Summary Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis

-
ISBN-10 9035817370 ISBN-13 9789035817371
5807 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis". The author(s) of the book is/are Mieke Rijnders, Patricia van Ulzen Dorine Duyster. The ISBN of the book is 9789035817371 or 9035817370. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Manieren van kijken inleiding kunstgeschiedenis

 • 1 Van spiegels en van Kralen. Een inleiding op het begrip kunst

 • Wat is de institutionele definitie van kunst?
  Er mag alleen van kunst worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent. Het anwtoord op de vraag of iets kunst is wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut als een museum of de kunstkritiek.
 • wat is de  institutionele definitie van kunst?

  in een samenleving is alleen sprake van kunst als er ook een woord is voor kunst, of in ieder geval een kunstbegrip. dit wordt de institutional theory of  art genoemd.

 • wat is kunst?

  is niet eenduidig te beantwoorden. het is afhankelijk van welke categorie je hanteert.

 • Noem de universele opvatting van kunst
  Kunst komt overal voor, is typisch menselijk en de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om 'bijzonder te maken' en 'beelden te maken'.
 • Wat houdt de definitie van institutionele theory of art in?

  De definitie van institutionele theory of art kiest voor een sociologisch uitgangspunt: de zogenaamde kunstwereld bepaalt wat kunst is.

 • Wat is volgens Stumpel het wezen van kunst?

  Waar het in wezen om gaat bij het maken van kunst, is dat het gewone bijzonder wordt gemaakt. En dat dit bijzondere een beeldende vorm krijgt.

 • Kunnen primitieve uitdrukkingsvormen ook onder kunst worden gerekend?

  Ja, het definiëren van kunst als twee soorten van menselijk gedrag die elkaar kunnen overlappen, ‘bijzonder maken’ en ‘beelden maken’ maakt dat ook de meest primitieve symbolische uitdrukkingsvormen probleemloos als kunst kunnen worden aangeduid.

   

 • noem verschillende rubrieken van kunst
  schoonheid, natuur, kennis, leven, metafysica
 • verheven gedachte van kunst Oskar Maria Graf 1894-1967
  het is de samenvatting van het hele veelvoud van de eeuwige waarheid; het zichtbaar maken van het onzichtbare achter de dingen
 • gemeentemuseum Den Haag, bedacht door Berlage (1856-1934)
  sereen gescheiden van de banaliteit van alledag door omringend water; eerbied voor de bijzondere vermogens van kunstenaars en de diepe betekenis van kunstwerken, ook terug te zien in het bijzondere relief. kunst is kennelijk een venster, interface of antenne voor het goddelijke, voor een existentiele openbaring der klassieke godsdiensten, en deze misschien zelfs omvat
 • wat is de institutionele definitie van kunst?
  sommige kunsttheoretici menen dat alleen van kunst mag worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent omdat het antwoord op de vraag of iets 'kunst' is, wordt overgelaten aan een door de samenleving erkend instituut, zoals een museum, of de kunstkritiek. Alles wat de kunstwereld, zoals het geheel van kunstinstituten wordt genoemd n, als kunst beschouwt is kunst.
 • de universele opvatting van kunst
  kunst komt overal voor, typisch menselijk, de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om 'bijzonder te maken' en om 'beelden' te maken
 • 1.1 Waar begint de kunst?

 • Wat is de opvatting over kunst van Ozenfant?

  Ozenfant, vindt de kunst van tienduizenden jaren oud emotioneel even begrijpelijk als de kunst van zijn eigen tijd.

 • Wat is de opvatting over kunst van Hans Belting?

  Hans Belting stelt dat pas na de middeleeuwen kan worden gesproken van kunst in de huidige betekenis van het woord, omdat daarvóór de religieuze functie van kunst belangrijker was dan de esthetische.

 • Wat is de opvatting over kunst van Stumpel (de auteur van dit hoofdstuk)?

  Stumpel stelt de opvattingen van Ozenfant en  Belting over het begin van de kunst van tegenover elkaar.

  Stumpel kiest voor de opvatting van Ozenfant nl. : dat er al kunst bestond vóór er sprake was van een kunstbegrip. Stumpels argumentatie voor die keuze is vooral gebaseerd op argumenten tégen de opvatting dat kunst pas na de middeleeuwen is begonnen. Die tegenargumenten zijn meer intuïtief dan systematisch.

   

 • Wat is Stumpels definitie van kunst?

  Bij beeldende kunst gaat het om producten van twee soorten van menselijk gedrag die elkaar gedeeltelijk overlappen:

  1. Bijzonder maken
  2. Beelden maken

   

 • Welke stappen neemt Stumpel om tot zijn definitie te komen?

   

  De stappen die Stumpel neemt om tot zijn definitie komen zijn:

  1. Kunst is door mensen gemaakt.
  2. Kunst onderscheidt zich doordat het het gewone bijzonder maakt, zoals de prieelvogels hun nesten bijzonder maken.
  3. Kunst vereist een speciale vaardigheid en aanleg.
  4. De verschijningsvorm van kunst, als daarmee beeldende kunst wordt bedoeld, is beeldend: men kan ernaar kijken en het kan als object bewaard worden.

   

   

 • Van wie is de uitspraak: "Kunst begint bij het eeuwige constante van de menselijke geest"?

  Ozenfant (1886-1966)

 • Van wie is de uitspraak: "De mens schiep uit het niets de wereld van de kunst, waar de communicatie der geesten begint"?

  Bataille (1897-1962)

 • Van wie is de uitspraak: "Een museum maakt een object tot kunst"?

  Duchamp

 • wat is geschiedschrijving
  geschiedenissen hebben niet perse mensen nodig (geschiedenis van de maan) maar er zijn wel  mensen nodig om zulke geschiedenissen te onthouden,te onderzoeken en te beschrijven
 • waar begint kunst eigenlijk
  ergens in de prehistorie, Lascaux, Chauvet (30.000 jaar). we kunnen de afbeeldingen met gemak herkennen.De toegankelijkheid van de schilderingen suggereert een diepe verbondenheid met de heel verre voorouders. 
 • kunstenaar Amedee Ozenfant (1886-1966) bezocht Les Eyzies-de-Tayac
  in 1 klap besefte Ozenfant waar het in zijn kunst om moest gaan;om het eeuwige en constante van de menselijke geest - om dat wat zijn kunst verbond met dien mensen in Lascaux
 • kenmerken van Ozenfant
  hij koos verrassende afbeeldingen, als visuele argumenten voor zijn iedeeen over het fundamentele verband tussen onze psyche en die van mensen vele eeuwen her. vb hoofd egyptische priester met bril
 • filosoof/schrijver george Bataille (1897-1962) ook geraakt door Lascaux, wat schrijft hij in zijn boek daarover?
  het zinnelijk teken voor ons van onze aanwezigheid in het heelal. De mens van Lascaux schiep volgens hem uit het niets deze wereld van de kunst, waar de communicatie der geesten begint
 • Lascaux
  we weten eigenlijk niet veel over de individuen die deze sporen hebben nagelaten, over hun beweegredenen, over hun keuze van motieven en hun voorkeur voor de plaatsen waar ze die aanbrachten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

line-heightWat zijn de karakteristiken van de Franse barok?
Franse barok: vlak, recht, streng.
Classicisme
Toepassing in verschillende kunstvormen van verhoudingen, vormen en ontwerpen uit de klassieke oudheid, zoals die te zien is in de kunst vanaf de renaissance. De stijl van klassiek georiënteerde kunst vanaf het midden van de 18de eeuw wordt neoclassicisme genoemd.
Rococo
Samenstelling van het Franse rocaille, een asymmetrisch schelpmotief, en het Italiaanse barocco (barok).
Stijlperiode tussen 1720 en 1775 waarvan de kenmerkende eigenschappen:
 • asymmetrie en 
 • nadruk op elegantie
zijn. Het kleurgebruik typeert zich door:
 • zachte pasteltinten.
 • mbt de decoratie zet de barok zich in het rococo voort. 
 • monumentaliteit wordt vervangen door gecompliceerde ruimtewerking en rijke ornamentiek, vaak uitgevoerd in het stucwerk.
De resten van Romeinse ruines en De Architectura Libri Decem van Vitruvius werden als bronnen vooral gebruikt als?
Voorbeeld en inspiratiebron.
De Architectura Libri Decem van Vitruvius was speciaal geschreven voor keizer Augustus.Wat stond Vitruvius hierbij voor ogen? 
Vitruvius wilde met zijn werk de Romeinse grootsheid en orde vastleggen en voorschriften geven die de keizer kon gebruiken om letterlijk en figuurlijk verder te bouwen aan zijn imperium.
De resten van Romeinse ruines en De Architectura Libri Decem van Vitruvius werden als bronnen vooral gebruikt als voorbeeld en inbron.Welk probleem deed zich hierbij voor?
Hoe de van oorsprong heidense decoraties getransporteerd konden worden naar de christelijke architectuur.
Door welke architecten heeft Sir Christopher Wren zich laten inspireren voor het ontwerp van de Saint Paul's Cathedral in Londen (1675-1710), zie afb. 10.32 en 10.33 van [1]?Donato Bramante (1444-1514)Michelangelo (1475-1564)Guarino Guarini (1624-1683)door alle drie genoemde architecten
4= Juist. Zie Hoofdstuk 10, 252-253.
In paragraaf 7 gaat auteur Freek Schmidt in op de verschillen tussen de Italiaanse en de Franse barok. Hij doet dit aan de hand van de opdracht voor een uitbreiding van het Louvre. Eerst werd daarvoor de Italiaan Francesco Bernini uitgenodigd, daarna Claude Perrault. Vergelijk het eerste ontwerp van Bernini uit 1665 met het uitgevoerde ontwerp van Perrault uit 1667-1670.Bepaal aan de hand van deze ontwerpen de onderscheidende karakteristieken van enerzijds de Italiaanse, anderzijds de Franse barok. Kies daartoe uit de volgende karakteristieken die ófwel bij de Italiaanse, ófwel bij de Franse barok horen:dynamisch – statisch – plastisch – vlak – golvend – recht – streng – uitnodigend
Italiaans
dynamisch - plastisch - golvend – uitnodigend
Frans
statisch -vlak- recht - streng
Zie Hoofdstuk 10, 252 en op basis van de bestudering van beide afbeeldingen.
De rococo, de laatste fase van de barok, is een vorm van classicisme maar wijkt in één aspect wezenlijk af van alle voorgaande vormen van classicisme. Welk aspect is dat?indirecte verlichting overvloedige decoratieasymmetrieovale plattegronden
3. = Juist. Zie Hoofdstuk 10, 254-255
Aan de plattegrond (afb. 10.23 in [2]) van de Sant' Andrea al Quirinale te Rome (1658-1670) van Gian Lorenzo Bernini vallen direct enkele van de kenmerken van de barok op.Welke kenmerken zijn dat?
Dat zijn:
 • rondingen in plaats van rechte vlakken
 • streven naar een uniforme ruimte
 • nadruk op de hoofdruimte.
Zie Hoofdstuk 10, 249-250.