Summary Marketing de essentie

-
ISBN-10 9043036528 ISBN-13 9789043036528
573 Flashcards & Notes
20 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Marketing de essentie
 • Philip J Kotler Gary Armstrong
 • 9789043036528 or 9043036528
 • 2019

Summary - Marketing de essentie

 • 1 Marketing

 • Marketing
  Het omvat alle processen en activiteiten die waarde voor de klant creëren, communiceren en leveren, en dient de klantrelaties te beheren ten gunste van de organisatie en de stakeholders. Het Gata hierbij om het creëren van toegevoegde waarde voor ene klant door in te spelen op de wensen en behoeften
 • Hoe werkt het marketingproces?
  Stap 1: de markt en afnemers behoeften doorgronden 
  stap 2 : een klantgesduurde marketingstrategie ontwikkelen 
  stap 3: marketingplan en progamma opstellen 
  stap 4: winstgevende relaties opbouwen 
  stap 5: waarde van de klant realiseren 
 • Wat zijn de 5 kernbegrippen die horen bij behoeften doorgronden van de markt en afnemers?
  - behoeften, wens en vraag 
  - aanbod (product, dienst en ervaring)
  - waarde en tevredenheid 
  - ruil, transactie en relaties 
  - markten 
 • Behoeften
  Het besef van het individu dat het hem aan iets ontbreekt
 • Wens
  De concrete vormen die de behoeften aannemen
 • Vraag
  Wanneer koopkracht beschikbaar is veranderen wensen in vragen
 • Marketingaanbod
  Een combinatie van producten, diensten, informatie en beleving die wordt aangeboden op de markt om een behoefte of wens te vervullen
 • Ruil
  De handeling waarbij een persoon het gewenste product van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden
 • Transactie
  Twee partijen ruilen iets van waarde
 • Markt
  Een groep bestaande en potentiële afnemers van een product
 • Waarde aanbod
  Een serie benefits of waarden die het belooft te leveren aan klanten om hun behoefte te bevredigen
 • Marketing management
  Is het selecteren van doelgroepmarkten en daarmee opbouwen van winstgevende relaties. Als de marketingmanager een winnende strategie wil ontwerpen dan moet hij de volgende vragen kunnen beantwoorden:
  - in welke behoeften willen wij voorzien?
  - welke klanten gaan we bedienen ( wat is onze doelgroep) 
  - hoe kunnen we deze klant het beste bedienen? ( wat is ons waardeaanbod/ value proposition)
 • Marktsegmentatie
  Om te besluiten wie het wil bedienen word de markt in krantensegmenten verdeeld
 • Demarketing
  Hierbij verminder je het aantal klanten of de vraag tijdelijk of blijvend te verleggen
 • Differentieren
  Het bedrijf moet beslissen hoe hij zich gaat onderscheiden van de concurrent concurent
 • Positioneren
  Hoe het bedrijf door de afnemers wil worden gezien in relatie tot de andere aanbieders
 • Marketingstrategie
  Geeft aan op welke behoefte je inspeelt, wie je bedient en hoe je waarde creëert.
 • Marketingprogamma
  Vertaalt de marketingstrategie in acties en bouwt zo klantrelaties op.
 • Marketingmix
  De marketinginstrumenten die het bedrijf gebruikt bij het toepassen van de strategie. De 4 p's 
  - product 
  - prijs 
  - plaats 
  - promotie 
  (proces en personeel)
 • Management van klantrelaties
  Het totale proces van het opbouwen en onderbouwen van winstgevende klantrelaties door buitengewoon goede klantwaarde en tevredenheid te leveren dit kan bijvoorbeeld door een spaarpunten systeem
 • Welke klantrelaties trends zijn er nu?
  - relaties met zorgvuldig geselecteerde klanten 
  - duurzame (langdurige) klantrelaties 
  - direct contact
 • Klantvermogen
  Is de totale levenslange waard van alle klanten
 • Welke 5 concepten zijn er waar organisaties hun marketingactiviteiten kunnen baseren?
  - productieconcept 
  -productconcept 
  - verkoopconcept 
  - marketingconcept 
  - maatschappelijke marketingconcept 
 • Productieconcept
  De klant geeft de voorkeur aan producten die beschikbaar en betaalbaar zijn
 • Productconcept
  De consument geeft de voorkeur aan producten die de beste kwaliteit, prestaties en innovatieve functies bieden
 • Verkoopconcept
  Consumenten nemen alleen producten van het bedrijf af wanneer het zeer actief is op verkoop en promotie gebied
 • Marketingconcept
  Een bedrijf kan alleen zijn doelstelling bereiken als het de behoeften en wensen van de doelmarkje kent en de gewenste bevrediging beter kan leveren dan concurrenten
 • Maatschappelijk marketingconcept
  Het maatschappelijke marketingconcept stelt de vraag of het marketingconcept mogelijk conflicten tussen de klantwens en welzijn van de klant op korte termijn en op lange termijn over het hoofd ziet
 • Diensten
  Activiteiten en benefits die te koop worden aangeboden, in wezen immaterieel en ze leiden niet tot eigendom
 • Unsought goods
  De producten waar aan verkopers normaliter niet denken, zoals verzekeringen en bloed doneren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Marketing, de essentie
 • Philip Kotler, Gary Armstrong Nederlandse Ton Borchert, Paul van der Hoek het Engels Tijmen Roozenboom
 • 9789043027267 or 904302726X
 • 2e, gew. dr.

Summary - Marketing, de essentie

 • 1 Marketing

 • Wat is marketing?

  Sociaal en management proces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoefte hebben en wat zij wensendoor producten en waarde te creëren en deze met andere uit te wisselen.

 • wat is marketing?
  het opbouwen van winstgevende klantrelaties
 • geef een definitie van het begrip marketing
  blabla
 • Hoe kan je marketing omschrijven?
  Het aangaan en behouden van relaties met afnemers door middel van reclamecampagnes en het bevredigen van klantbehoeften
 • Het marketingproces
  Waarde voor klanten creëren en klantrelaties opbouwen.
  1. De markt en behoefte/wensen van klant doorgronden
  2. Een klant gestuurde marketingstrategie ontwikkelen
  3. Een marketingprogramma opzetten dat superieure waarde levert
  4. Winstgevende relatie opbouwen en optimale klanttevredenheid realiseren
  Waarde van klant in ruil ontvang.
        5. Waarde van klanten krijgen om winst  en optimale klanttevredenheid te realiseren
 • Wat is een marketing mix?

  Het instrumentarium waarmee de markt wordt bewerkt

 • Wat is een behoefte?
  het gevoel dat het je aan iets ontbreekt
 • wat is het doel van marketing?
  waarde creeeren voor klanten en in ruil daarvoor waarde krijgen van klanten
 • Uit wat bestaat de marketingmix
  • Product
  • Prijs
  • distributie
  • Promotie
  • Proces
  • Personeel
 • De markt en klantbehoeften doorgronden
  Behoefte -> besef dat iets ontbreekt
  Wens -> concrete vorm van behoefte
  Vraag -> wens + koopkracht/bereidheid
 • Wat is een behoefte?

  Het besef van het individu dat het hem aan iets ontbreekt.

   

 • Geef Kotler's definitie van marketing
  Marketing: een sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoefte hebben en wat zijn wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen
 • wat is een behoefte?
  Het besef dat van het individu dat er hem aan iets ontbreekt
 • Uit welke 5 stappen bestaat het marketingproces?
  1. Behoeftenbepaling van klanten
  2. Marketingstrategie opstellen
  3. Marketingprogramma opzetten
  4. Klantrelaties aangaan en onderhouden
  5. Waarde van klanten ontvangen
 • Hoe kunnen we klanten het beste dienen?
  Differentiëren -> Onderscheiden van de concurrentie.
  Positioneren -> Hoe wil ik voor afnemers zorgen.
 • 3 soorten behoefte

  1. Fysieke behoefte (eten, drinken, kleding)

  2. Sociale behoefte (ergens bij horen)

  3. Individuele behoefte (zelf expressie)

 • De vijf marketingconcepten zijn....
  1. productieconcept
  2. productconcept
  3. verkoopconcept
  4. marketingconcept
  5. maatschappijconcept
 • wat zijn wensen?
  De concrete vormen die de menselijke behoefte aannemen, afhankelijk van de cutuur en het persoonlijke karakter
 • Wanneer spreken we van marktbijziendheid?
  Wanneer een producent alleen naar het product kijkt en niet naar de wensen van de klant.
 • Soorten behoefte
  1. Fysieke behoefte (eten, veiligheid en kleding)
  2.  Sociale behoefte (ergens bij horen)
  3. Individuele behoefte (kennis en zelfexpressie)
 • Waar kijk je als marketeer naar om de klanten te begrijpen?

  1. Behoefte wensen en vraag
  2. Aanbod
  3. Waarde en tevredenheid
  4. Ruil, transacties en relaties
  5. Markten 

   

 • In welk marketingconcept is er meer vraag dan aanbod?
  productieconcept
 • Hoe kun je een markt het beste omschrijven?
  Een groep (potentiele) consumenten die vragen naar een bepaald product om hun behoeften te bevredigen
 • Wat zijn wensen?

  De concrete vormen die de menselijke behoeften aannemen, afhankelijk van de cultuur en het persoonlijk karakter.

 • Goed of fout: een productieconcept is vraaggedreven
  fout. het productieconcept is aanbodgedreven. 
 • Wat zijn de 5 concepten waarop een producten zijn marketingstrategie kan baseren?
  1. productieconcept
  2. Productconceppt
  3. Verkoopconcept
  4. Marketingconcept
  5. Maatschappelijk marketingconcept
 • Wat is een behoefte?
  Het besef dat van het individu dat er hem aan iets ontbreekt.
 • Wanneer koopkracht op voorhanden is, kunnen wensen omgezet worden in vraag. Je wenst iets en daar ga je naar vragen.

 • goed of fout: in een verkoopconcept staat de klant centraal
  fout. in een marketingconcept staat de klant centraal. 
 • Wat houd het productieconcept in?
  Hierbij gaat de consument uit naar producten die beschikbaar en betaalbaar zijn (een van de oudste)
 • Wat is het marketingaanbod?

  Een combinatie van producten, diensten, informatie of belevingen die wordt aangeboden op de markt om een behoefte of wens te vervullen. hiervallen ook personen, plaatsen, organisaties, informatie en ideeën onder

 • Bij welk concept hoort de volgende uitspraak: ik kijk wat goed is voor het bedrijf, wat goed is voor de klant én wat goed is voor de omgeving
  het maatschappelijke marketingconcept
 • Wat houd het productconcept in?
  Kwaliteit, prestaties, innovaties
 • Wat is het marketingaanbod?
  Een combinatie van producten, diensten, informatie of belevingen die wordt aangeboden op de markt om een behoefte of wens te vervullen. 

  Onder de marketingaanbod vallen ook personen, plaatsen, organisaties, informatie en ideeën.
 • Het marketingaanbod beperkt zich niet tot fysieke producten, er behoren ook diensten toe.

 • Wat voor soort marketing bedrijf je als er geen vraag is? en wat doe je dan?
  stimulerende marketing; je creëert vraag
 • Wat houd het verkoopconcept in?
  Verkocht na promotie inspanningen
 • Wat is marketingbijziendheid?
  Alleen focussen op je product of dienst en er wordt alleen naar de bestaande wensen gekeken. De achterliggende klantbehoeften worden uit het oog verloren.
 • Wat is marketingbijziendheid?

  Vrgeten dat het product het middel is om een probleem van de klant op te lossen.

 • Wat voor marketing pas je toe bij een latente vraag?
  ontwikkelingsmarketing: je ontwikkelt vraag
 • Wat houd het marketingconcept in?
  Het vaststellen van de klantbehoeften en de marketing hieraan aanpassen
 • Wat is ruil?
  Ruil is een handeling waarbij een persoon het gewenste product van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden, ruil is de kern van marketing.
  VRAGEN DOCENT
 • Wat is ruil?

  Ruil is een handeling waarbij een persoon het gewenste product van iemandverwerftdoor zelf iets anders in ruil aan te bieden, ruil is de kern van marketing.

 • Stel: er is steeds minder vraag voor jouw product. Wat doe je dan op marketingbeleid? (formele term)
  de vraag nieuw leven inblazen (hermarketing)
 • Wat houd maatschappelijke marketing in?
  Hierbij word ook gelet op welzijn van de maatschappij en het milieu
 • Wat is een transactie?
  Een transactie houdt in dat 2 partijen iets van waarde ruilen, het is de meeteenheid van marketing.
  Voorbeeld: Een horloge kost 400 euro, jij betaald de 400 euro en krijgt dan het horloge.
 • Wat is een transactie?

  Een transactie houdt in dat 2 partijen iets van waarde ruilen, het is de meeteenheid van marketing.

 • Er is een stabiele vraag naar jouw producten. Wat betekent dat voor jouw marketingbeleid? (hoe heet het beleid?)
  je zorgt dat de vraag in stand blijft: handhavingsmarketing
 • Door wat worden klantrelaties opgebouwd en onderhouden?
  Customer relations management
 • Wat is een markt?

  Een groep bestaande en potentiële afnemers van een product.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Marketing, de essentie
 • Philip Kotler, Gary Armstrong Nederlandse Ton Borchert, Paul van der Hoek het Engels Tijmen Roozenboom
 • 9789043023863 or 9043023868
 • [Herz. en geactualiseerde ed.].

Summary - Marketing, de essentie

 • 1.1 wat is marketing?

 • Wat is marketing?
  De menselijke (economen, marktier en ontwerpers) activiteit gericht op het vervullen van behoeften en verlangens van consument.
 • Wat is marketing?
  Kort gezegd is marketing het opbouwen van winstgevende klantrelaties op basis van klantwaarde en klanttevredenheid. Marketing is doorslaggevend voor het succes van alle organisaties.
 • Wat is de kern van marketing?
  Opbouwen van klantrelaties op basis van klantwaarde en klanttevredenheid.
 • Wat is het doel van marketing?
  Waarde creëren voor klanten en in ruil daarvoor waarde krijgen van klanten. Dus nieuwe afnemers aantrekken door superieure waarde te beloven en bestaande afnemers behouden door hen tevreden te stellen.
 • Wat houdt marketing in, in bedrijfscontext?
  Winstgevende relaties met afnemers opbouwen en in stand houden.
 • Marketing wordt vaak op 1 lijn gezet met verkopen en reclame maken. Maar dit is slechts onderdeel van de marketingmix (het instrumentaruim, = verzameling instrumenten die nodig zijn, waarmee de markt bewerkt wordt).
 • Het oude idee van verkopen via informatie geven (telling and selling) is een gepasseerd station. Nu gaat het om klantbehoeften te bevredigen. Als de marketeer een goed inzicht heeft in de behoeften van klanten, producten ontwikkelt die bijzondere waarde bieden (superieure waarde), de juiste prijs aan producten verbindt (en effectief distribueert en promoot) zullen de producten meestal wel goed lopen.
 • Het marketing proces bestaat uit 5 stappen. Tijdens de eerste 4 stappen werkt een bedrijf er aan om klanten te begrijpen, klantwaarde te creëren en solide klantrelaties op te bouwen.
  Bij de laatste stap plukt een bedrijf de vruchten van de superieure klantwaarde.
  Door waarde voor klanten te scheppen krijgen ze bij de laatste stap dus waarde van klanten in de vorm van omzet, winst en klantvermogen (customer equity) op lange termijn.
 • Het marketingproces:
  De markt en behoeften en wensen van klanten doorgronden
  Een klantgestuurde marketingstrategie ontwikkelen
  Een marketingprogramma opzetten dat superieure waarde levert
  Winstgevende relaties opbouwen en klanttevredenheid realiseren
  Waarde van klanten krijgen om winst en klanttevredenheid te realiseren
 • 1.1.1 Een definitie van marketing

 • marketing = sociaal en managementproces waarin individuen en groepen verkrijgen waaraan zij behoeften hebben.
 • Wat is marketing?
  Een sociaal en management proces waarin individuen en groepen verkrijgen wat zij nodig hebben en wensen, door producten en waarde te creëren en deze met anderen uit te wisselen
 • 1.1.1.2 Het marketingproces

 • Marketingproces: 

  Stap 1: De markt  en afnemersbehoeften doorgronden.
  Stap 2: Een klant gestuurde marketingstrategie ontwikkelen.
  Stap 3: Een marketing programma opzetten dat superieure waarde levert. 
  Stap 4: Winstgevende relaties opbouwen en optimale klanttevredenheid realiseren.
  Stap 5: Waarde van klanten krijgen om winst en optimale klanttevredenheid te realiseren.
 • 1.1.2 Het marketingproces

 • figuur 1.1  marketingproces
  5 stappen
  eerste 4 stappen--> werken bedrijven er aan klanten te helpen:
  stap 1: markt en behoeften/wensen van klanten doorgronden.
  stap 2: klantgestuurde marketingstrategie ontwikkelen.
  stap 3: marketingprogramma opzetten dat superieure waarde (van hoge waarde) levert 
  stap 4: winstgevende relaties opbouwen en optimale klanttevredeheid realiseren 

  bij stap 5: door waarde voor klanten te scheppen krijgen ze nu waarde van klanten in de vorm van omzet. 
 • 1.2 de markt en klantbehoeften doorgronden

 • 5 kernbegrippen:
  - behoeften, wensen en vraag
  - aanbod (producten, diensten en ervaringen)
  - waarde en tevredenheid
  - ruil, transacties en relaties
  - markten
 • Behoeften, wensen en vraag:
  Marketing is gebaseerd op de menselijke behoeften. Een behoefte is algemeen en het besef dat het je aan iets ontbreekt. Zoals fysieke behoefte aan voedsel, kleding en warmte. Sociale behoefte aan genegenheid om ergens bij te horen. Individuele behoefte aan kennis en zelfexpressie. Dit maakt allemaal deel uit van de menselijke aard.
  Wensen zijn specifiek en concrete vormen die de menselijke behoeften aannemen. Iemand heeft behoefte aan voedsel maar wenst (of verlangt) naar een een zak frites met cola of mango, rijst. Wensen zijn eigenlijk producten die een behoefte bevredigen.
  Als koopkracht (hoeveelheid geld om producten te kopen) voor handen is kunnen de wensen worden omgezet in vraag en worden de producten gekocht.
 • Aanbod; producten, diensten en ervaringen (belevingen):
  Mensen beverdigen hun behoeften en wensen via het marketingaanbod; een combinatie van producten, diensten, informatie of belevingen die worden aangeboden op de markt om de behoefte of wens te vervullen.
  Het aanod beperkt zich niet tot fysieke producten er horen ook diensten bij; bank, luchtvaart- en hotelwezen.
  In brede zin valt onder het marketingaanbod ook personen, plaatsen, organisaties, informatie en ideeën.
  Veel aanbieders maken de fout om meer aandacht te besteden aan hun specifieke producten dan aan de behoefte van de producten. In dat geval zijn ze marktmyopisch oftewel ze lijden aan marketingbijziendheid.
  Marketeers kijken verder dan de eigenschappen van de producten en diensten die ze verkopen. Ze creeren merkbetekenis en merkbeleving voor klanten. Voorbeeld: Coca Cola is een boegbeeld voor traditie en heeft veel betekenis voor consumenten. Nike is meer dan alleen schoenen, het merk staat voor wat schoenen voor je doen en waar ze je naar toe brengen.
 • Waarde en tevredenheid:
  Klanten verwachten een bepaalde waarde bij aankoop van een product en baseren hun aankoop daarop. Tevreden klanten komen terug en vertellen andere over hun goede ervaringen en ontevreden klanten vertrekken vaak naar de concurrent en laten zich negatief uit over het product.
  Marketeers moeten daarom zorgvuldig het juiste niveau van verwachtingen wekken. Is het niveau te laag dan zijn de klanten wel tevreden maar trekken ze niet genoeg nieuwe klanten aan. Als het niveau te hoog is dan stellen ze klanten teleur.
  Klantwaarde en klanttevredenheid zijn onontbeerlijke bouwstenen om relaties met afnemers op te bouwen en in stand te houden.
 • Ruil, transacties en relaties:
  Marketing vindt plaats als mensen behoeften en wensen bevredigen door ruil. Met ruil werf je een gewenst product van iemand anders en je bied zelf iets te ruil aan.
  Ruil is de kern van marketing. Transactie is de meeteenheid van marketing.
  Met een transactie wordt bedoeld dat twee partijen iets van waarde ruilen. Je betaalt 400eu in ruil voor een laptop.
 • De begrippen ruil en relaties leiden tot eht begrip markt. Hier de hoofdelementen van een modern marketingsysteem:

  Leveranciers
 • De begrippen ruil en relaties leiden tot het begrip markt. Hier de hoofdelementen van een modern marketingsysteem:
  Leveranciers -> Bedrijf (aanbieder) en Concurrenten -> Tussenhandelaren en tussenpersonen ->Eindgebruikers
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn mogelijke concurrentievoordelen?
1. Product
2. Diensten
3. Kanalen
4. Mensen
5. Imago
Er zijn 3 stappen om een juiste positioneringsstrategie te kiezen
1. Zoeken van een aantal mogelijke concurrentievoordelen
2. Kiezen van een juiste concurrentievoordeel (unique selling point)
3.  Bepalen van een positioneringsstrategie
Wat is een positioneringsdiagram?
Daarin staan de waarnemingen van de consument van hun werk tegenover concurrerende producten is aangegeven.

  
Waarom positioneer je een product of merk?
Om te kijken hoe jou unieke kenmerken of differentiatie zijn ten opzichte van de concurrenten
Doelgroep keuze, is op welke segmenten je gaat richten, welke verschillende niveau's kennen we?
1. Ongedifferentieerde markt (je richt je met 1 aanbod op de gehele markt)
2. Gedifferentieerde markt (verschillende doelgroepen worden aangesproken met verschillende aanbod)
3. Geconcentreerde marketing (je richt je op groot deel van kleinere segmenten)
4. Micromarketing (producten en marketingprogramma's worden aangepast aan de smaak van specifieke personen en locaties)
Op welke 3 punten let je bij het beoordelen van segmenten
- de grootte en groei
- structurele aantrekkelijkheid
- de doelstellingen en middelen
Wat zijn de voorwaarde van effectieve segmentatie?
- meetbaarheid
- toegankelijkheid/bereikbaarheid
- omvang
- onderscheid
- bewerkbaarheid
Waar staat SDP voor?
1. Segmentatie
2. Doelgroep keuze
3. Positionering
Welke segmentatiecriteria voor de consumentenmarkt onderscheiden we?
1. Geografische segmentatie
2. Demografische segmentatie (leeftijd, geslacht)
3. Psychografische segmentatie (sociale klasse, levensstijl)
4. Gedragssegmentatie
5. Segmentatie naar gelegenheid
6. Benefitsegmentatie
7. Gebruikers (niet, vroegere en potentiële gebruierks)
8. Loyaliteit
Wat zijn de generieke strategieën van Porter?
1. Kostenleiderschap: laagste productie- en distributiekosten realiseren voor de hele markt
2. Differentiatie: unieke producten aanbieden voor de hele markt
3. Focus: hetzelfde als kostenleiderschap en differentiatie, maar dan voor een deel van de markt    

Een bedrijf dat niet kan kiezen tussen specifieke strategieën, noemen we 'stuck in the middle'.