Summary Marketing, de essentie met MyLab NL

ISBN-13 9789043033954
253 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Marketing, de essentie met MyLab NL". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789043033954. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Marketing, de essentie met MyLab NL

 • 1.1 Wat is marketing

 • Wat is de definitie van 'marketing'?
  Marketing is het opbouwen van winstgevende klantrelaties.
 • 1.2 Het marketingproces

 • Noem de 5 stappen van het marketingproces
  1. De markt en behoeften/wensen van klanten doorgronden
  2. Een klantgesduurde marketingstrategie ontwikkelen
  3. Een marketingprogramma opzetten dat superieure waarde levert
  4. Winstgevende relaties opbouwen en optimale klanttevredenheid realiseren
  5. Waarde van klanten krijgen om winst en optimale klanttevredenheid te realiseren
 • Def. behoefte
  het besef van het individu dat het hem aan iets ontbreekt
 • stappen marketing proces
  1. de markt en behoeften/wensen van klanten doorgronden
  2. een klant gestuurde marketingstrategie ontwikkelen
  3. een marketingprogramma opzetten dat superieure waarde levert
  4. winstgevende relaties opbouwen en klanttevredenheid creëren 
  5.  vruchten plukken en realiseren van klantwaarde
 • def. wensen
  concrete vormen die de menselijke behoeften aannemen, afhankelijk van de cultuur en het persoonlijk karakter
 • definitie van markt
  is een groep bestaande en potentiële afnemers van een product.
 • Def. ruil
  de handeling waarbij een persoon het gewenste product van iemand verwerft door zelf iets anders in ruil aan te bieden
 • marketingstrategie ontwikkelen
  1. segmenteren (klanten van elkaar onderscheiden)
  2. doelgroep keuze (op welk segment ga je je richten)
  3. differentiëren (onderscheiden van concurrent) en positioneren (hoe wil je gezien worden door de afnemers)
  daaruit komt een waarde aanbod (benefits of waarden die ze de klant beloven om hun behoeften te bevredigen)
 • klantrelaties verstevigen
  1. financiële voordelen aanbieden
  2. winstgevende klanten selecteren
  3. duurzame relaties opbouwen (bestaande klanten behouden en winstgevende, blijvende relaties met ze opbouwen)
  4. direct contact (online bestellen)
 • marketingmanagement
  proces van het selecteren van doelmarkten en het daarmee opbouwen van winstgevende relaties
 • Welke drie vragen zijn belangrijk bij het opstellen van een marketingstrategie?
  1. In welke behoeften willen wij voorzien?
  2. Welke klanten gaan wij bedienen (doelmarkt)?
  3. Hoe kunnen we deze klant het beste bedienen (waardeaanbod/value proposition)?
 • def. marktsegmentatie
  het verdelen van de markt in klantsegmenten
 • def. demarketing
  het aantal klanten verminderen of de vraag tijdelijk of blijvend verleggen
 • Wat wilt een bedrijf bij het positioneren op de markt?
  Hoe het door de afnemers gezien wilt worden in relatie tot andere aanbieders
 • Def. Waardeaanbod
  De serie benefits of waarden die het belooft te leveren aan klanten om hun behoeften te bevredigen
 • Def. marketingmix
   De marketinginstrumenten die het bedrijf gebruikt bij de implementatie van de strategie
 • Wat zijn de 4 P's? (+ korte toelichting)
  1. Product (marketingaanbod creëren dat de behoefte bevredigt)
  2. Prijs (bepalen hoeveel je rekent voor het aanbod)
  3. Plaats (hoe je het aanbod beschikbaar moet stellen)
  4. Promotie (hoe de voordelen van het aanbod bij de doelgroep aangeprezen moet worden)
 • Waarom is klantvermogen een betere maatstaf voor de prestaties van het bedrijf dan bijv. omzet of marktaandeel?
  Omzet of marktaandeel geven een indicatie van het verleden, terwijl klantvermogen een idee geeft over de toekomst.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

6 public relations
Persrelaties of voorlichtingsbureau: men plaatst informatie met nieuwswaarde in de nieuwsmedia om aandacht te vestigen.
-  Publiciteit voor een product of dienst: bepaalde producten worden in het nieuws gebracht
-  Public affairs: landelijk of plaatselijk worden goede relaties opgebouwd.
Lobbying: men moet contacten leggen en onderhouden met wetgevers en overheidsambtenaren om wetten en regels te beïnvloeden.
-  Betrekkingen met beleggers: men moet de relaties onderhouden met aandeelhouders.
-  Ontwikkeling: public relations met donateurs om financiële steun te werven.
Instrumenten voor consumentenpromotie-  Monsters/ testers aanbieden
-  Kortingsbonnen
-  Voordeelpakketten
-  Beloning vaste klant
-  Promotie op het verkooppunt
-  Wedstrijden: loterijen en spelletjes 
3 soorten sales promotion
Consumentenpromoties: door acties de afzet op korte termijn verhogen
Trade promotions: detaillisten motiveren om nieuwe artikelen en een grote voorraad te voeren
Sales force promotions: meer ondersteuning van vertegenwoordigers voor nieuwe of bestaande producten en ze stimuleren nieuwe klanten binnen te halen (bijv. Influencers)
Vormen van online marketing
1. SEO (Search Engine Optimization): zoekmachine bepaalt voor jouw in welke positie je staat
2. SEA (Search Engine Advertising): positie in de zoekmachine kopen
3. Social media
4. Online advertising
5.mobile advertising
3 type bedrijven met online marketing
- Click only bedrijven (bol.com, google)
-  Brick and mortarbedrijven (traditionele bedrijven)
-  Clicks and bricks (bedrijven die online en offline actief zijn)
5 stappen om communicatiedoelstellingen te formuleren
1. Communicatiedoelstelling formuleren: gebaseerd op beslissingen die je voor de doelmarkt hebt genomen 
2. Communicatiebudget vaststellen:
- sluitpostmethode 
- percentage van de omzet
- concurrentie georiënteerde methode 
- taakstellende methode
3. Communicatie boodschap formuleren
- communicatie media kiezen
4. Campagne implementeren
-organiseren communicatie
-internationale communicatiebeslissingen
5. Campagne evalueren 
- communicatie effecten beoordelen (copytesting)
Een pullstrategie
De producent richt zijn marketingactiviteiten op de eindklant, om hen te bewegen het product te kopen.
Een pushstrategie
Je duwt het product door het distributiekanaal naar de eindconsument toe.
Geïntegreerde marketingcommunicatie
Laatste decennia waren veel bedrijven gericht op massamarketing: het verkopen van sterk gestandaardiseerde producten aan massa’s klanten. Aan het begin van de 20ste eeuw is dit verandert. Steeds meer bedrijven maken gebruik van doelgroep marketing: het richten van de activiteiten van het bedrijf op het bedienen van één of meer groepen klanten die gemeenschappelijke behoeften of kenmerken hebben. Tegenwoordig hanteren veel bedrijven de geïntegreerde marketingcommunicatie: het concept waarin het bedrijf alle communicatiekanalen zorgvuldig integreert en coördineert, zodat er een heldere, consistente en overtuigende boodschap over de organisatie en haar producten wordt overgebracht.
3 groepen media
- owned: media in eigendom
- bought: media inkopen
- Earnes: ondersteund door trouwe klanten (social media)