstellingen te bereiken

   

 • Hoe zijn gemeenschappelijke doelstellingen het makkelijkst en snelste te bereiken?

  Door gezamelijke inspanning en niet door een individu alleen.

 • In bedrijven werken mensen samen en worden technische en financiële middelen gebruikt om doelstellingen te halen. Wat is een samenwerkingsverband?

  Een samenwerkingsverband is een organisatie waarin mensen bewust relaties met elkaar aangaan om zo gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

 • doelstellingen zijn het snelste te realiseren door samen te werken en niet door inividuen alleen

 • Wat is een organisatie?

  Een 'instrument' dat door toedoen van mensen ontstaat en waarmee men vervolgens producten of diensten creeert die in maatschappelijke of individuele behoefte voorzien.

 • Wat is een organisatie?

  Een instrument dat door toedoen van mensen ontstaat en waarmee men vervolgens producten of diensten creëert die in maatschappelijke of individuele behoeften voorzien.

 • een organisatie is een instrument wat door mensen word gecreëerd zodat deze in de behoefte van de consument kan voorzien. 

 • Hoe ontstaan organisaties?

  Organisaties als samenwerkingsverbanden van mensen en middelen zijn het gevolg van doelbewust handelen. 

 • Wat is organiseren?

  Het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om bepaalde doeleinden te bereiken.

 • wanneer mensen doelbewust handelen, dingen bewust oprichting om te ordenen noemen we dit Organiseren

 • Een goede organisatie werkt effectief en efficiënt. Andere begrippen hiervoor zijn doeltreffend en doelmatig. Doelstellingen worden daarmee bereikt volgens plan, op tijd en tegen zo laag mogelijke kosten, terwijl de betrokkenen er arbeidsvreugde aan ontlenen.

 • Wat is organiseren?

  Het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om bepaalde doeleinde te bereiken. Ordenend handelen is organiseren.

 • wat is organiseren ?

  het bewust scheppen van verhoudingen tussen mensen, middelen en handeling om doelen te bereiken.

 • Hoe werkt een goede organisatie?

  Men werkt doeltreffend (effectief) en ook doelmatig (efficient). Doelstellingen worden bereikt volgens plan, op tijd en tegen zo laag mogelijke kosten, terwijl de betrokkenen er arbeidsvreugde aan ontlenen. Goed organiseren en een goede organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor succes.

 • wat is een goede organisatie ? 

  Effectief en Efficient

 • slecht organiseren kan ertoe leiden dat mensen langs elkaar heenwerken en dat het behalen van doelen meer tijd in beslag neemt dan nodig hoeft te zijn.

 • wanneer het vorige gebeurd noemt men dit inefficient en ineffectief.

   

 • Kenmerkende elementen van organisaties zijn ?

  Mensen die met een bepaald doel samenwerken

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.