Summary Marketing

-
143 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Marketing

 • 1 H1. Inleiding: het marketingprocess

 • Wat is marketing?
  Het proces waarmee bedrijven:
  - waarde creëren voor de klant en sterke klantrelaties opbouwen
  - om in ruil daarvoor waarde van de klant te krijgen
 • Wat zijn de drie planningsniveaus?
  1: Ondernemingsniveau is visie en missie  2: SBU = strategic business unit
  - bedrijfsonderdelen met een eigen missie en doelstellingen waarvoor een onafhankelijke planning opgesteld kan worden

  3: PMC = Product/marktcombinatie 
  - individuele producten voor specifieke markten
 • Wat is een visie? En missie?
  Visie:
  De kijk op toekomstige ontwikkelingen in de branche dan wel een definitie van wat een bedrijf in de toekomst wil zijn

  Missie:
  Formulering van de doelstelling van een bedrijf: beschrijven wat men wil doen en voor wie, alsook hoe dit kan bijdragen aan de visie over de toekomst. 
 • Wat zijn de criteria voor een missie?
  1: realistisch
  2: voldoende specifiek
  3: gebaseerd op onderscheidende competenties
  4: motiverend

  ook verschil tussen: productgerichte definitie en marktgerichte definitie
 • Wat is een behoefte, wens en vraag?
  Behoefte:
  idee van een persoon dat het hem aan iets ontbreekt (PROBLEEM)

  Wens:
  concrete vorm die een behoefte aanneemt, afhankelijk van cultuur en persoonlijk karakter (GEZOCHTE OPLOSSING)

  Vraag: 
  wens die door koopkracht en wil tot kopen wordt ondersteund (ACTIE)
 • Wat is marketingmyopia?
  Overmatige focus op het eigen product waardoor aan de onderliggende klantbehoeften voorbij wordt gegaan
 • Wat is een waardeketen?
  Model: value chain van Michael Porter
  Idee: er zijn 9 waardegenererende activiteiten van afdelingen binnen het bedrijf. 5 primaire en 5 ondersteunende, die elk optimaal moeten presteren én samenwerken. 
 • Hoe wordt een marketingsstrategie geformuleerd?
  Die belangrijke vragen
  1) welke klanten ga je bedienen: Targeting
  - Doelgroep/segmentperspectief

  2) wat ga je in hun hoofd uitspelen: Positionering
  - Klantwaardeperspectief

  3) wat is de waarde die je als bedrijf zelf wil genereren
  - Financieel perspectief
 • Wat voor financiele maatstaven zijn er?
  1) Customer Lifetime Value (CLV)
  - waarde van de totale stroom aankopen die een klant doet tijdens de duur van de relatie

  2) Customer Equity 
  - CLV van alle klanten tezamen

  3) Klantaandeel
  - aandeel dat een bedrijf heeft in het door een klant totaal aantal gekochte producten in een bepaalde categorie (is niet marktaandeel)
 • Wat zijn de 4 P's en 4 C's?
  4 P's kijken vanuit perspectief van een bedrijf:
  - Product, Prijs, Plaats en Promotie

  4 C's kijken vanuit perspectief van klant
  Customer needs and wants, Cost to the customer, Convenience, Communication

  Deze moeten zich focussen op het aantrekken van nieuwe en behouden van bestaande klanten. 

  Customer relationship management (CRM) is het totale proces van het opbouwen en onderhouden van rendabele relaties met klanten door klanttevredenheid te genereren door middel van blijvende superieure waarde voor de klant
 • Wat is de gepercipieerde waarde voor de klant?
  Het verschil, in de ogen van de klant, tussen alle voordelen en kosten van een marktaanbod vergeleken met het concurrerende aanbod. 

  Klanttevredenheid:
  - de mate waarin de gepercipieerde prestaties van een product voldoen aan de verwachtingen van de klant
 • Wat is CGM?
  Consumer generated marketing = spontane uitwisseling van informatie, ervaringen en meningen tussen consumenten zelf op blogs, websites en andere digitale podia
 • Wat voor soorten relaties met klanten zijn er?
  Vlinders (zeer rendabel, kortetermijn):
  Het aanbod van het bedrijf sluit goed aan bij de behoeften van de klant; groot winstpotentieel

  Echte vrienden (zeer rendabel, langetermijn):
  Het aanbod van het bedrijf sluit uitstekend aan bij de behoeften van de klant; grootste winstpotentieel

  Vreemdelingen (weinig rendabel, kortetermijn):
  Het aanbod van het bedrijf sluit slecht aan bij de behoeften van de klant; kleinste winstpotentieel

  Plakkers (weinig rendabel, langetermijn):
  Het aanbod van het bedrijf sluit maar beperkt aan op de behoeften van de klast; klein winstpotentieel
 • Wat voor soorten evaluatie zijn er van de marketing strategie?
  1. Operationele controle= 
  - controleren of de werkelijke prestaties in overeenstemming zijn met de plannen, en eventueel corrigerend optreden --> bijsturing van tactiek
  - Operationeel marketingsplan --> worden de strategie en tactiek omgezet in concrete acties voor het komende jaar

  2. Strategische controle
  - controleren of de basistratgie van het bedrijf aansluit bij de kansen en sterke punten --> bijsturing stratgie
  - strategisch marketingplan --> alle stappen van analyse tot stratgie en tactiek worden doorlopen
 • Wat is de evolutie in marketinglandschap?
  1900: productieconcept
  consumenten geven de voorkeur aan producten die beschikbaar en betaalbaar zijn

  1930: verkoopconcept
  producten voldoende onder aandacht brengen om te kunnen verkopen

  1960: marketingconcept
  behoeften en wenzen klanten bepalen en gewenste bevredinging hiervan doelmatiger en efficiënter leveren dan concurrent

  1975: maatschappelijke marketingconcept
  marketing moet waarde leveren aan de klant op een manier die welzijn van de consument en samenleving in stand houdt en verbetert

  Vandaag: 
  Duurzaamheid, online, mondialisering, not only for profit, onzekere economische omgeving
 • Wat is het 5 stappenplan van het marketingplanningprocess?
  1: uitgangspunten voor analyse
  2: analyse op niveau van product/markt
  3: een marketingstratgie formuleren
  4: van marketingstratgie naar tactiek
  5: implementatie en evaluatie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.