Summary Manufacturing Engineering and Technology

-
ISBN-10 9810694067 ISBN-13 9789810694067
276 Flashcards & Notes
8 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Manufacturing Engineering and Technology
 • Serope Kalpakjian
 • 9789810694067 or 9810694067
 • 7th

Summary - Manufacturing Engineering and Technology

 • 10 Fundamentals of Metal casting

 • Wat is de formule voor 'Volumetric shrinkage'?
  y^3 - (Volumetric shrinkage * y^3)  = 1 m3
  y^3 * (1-Volumetric shrinkage)        = 1 m3
 • 10.1 Introduction

 • Wat is de anisotropische eigenschap?
  Een kristal heeft verschillende eigenschappen als het in verschillende richtingen wordt getest
 • Wat is de relatie tussen deformatie en sterkte?
  Hoe groter de deformatie, des te harder wordt het materiaal
 • Wat is het verschil tussen 'Forming' en 'Shaping'?
  Forming: To begin to exist
  Shaping: Geef iets een bepaalde vorm
 • Wat zijn voordelen van gieten?
  - Complexe vormen
  - Grote producten in 1x te gieten
  - Vaak goedkoop
  - Isotropisch eindproduct. (eigenschappen gelijk in alle richtingen)
 • Wat zijn eigenschapen van een polymeer?
  Extreem grote moleculen
  Herhaald patroon
 • Wat is het verschil tussen 'krimpen' en 'slinken'?
  Bij slinken is het materiaal nog vloeibaar

  Bij krimpen is het materiaal al in vaste vorm 
 • Wat is 'Casting'?
  Het gieten van gesmolten materiaal in een bepaalde mal
 • 10.2 Solidification of Metals

 • Wat is het gevolg van snellere afkoeling van materiaal?
  Het materiaal zal bestaan uit kleinere 'korrels'
 • Welke deformatie-fases doorstaat een crystal als het wordt blootgesteld aan een kracht?
  - Elastische deformatie (Geen vorm verandering)
  - Plastieke/ permanente deformatie (wel vorm verandering)
 • Welke Fases doorstaat een Crystal als het wordt blootgesteld aan een kracht?
  - Elastische deformatie (Geen vorm verandering)
  - Plastieke/ permanente deformatie (wel vorm verandering)
 • Waar zorgt snellere afkoeling voor?
  Kleinere korrels
 • 10.3 Fluid Flow

 • Waarom moet je bij het ontwerpen van je mal rekening houden met de draft angle?
  Om het product te kunnen verwijderen. Als er geen draft angle aanwezig is in de mal, zal het materiaal vacuum gezogen worden, en dus niet uit de malt te nemen zijn.
 • In welke 3 fases krimpt het materiaal?
  - Krimp door afkoeling
  - Krimp bij overgang vloeibaar - vast
  - Krimp in gehard materiaal bij afkoeling tot kamer temperatuur
 • Waarom moet je bij het ontwerpen van je mal rekening houden met de 'Draft angle'?
  Om het product te kunnen verwijderen
 • Waarvoor dient een 'Riser/Feeder' bij 'Casting'?
  Om poreusheid als gevolg van krimpen tegen te gaan.
  Opslag van slag
 • Wat is een 'Riser/feeder' bij 'Casting'?
  Een reservoir van gesmolten materiaal
 • Wat is de 'Gate' bij 'Casting'?
  Deel van de runner waardoor het materiaal de mal binnen gaat
 • Wat is een 'Runner', gebruikt bij 'Casting'?
  Kanaal dat het gesmolten materiaal naar de 'gate' brengt
 • Wat is a 'Sprue' bij het 'Casting' proces?
  Een nauw kanaal waardoor het materiaal de mal binnenkomt
 • waarvoor dient een riser/feeder?
  Om poreusheid als gevolg van krimpen tegen te gaan.
  Opslag van slag
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Manufacturing Engineering and Technology

 • 0.6 Selection of Manufacturing Processes

 • The different categories of manufacturing methods are:
  • Casting
  • Forming and Shaping
  • Machining
  • Joining
  • Finishing
  • Microfabrication and Nanofabrication
 • The variations of Casting processes
  Expendable pattern, expendable mold, permanent pattern, permanent mold
 • The variations of Bulk-deformation processes
  Rolling, Forging, Extrusion and drawing
 • The variations of Sheet-metal forming processes
  Shearing, Bending and drawing, forming
 • The variations of Polymer-processing processes
  Thermoplastic, Thermosets, Rapid prototyping
 • The variations of Machining an finishing processes
  Machining, Advanced Machining, Finishing
 • The variations of Joining processes
  Fusion Welding, Other welding, Fastening and bonding
 • Types of production
  • Job shops
  • Small-batch production
  • Batch production
  • Mass production
 • 0.10 Manufacturing Costs and Global Competition

 • Typically the manufacturing cost of a product represents 40%
 • The total cost of manufacturing consists of the following components
  1. Materials
  2. Tooling 
  3. Fixed (rent etc)
  4. Capital (production machinery, equipment etc)
  5. Labor 
 • Outsourcing is defined as the purchase by a company of parts and/or labor form an outside source, either from an other company or another county, in order to reduce design and manufacturing costs.
 • Engineering materials 
  metals, platics, ceramics, composites and others
 • Behavioral manufacturing properties of materials
  Structure of materials, mechanical properties, physical and chemical properties, property modification
 • 1.2 Types of Atomic bonds

 • Atoms consist of Protons Neutrons and surrounding clouds or orbits of electrons
 • Negatively charged atoms are called anion
 • Positively charged atoms are called cation
 • There are basic types of atomic attraction associated with electron transfer, called primary bonds or strong bonds. Which bonds are there:
  • Ionic bonds (low ductility, low thermal and electrical conductivity)
  • Covalent bonds (high hardness, low electrical conductivity)
  • Metallic bonds (high thermal and electrical conductivity)
 • 1.3 The Crystal Structure

 • Atoms arrange themselves into various orderly configurations, called crystals; this atomic arrangement is called crystal structure or crystalline structure.
 • The following are the three basic atomic arrangements in metals:
  • Body-Centered cubic (BCC) 
  • Face-Centered cubic (FCC)
  • Hexagonal closed-packed (HCP)
 • All three arrangements can be modified by adding atoms of some other metal or metals, knows as alloying
 • The appearance of more than one type of crystal structure in metals is known as allotropism or polymorphism.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is 'Casting'?
Het gieten van gesmolten materiaal in een bepaalde mal
Wat houdt de 'Feed rate' in?
Het aantal millimeters per omwenteling (tool)
Hoe langzamer, des te nauwkeuriger
Wat worden er met het 'Tapping' proces gemaakt?
Threads (Schroefdraad)
Waar vindt 'Flank wear' plaats?
Op het gereedschap naast de raakpunt door het schuiven over het werkstuk
Wat doet het (warm) opblazen met de wanddiktes van het 'Injection blow molding' product?
De wanddiktes worden overal gelijk
Wat wordt er gebruikt bij '3D-printing'?
"Powder and binder"
Wat wordt er verbruikt bij 'Fused deposition modelling'?
Een thermoplastische gloeidraad
Van welke bron maakt 'Stereolithography' gebruik?
UV-licht
Wat is een nadeel van 'Rapid layered Manufacturing'?
Lage productiesnelheden
Wat is een groot voordeel van 'Rapid layered Manufacturing'?
De productie kan snel van start gaan